Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Nabídka společnosti WILO CS na podporu fungování klíčové infrastruktury

Zpět k přehledu

31.03.2020

#pomocnemocnicim

Vážené dámy, vážení pánové,

čerpací technika je srdcem každé budovy a bez na 100 % fungujícího vytápění, dodávky čisté vody a odvodu odpadních vod může dojít k razantnímu omezení provozu.

Více než kdy jindy potřebují obyvatelé naší země, aby zdravotnická zařízení fungovala v plné míře a nebyla případně omezena nenadálými problémy s čerpací technikou.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem společnost WILO CS připravila pomocný program pro havarijní opravy nebo výměny oběhových a cirkulačních čerpadel nutných k provozu zařízení:

  • Od 1. 4. zřizujeme hot-line linku mezi 16:00 a 8:00 ráno na telefonním čísle 234 098 788. Zachycené servisní případy budou ihned od 8 hodin ráno předávány k vyřízení našim smluvním servisním partnerům v příslušném regionu.
  • Během standardní pracovní doby nás kontaktujte na čísle 234 098 711, nebo emailu servis.cz@wilo.com a nebo webovém rozhraní www.wiloservis.cz, kde naleznete online formulář pro zadání objednávky servisních služeb.
  • Do 24ti hodin nejpozději zajistíme prohlídku zařízení, kdy bude buď rovnou zajištěna oprava či zjištěna závažnost závady a následné naplánování opravy či výměny čerpadla v co nejkratším možném termínu.
  • Během dubna 2020 budeme poskytovat servisní služby při havarijních situacích pro zdravotnická zařízenízdarma. Účtovat budeme pouze použitý materiál. Podmínkou je nahlášení servisního případu přes servisní oddělení WILO CS.
  • Pro případ nutné náhrady čerpadla mají všechna zdravotnická zařízení zajištěnu slevu 45 % na nová oběhová a cirkulační mokroběžná čerpadla WILO (skupina PG1, PG2, PG17) v rámci prodejen skupiny Ptáček velkoobchod. Navíc poskytujeme na oběhová čerpadla z výše uvedených skupin záruku 5 let od data nákupu.
  • Nabídka je platná od 1. dubna do 30. dubna 2020. Společnost WILO CS si vyhrazuje kdykoliv nabídku ukončit či prodloužit.

Velmi si vážíme péče, kterou nám zdravotníci v současné mimořádné době poskytují. Výše zmíněné aktivity jsou malým poděkováním za jejich obrovské nasazení na všech úrovních.

Děkujeme!

Váš WILO tým