Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Помпено оборудване Wilo в новия завод на „Биовет“, гр. Пещера

Обратно към преглед

19.09.2019

Новият завод на „Биовет“ в гр. Пещера официално отвори врати. В него ще се произвеждат фармацевтични продукти и фуражни добавки. Инвестицията е в размер на над 293 милиона лева.

За основен доставчик на помпеното оборудване за климатизация, водоснабдяване, повишаване на налягането, охлаждащи и производствени процеси в завода беше избрана фирма „Вило България“, тъй като помпите Wilo напълно покриват основните изисквания на инвеститора към помпеното оборудването - адаптивност, надеждност и висока ефективност.


Помпите Wilo, във водоохладителната централа са 10 броя от серията Wilo-SCP и изпълняват зададените параметри - дебит 750 м3/ч при напор 60м. Общата хидравлична ефективност на всяка една помпа е 88%, което е гаранция за ниски експлоатационни разходи. Двойновтичащата хидравлика е лесна за обслужване и изключително надеждна при продължителен и непрекъснат процес на работа.

За водоснабдяване и повишаване на налягането се използват системи от две и три високонапорни помпи от неръждаема стомана от серията Wilo-SiBoost Smart, които са изключително адаптивни към различните режими на работа.

Едностъпалните центробежни помпи от сериите Wilo-VeroLine-IPL и Wilo-CronoBloc-BL, които се използват в ОВК системите на завода, обезпечават комфорта на персонала на завода и подсигуряват непрекъснатия процес на работа.

Процесните помпи в „Биовет’’ гр. Пещера са високоефективни, многостъпални помпи от неръждаема стомана от серията Wilo-Helix V.

Благодарим на инвеститорите за доверието !