Търсене
Контакт
Електронна поща

Обучение и тренинг

Изчерпателно и свързано с практиката

С офертата ни за обучение и тренинг ви предлагаме ноу-хау на експерти с практически опит и ще направим работата ви с нашите продукти възможно най-лесна. Обученията са разработени специално съобразно нуждите и целите на бранша. Чрез използване на ориентирана към диалога концепция за обучение научавате бързо това, което е необходимо за вашата работа. Може да разширите познанията си и да се възползвате от тях в ежедневната си работа.

Преглед на услугите

  • Практически ориентирани обучения за продукти и системи
  • Референти с дългогодишен практически опит предават знанията си по интересен и съкратен начин
  • Нашите подробни учебни материали са достъпни за сваляне както в печатна, така и в дигитална форма
  • Wilo Brain квалификация

Тук ще намерите преглед на актуалните начални дати на курсовете за обучение: