Търсене
Контакт
Електронна поща

Услуга за пускане в експлоатация на Wilo

Безопасност от самото начало

Възползвайте се от преимуществата и мощността на нашите продукти незабавно. Ние ще ви съпроводим още при пускането в експлоатация на продуктите ни и ще ви запознаем с техните силни страни. Това оптимизира и осигурява старта.

Нашите сервизни услуги за вас:

  • Проверка на монтажа
  • Настройка за оптимизирани системни параметри
  • Тестов ход
  • Тестване и документиране със стандартизиран контролен списък
  • Практически ориентиран инструктаж по обслужването
  • Протокол за пускане в експлоатация на Wilo

Инструкции за монтаж и експлоатация ще намерите и в приложението Wilo-Assistent.

App Store available German "Erhältlich im App Store"

Използвайте сега Wilo-Assistent:

Android Google Play Store