Планирайте бъдещето с Wilo – от чертежа през CAD до BIM.

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Building Information Modelling (BIM)

Използването на Building Information Modeling (BIM) все още не е разпространено в сградната техника. Wilo е първият производител на помпи в света, който предоставя своите BIM данни за вашите BIM проекти по възможно най-прост начин.

Revit плъгин на Wilo

Като специализирани проектанти с достъп до обектната библиотека MagiCAD можете да използвате вече пълна, актуална база данни на Wilo. Чрез Revit плъгина на Wilo можете да използвате нашите интелигентни Revit Families с информация за продукта ETIM директно в BIM проектите си. Този „бутон на Wilo“ можете да инсталирате директно в Revit. Той функционира независимо от използваната от вас BIM програма за чертане.

Въвеждането на Revit плъгина на Wilo за BIM е част от цялостна услуга, с която се подпомагат монтажници, консултанти, търговци на едро, служби за поддръжка и OEM партньори.

Под названието „Wilo Competence“ застава общото решение като оферта. Освен BIM поддръжка услугата включва техническа поддръжка, продуктовия каталог на Wilo и Wilo-Select, услуга за подмяна на Wilo и инструменти, концепцията за обучение Wilo-Brain и помощ при прокарване на GBS помпени връзки.

Wilo е BIM ready

 • Лесен достъп до BIM данни на Wilo чрез
 • Wilo-CLAB в Revit Wilo-CLAB функционира във всички версии на Autodesk-Revit
 • Актуални данни благодарение на директна връзка към уеб сървър
 • Компактни CAD модели с малък размер на файла
 • Вградена информация за продукта в съответствие с международните стандарти
 • Готовност за поддръжка по време на целия експлоатационен живот на сградата

Нови решения за дигиталното бъдеще

Цифровизацията на работната среда и сложността на сградното проектиране води до големи обеми от данни. Възможните решения трябва да направят данните леснодостъпни и да позволяват на всички страни да работят заедно ефективно. Целта е всички съществени данни по време на жизнен цикъл на продукт и сграда да могат да се комбинират и свържат в един дигитален модел.

x-ray

Какво е BIM

Building Information Modelling (BIM) е метод на проектиране в строителството, който включва създаването и управлението на виртуални цифрови изображения на физическите и функционалните свойства на строително съоръжение. BIM трябва да се разбира в дългосрочен план като оптимизационен процес и част от промяна на културата при разработване на проект. Допуска се за всякакви размери на проекта.

BIM е решението, при което всички съществени данни се запазват, използват и управляват в 3D модел по време на целия строителен процес.

Общи преимущества:

 • Оптимизирани CAD геометрии
 • Увеличена производителност чрез лесен достъп до информация
 • Избягване на грешки от актуални данни за всички страни
 • По-бързи работни процеси
 • Намаляване на сроковете и разходите за строителство

BIM съпровожда целия жизнен цикъл на сградата

Всички процеси през целия жизнен цикъл на сградата са свързани: Планиране, проектиране, изпълнение, документация, експлоатацията и поддръжка. При това BIM се използва като централен модел данни, който съпровожда и подпомага жизнения цикъл. Визуализацията и обширната документация на планираните елементи улеснява стъпките надолу по веригата на процеса. Параметрите и разходите за пускане в експлоатация вече се определят в ранната фаза на жизнения цикъл, така че първите проектни решения оказват влияние върху по-късните общи разходи.

Всички бизнес партньори могат да се възползват от BIM

Проектанти:

 • Лесно боравене с инструментите за моделиране
 • Пълна интеграция на спецификациите
 • Много точни актуални модели

BIM специализирани проектанти:

 • Удобно включване с всички версии Revit
 • Интегрирани международни стандарти (ETIM, CIBSE)
 • Безплатно използване на продуктова библиотека

Специалисти/доставчици:

 • С подробна информация в рамките на моделите
 • Файлове с ниска резолюция за показване на сложни модели
 • С линкове към ръководства за потребителите

Facility Management:

 • Готови модели за целите на поддръжката
 • С линкове към документация на продукта
 • С интегрирани данни за поддръжка

Как функционира BIM

 • Wilo предоставя своите BIM данни безплатно и независимо от използваната програма за чертане чрез бутон Content Library Access (Revit плъгин) за Autodesk Revit.
 • Потребителите, които инсталират този безплатен Revit плъгин, имат директен достъп до BIM данните на Wilo чрез специален „бутон на Wilo“ в Revit.
 • BIM решението на Wilo подпомага монтажниците, консултантите, търговците на едро, службите за поддръжка и OEM партньорите.
 • Само с едно кликване върху бутона на Wilo в Revit те получават например всички данни за новите, издръжливи серии помпи.
 • Желаната помпа може да бъде избрана директно според ETIM характеристиките и да бъде интегрирана като Revit Family в BIM модела.
 • С тези Revit Families на съответните продукти на Wilo вече се свързва и ETIM информацията за продукта (ETIM характеристиките). Интелигентното моделиране на BIM модела според най-подходящото решение е толкова по-лесно и ефективно.
 • Освен това за CAD потребителите остават на разположение CAD данните на Wilo в STEP и DWG формат в онлайн каталога CAD на Wilo.
 • По-надолу се намира директен линк за инсталиране на Revit плъгина на Wilo. Описание на инсталационния процес също може да бъде свалено като PDF документ „Installatieprocedure Wilo-CLAB“.

Минимално изискване за Revit плъгина на Wilo

 • Autodesk Revit 2013 или по-нова версия
 • Без Autodesk Revit LT (не е възможен Revit плъгин в Revit LT)
 • Достъп до Интернет
 • Ако Autodesk Revit е инсталиран в Citrix среда, свържете се с Вашия системен администратор за монтаж на Revit плъгина.
Сваляне Wilo Revit Plugin (Wilo CLAB)

Wilo-Support

Wilo ви подпомага през целия жизнен цикъл на сградите с:

 • Данни за продукта по време на монтажа
 • Лесен достъп до ръководства и предписания по време на поддръжка
 • Сервизна служба на Wilo по време на експлоатация
 • Енергийно ефективни решения при по-нататъшно оптимизиране