Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

DDG (4-20mA) | Wilo
Вашите преимущества
Accessory
Производствена гама

Конструкция

-

Окомплектовка/функция

Датчик за диференциално налягане (DDG) преобразува в електрически сигнал хидростатичното диференциално налягане, което напр. генерира една помпа в тръбопровод. Този сигнал може да бъде анализиран от управляващ модул напр. от табло за управление WILO, за да се контролират нуждите на системата и да се направят промени чрез помпата.

Свързването на датчика за диференциално налягане към точките за измерване на налягането се извършва с медни тръби с Ød = 6 mm. Отворите са холендри с врязващ се пръстен.

Сензорът може да бъде фиксиран с прикрепените закрепващи елементи.

Технически характеристики

Технически характеристики

Макс. работно напрежение: 15 - 30 V DC

Изчислително напрежение: 24 V DC

Токов изход: 4 - 20 mA

Степен на защита: IP55

Диапаз. на изм. на налягането:

DDG 10: 0 до 1,0 bar

DDG 20: 0 до 2,0 bar

DDG 40: 0 до 4,0 bar

DDG 60: 0 до 6,0 bar

DDG 100: 0 до 10,0 bar

Температури

  • Температура на флуида -20 °C до +80 °C
  • Температура на околната среда: 0 °C до +70 °C
  • Температура на лагерите: -30 °C до +80 °C

Защита от налягане

  • Надналягане статично: 21 bar
  • Надналягане динамично: 2,5 x pmax

Гореописаните пикове на налягането трябва да се избягват механично.

Области на приложение

Подходящ за всички обичайни типове флуиди като вода за отопление, вода с вискозно съдържание, вода за охлаждане или студена вода.

Този сензор е неподходящ за маслосъдържащ флуид.

Сваляне на файлове

Сертификат REACH (документи)

REACH regulation

Издание 2021-10
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 2
PDF (162 KB)