Търсене
Контакт
Електронна поща

Ние сме тук за вас – дори след покупката

Ремонт и поддръжка

Нашите персонализирани сервизни решения покриват целия жизнен цикъл на вашите продукти на Wilo – дори след покупката. За тази цел имаме представителства на местно и глобално ниво с компетентни сервизни техници, осигуряваме бърза доставка на резервни части по всяко време и укрепваме вашето ноу-хау например с целенасочено обучение. В същото време внимаваме да подобряваме нашите услуги постоянно.

Service Shooting 2014 ON site repair Mr. Muslu Benning Instrument

Каталог резервни части

Spare parts catalogue

International