Търсене
Контакт
Електронна поща

WiloCare – комплексна и комфортна проверка на системата

Цялостен пакет за максимална безопасност

С WiloCare ви предлагаме пакет от услуги, който обединява различни услуги на сервизната служба на завода Wilo в един цялостен пакет изцяло според вашите нужди. Въз основа на данните, предоставяни от вашата помпа или система, ние се грижим за оптимална, енергийно ефективна експлоатация, евентуални сигнали за повреди, отстраняване на повреди и оптимизация на наличното ви оборудване. WiloCare може да се използва както за нови инсталации, така и за по-стари съществуващи помпи.

Изчислими експлоатационни разходи и минимизиране на риска

Ще ви информираме ежемесечно за състоянието на вашата помпа/система. Системите се наблюдават с WiloCare чрез защитен Интернет портал. Благодарение на инсталирана комуникационна кутия, интелигентните сензори позволяват на системата да изпраща директно съобщение до техник в случай на нередности по време на експлоатация. Чрез ежемесечна фиксирана цена вашите експлоатационни разходи могат да се изчислят и покриват почти всички възможни рискове в зависимост от договора.

Нашите сервизни услуги за вас:

  • Детайлна проверка на системата от нашите сервизни техници
  • Месечен отчет за състоянието с редовна информация и при необходимост мерки за оптимизация
  • Редовни мерки за техническо обслужване за запазване на стойността на инвентара Ви
  • Абсолютна експлоатационна и финансова сигурност
Услуги Basic Comfort Premium
Комуникационна електроника x x x
Месечен отчет за състоянието x x x
Възможна фиксирана месечна цена x x x
24-часов безплатен номер за спешни повиквания x x x
Дребни ремонти, включени във фиксираната месечна цена x x
Включително пълнене с азот на всички разширителни мембранни съдове, принадлежащи към помпата/системата x x
Отпадане на разходите за заплати и пътуване между интервалите за техническа поддръжка (по време на нормалното работно време на сервиза) x x
Консумативи, включени във фиксираната месечна цена x x
Поддържане в изправно положение на помпата/системата x x
Включително износващи се части x
Отпадане на разходите за заплати и пътуване между интервалите за техническа поддръжка (по време на нормалното работно време на сервиза) x