Търсене
Контакт
Електронна поща

Оптимална работа чрез компетентни познания за системите

Методи за оразмеряване за водно стопанство

Не искаме да избирате произволно решение, а това, което е точно за вас. С удоволствие ще разработим заедно с вас индивидуално и икономично продуктово решение.

Цифрови симулации на потока – CFD-Simulation

Основна предпоставка за ефективна и надеждна биологична обработка на отпадни води е правилното в зависимост от системата оразмеряване и монтаж на разбъркващи механизми и системи за проветряване.

Wilo разполага с модерни, софтуерно базирани инструменти и методи за оразмеряване. За да изберем подходящата техника за вашата система, използваме между другото метода на цифровите симулации на потока (CFD-Simulation).

При този точен анализ се вземат под внимание специфичните за системата рамкови условия. По този начин възможни слабости могат да бъдат открити своевременно и да бъдат разработени подходи за оптимизация. Така вие като собственици се възползвате от една цялостно оразмерена система, в която всички технологии и компоненти са мащабирани и точно съгласувани с всяко изискване.

Вижте видео клип за това как можете да оразмерите ефективно вашата система. Благодарение на модерните инструменти за оразмеряване на Wilo.

Изчисления на тръбопроводите

За изпомпване на флуид от A към B вие не просто се нуждаете от някаква помпа, а от подходящо помпено решение за вашите изисквания, респ. наличните дадености.
Това от една страна са свойствата на флуида, а от друга – тръбопроводната система. Всеки профил на височина, всяка арматура за вграждане и всеки фитинг причиняват загуба на налягане в тръбопроводната система.
Ако помпата не е правилно адаптирана към тръбопроводната система, не може да се осигури необходимата производителност на помпата.
Затова с нашия софтуер за избор можете не само да определяте подходящата помпа въз основа на стойностите за сечение/височина, но и да интегрирате изчисление на тръбопровода във вашия избор.

За тези случаи нашият компетентен екип с удоволствие ще пресметне загубите в тръбопровода за вас.

Моля, свържете се с нас