Търсене
Контакт
Електронна поща

Сградна техника – свързани решения за оптимален микроклимат в помещението

Помпи и помпени системи за отопление, климатизация, охлаждане и топла питейна вода

В центъра на мегатенденциите, които радикално променят живота ни, са технологичният напредък и цифровизацията. Те позволяват продуктите да бъдат свързани с мощни, ефективни системи. Сложни технологии за сензори и анализи незабавно оценяват събраните данни и ги превръщат в съответни адаптации. Помпите са част от тези интелигентни инфраструктури: Те играят важна роля при управлението на енергията и питейната вода. При това за всички видове сгради, от еднофамилни къщи до големи индустриални комплекси. Помпите на Wilo работят високоефективно, адаптират се индивидуално и могат да бъдат свързвани оптимално в сградната автоматизация. Защото знаем, че комуникацията с околните системи и съгласуването с нарастващите изисквания за интелигентните инфраструктури на утрешния ден са решаващи.

Научете повече

Ефективна климатизация – немският музей на футбола в Дортмунд

Колкото по-голям е обектът и колкото по-гъвкава е неговата употреба, толкова по-високи са изискванията към техниката и интелигентното свързване. Отличен пример е немският музей на футбола в Дортмунд. Освен изложбените площи има 7700 кв. м многофункционална сцена, различни обекти за обществено хранене и отделен етаж за събития. Многометровата стъклена фасада е мултимедийна и затова не трябва да се замъглява. За оптимална климатизация се грижат 21 високоефективни циркулационни помпи, управлявани предимно от сградната техника. Помпите на Wilo гарантират щадяща ресурсите експлоатация и предлагат максимален потенциал за икономии.

Научете повече

Универсално приложение

С нашите решения можете да снабдявате най-разнообразни видове сгради с приятен климат в помещенията и топла питейна вода. Обхватът варира от еднофамилни къщи до наемни, административни и търговски сгради като болници, офис комплекси или хотели.