Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми

Решения от Wilo за водно стопанство

Интелигентни технологии – срещу световния недостиг на вода

Водата е един от най-ценните ресурси на земята. Нарастващото население на света консумира все повече от нея: за пиене, миене и почистване, в селското стопанство и индустрията. Глобалният недостиг на вода е неотложен проблем и има голям потенциал за конфликти. По тази причина добивът и осигуряването на вода са сред най-важните предизвикателства на бъдещето. Wilo разработва помпи и системи, с които могат да бъдат използвани и оптимизирани нови източници и методи за вододобив. Нашите гъвкави решения гарантират надеждно снабдяване и се адаптират към изискванията в толкова разнообразни сгради като многофамилни къщи, училища и индустриални комплекси. С индивидуални концепции и високоефективни технологии прокарваме целенасочено създаването на интелигентни мрежи и разпространението на децентрализирани пречиствателни станции. Приложенията включват помпи и помпени системи за използване на дъждовна вода, водоснабдяване и повишаване на налягането, захранване на противопожарни системи, водоподготовка, използване на подпочвени води, обезсоляване и напоителни системи в селското стопанство.

Надеждно водоснабдяване – прясна вода от долината на река Йордан

Има държави, в които водоснабдяването е огромно предизвикателство. Например Йордания, една от най-сухите страни в света. Прясната вода се изпомпва от долината на река Йордан при разлика във височината от 1400 м в големите градове. Нарастващият брой на населението и старите, спукани тръбопроводни системи изострят проблема. Wilo предоставя нова техника и преди всичко ноу-хау в помпената станция за питейна вода в Ebquoreyeh. Оборудвана с две ефективни помпи с корпус под налягане от тип EMU K, енергоспестяващи системи и нов мониторинг, помпената станция осигурява надеждно водоснабдяване с БГВ за 50 000 души. При това спестява повече от 1,5 млн. KWh, 1100 тона CO2 и над 110 000 евро разходи за електроенергия годишно.

Надеждни канализационни системи – за развиващите се градове

Градовете са местообитанието на бъдещето – и ни изправят пред големи предизвикателства. Едно от тях е отводняването на замърсени и отпадни води, така че да се спазват хигиенните стандарти и да се избегнат неприятните миризми. Затова навсякъде, където не е възможно безпроблемното отвеждане на отпадните води в канализацията по естествен наклон, се използват ефективни помпи за отводняване и системи за повишаване на налягането. Мощните и особено икономични продукти и системи на Wilo събират и транспортират отпадните води надеждно и щадящо ресурсите. С разработването на ефективни решения за обработка на отпадни води допринасяме за опазване на околната среда и устойчиво използване с ценния ресурс вода.

Модулна водна инфраструктура – в развиващите се райони с концентрация на промишленост

Никъде не са толкова належащи интелигентни технологични концепции, колкото в бързо развиващите се райони с концентрация на промишленост в Латинска Америка, Африка и Азия. Заедно с ТУ Дармщат, Wilo работи по гъвкав инфраструктурен подход в рамките на изследователския проект Semizentral. Semizentral расте с градовете и интегрира потоците с отпадни води и органични отпадъци в модулно решение. В пилотната система в китайския град Кингдао се използват 56 от нашите високотехнологични помпи: Те спомагат за генерирането на производствена вода и енергия от отпадни води и органични отпадъци. Потопяеми бъркалки, помпи, както и системи за повишаване на налягането и пожарогасителни системи с висока енергийна ефективност позволяват енергийно независима експлоатация на цялата система.

Индивидуално разработени решения – за надеждни индустриални процеси

Всеки индустриален бранш има собствени, високи изисквания към производствената техника и материалите на всички използвани компоненти. Затова разработваме за нашите партньори и клиенти персонализирани промишлени решения и продукти, които гарантират високоефективни и надеждни производствени процеси. Така нашите помпи са от полза, например, в хранително-вкусовата промишленост – при спазването на критични стандарти за качество и хигиена, или в металообработващата индустрия – при изпълняването на високите изисквания и стриктните екологични задължителни разпоредби. В миннодобивната промишленост се изпомпва надеждно руднична вода, а в енергетиката допринасят дори и при върхови натоварвания за обезпечаване на захранването в електроцентралите. По света много известни индустриални предприятия разчитат на нашето качество и производителност.

Сред тях са например:

  • Хранително-вкусова промишленост: Fischtechnik International Engineering GmbH
  • Металообработваща промишленост: Salzgitter Flachstahl AG, Германия; ThyssenKrupp Steel Europe AG
  • Минно дело: Vattenfall Europe Mining AG; Mopani Copper Mines, Замбия
  • Енергетика: Електроцентрала Shangdu, Китай; Anpara Power Station, Индия