Plánujte budoucnost s Wilo - od výkresu přes CAD až po BIM.

Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Building Information Modeling (BIM)

Využití technologie BIM (Building Information Modeling) stále ještě v oblasti technického vybavení objektů není samozřejmostí. Společnost Wilo je prvním světovým výrobcem čerpadel, který pro vaše projekty BIM co nejjednodušším způsobem poskytuje svá data BIM.

Plugin Wilo Revit

Jako odborný projektant s přístupem k objektové knihovně MagiCAD již můžete použít ucelenou, aktualizovanou databázi Wilo. Pomocí pluginu Wilo Revit můžete používat naše inteligentní Revit Families s informacemi o produktu ETIM přímo ve vašich projektech BIM. Toto „tlačítko Wilo“ lze nainstalovat přímo v rámci Revit. Funguje nezávisle na kreslicím programu, který používáte v souvislosti s BIM.

Zavedení pluginu Wilo Revit pro BIM je součástí komplexní služby, která slouží k podpoře instalatérů, projektantů, velkoobchodů, služeb údržby a partnerů OEM.

Toto ucelené řešení nabízíme pod názvem Wilo Competence. Uvedená služba kromě podpory BIM zahrnuje i technickou podporu, katalog výrobků Wilo a Wilo-Select, Wilo služby při výměně a nástroje, školicí koncept Wilo Brain a podporu při zajišťování spojek čerpadel GBS.

Zde klikněte ke stažení WILO REVIT Plug in

Společnost Wilo je připravená na BIM

 • Jednoduchý přístup k datům BIM společnosti Wilo prostřednictvím
 • Wilo CLAB v Revit Wilo CLAB funguje ve všech verzích Autodesk Revit
 • Aktuální data díky přímému napojení na webový server
 • Kompaktní modely CAD s malým objemem dat
 • Integrované informace o produktu v souladu s mezinárodními standardy
 • Připraveni k podpoře v průběhu celé životnosti budovy

Nová řešení pro digitální budoucnost

Digitalizace pracovního prostředí a složitost navrhování budov způsobuje tvorbu velkého množstvím dat. Možná řešení musejí data snadno zpřístupnit a umožnit všem zúčastněným stranám, aby spolupracovaly efektivně. Cílem je spojit všechna důležitá data v průběhu životního cyklu výrobku a budovy do jednoho digitálního modelu a propojit je v rámci sítě.

x-ray

Co je BIM

Systém BIM (Building Information Modeling) je metoda plánování ve stavebnictví, která zahrnuje vytváření a správu digitálních virtuálních objektů reflektujících fyzikální a funkční vlastnosti určité stavby. Z dlouhodobého hlediska je třeba chápat BIM jako proces optimalizace ve společnosti a jako část kulturní změny, pokud jde o realizace projektů. Tento systém lze použít bez ohledu na velikost projektu.

BIM je řešení, v jehož rámci se veškerá důležitá data v celém procesu stavby ukládají, používají a spravují v modelu 3D.

Obecné výhody:

 • Optimalizované CAD geometrie
 • Zvýšení produktivity díky jednoduchému přístupu k informacím
 • Zamezení chybám díky aktuálním údajům pro všechny zúčastněné
 • Zrychlení pracovních procesů
 • Zkrácení stavebních lhůt snížení stavebních nákladů

BIM doprovází celý životní cyklus budovy

Veškeré procesy v celém životním cyklu budovy jsou propojeny: plánování, projektování, realizace, dokumentace, provoz a údržba. BIM se při tom používá jako centralizovaný datový model, který provází a podporuje životní cyklus. Vizualizace a rozsáhlá dokumentace plánovaných prvků usnadňuje následné procesní kroky. Parametry a nákladové faktory pro uvedení do provozu jsou stanoveny již v rané fázi životního cyklu, takže první rozhodnutí v rámci plánování mají následně vliv na pozdější celkové náklady.

Z BIM mají prospěch všichni obchodní partneři

Projektanti:

 • Jednoduché ovládání modelovacího nástroje
 • Plná integrace specifikací
 • Velmi precizní modely, vždy aktuální

Odborní projektanti BIM:

 • Plugin je kompatibilní se všemi verzemi Revit
 • Integrované mezinárodní standardy (ETIM, CIBSE)
 • Bezplatné použití produktové knihovny

Specializovaní řemeslníci / dodavatelé:

 • S úplnými informacemi v rámci modelů
 • Soubory s nízkým rozlišením k zobrazení komplexních modelů
 • Odkazy na uživatelské příručky

Facility Management:

 • Připravené modely pro účely údržby
 • Odkazy k produktové dokumentaci
 • S integrovanými daty týkajícími se údržby

Jak funguje BIM

 • Společnost Wilo nyní rovněž dává svá data BIM zdarma a nezávisle na kreslicím programu k dispozici, a to pomocí tlačítka Content Library Access Button (plugin v rámci Revit) pro Autodesk Revit.
 • Uživatelé, kteří si nainstalují tento bezplatný plugin Revit, mají pomocí speciálního tlačítka „Wilo Button“ v aplikaci Revit přímý přístup k datům BIM společnosti Wilo.
 • Řešení BIM společnosti Wilo podporuje instalatéry, projektanty, velkoobchody, servisní služby a partnery OEM.
 • Ti nyní mají po kliknutí na tlačítko Wilo v aplikaci Revit k dispozici např. všechna data týkající se nových řad čerpadel s dlouhou životností.
 • Požadované čerpadlo lze vybrat přímo podle charakteristik ETIM a integrovat jako Revit Family v modelu BIM.
 • Produktová informace ETIM (charakteristiky ETIM) je nyní vázaná na tyto Revit Families příslušných produktů Wilo. Inteligentní modelování modelu BIM podle vhodného řešení je tak mnohem jednodušší a efektivnější.
 • Kromě toho uživatelé CAD mají k dispozici i nadále data CAD pro Wilo ve formátu STEP a DWG v on-line katalogu CAD společnosti Wilo.
 • O něco níže se nachází přímý odkaz na instalaci pluginu Wilo Revit. Popis instalačního procesu lze stáhnout ve formátu PDF pod názvem „Installatieprocedure Wilo-CLAB“.

Minimální požadavky pro Wilo Revit plugin

 • Autodesk Revit 2013 nebo vyšší verze
 • Žádný Autodesk Revit LT (Revit plugin v Revit LT není možný)
 • Přístup k internetu
 • Je-li Autodesk Revit instalovaný v prostředí Citrix, kontaktujte ve věci instalace Revit pluginu svého systémového administrátora.

Podpora Wilo

Společnost Wilo vám poskytne podporu v průběhu celého životního cyklu budov, a to prostřednictvím těchto služeb:

 • Produktová data během instalace
 • jednoduchý přístup k manuálům a směrnicím během údržby
 • servis Wilo během provozu
 • Energeticky úsporná řešení při dalších optimalizacích