WILO SE референции

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30


0 препоръки

Енергетика – Топлоелектроцентрала Анпара, Индия

Доверието е хубаво нещо. Но още по-хубаво е да се пробва!

Металургия – Залцгитер Флахщал

Ярко архитектурно постижение поставя нови стандарти по отношение на устойчивостта

Сигурно електроснабдяване в Северен Китай

Комфортен климат в заредения с настроение Германски музей на футбола

Чиста вода за Циндао

„Енергийни решения“ за клиниката в Бремерхафен

Като първи производител на помпи Wilo предлага широк спектър от услуги за гарантиране дейността на помпите.

Услугата „WiloCare“ увеличава експлоатационната безопасност и експлоатационния живот

Устойчива новаторска концепция за отпадни води на слънчевия остров Узедом