Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Residential

Wilo-Yonos PICO

Комфорт на обслужване от ново поколение.

Утрешният свят става все по-сложен. За да се поддържа нивото на техниката и услугите, са необходими решения, които улесняват живота. Помпената технология на Wilo вече има правилния отговор за нуждите на инсталатора. Wilo-Yonos PICO впечатлява със своята компактна съвместима конструкция и директен достъп до болтовите връзки на мотора. Интуитивното обслужване, чрез технологията на зеления бутон и течнокристалния дисплей, съкращава времето за монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка. Добавени са и нови функции, като самостоятелното обезвъздушаване. Благодарение на подобрената енергийна ефективност, Wilo-Yonos PICO е енергоспестяваща и удобна за потребителя високоефективна помпа.

Прочетете повече