Úprava odpadní vody

Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Perfektní obnova vodních zdrojů

Vzhledem ke změně světového klimatu je nízká spotřeba energie centrálním tržním tématem. Tlak na snižování nákladů na komunální nebo soukromé dodavatele stoupá. Výzvy narůstají. Patří k tomu mimo jiné rostoucí obsah pevných látek v odpadní vodě, rostoucí regulace a přísnější zákonná ustanovení. V tomto prostředí je Wilo partnerem, na kterého můžete ve všech oblastech plně spoléhat. Hospodárné využití cenného zdroje, jakým je voda, je dnes téměř samozřejmostí, to však zároveň zvyšuje podíl pevných látek v odpadní vodě. V důsledku toho je čerpání surové vody stále složitější. Wilo je na celém světě pojmem pro inženýring s prvotřídní německou tradicí. Čerpadla a systémy Wilo stanovují pro komunální nakládání s odpadní vodou nová měřítka ohledně technického výkonu a efektivnosti. Ve věci ochrany životního prostředí a zachování zdrojů hraje úprava odpadní vody důležitou roli.

„Chytrá“ řešení pro oběh úpravy odpadní vody

Od projektování a dimenzování až po uvedení do provozu a údržbu: Naši odborníci poskytují osobní podporu během všech fází projektu. Systémy a produktová řešení od společnosti Wilo zde nastavují nové standardy, pokud jde o technický výkon, nákladová efektivita, spolehlivost a dlouhá životnost.

Poskytujeme vám podporu za pomoci řešení pro

  • retenční nádrže dešťové vody
  • přítokové čerpací stanice
  • mechanické čištění a předčištění
  • biologické čištění
  • biologické čištění s MBBR
  • dočištění, odtokové čerpací stanice a úpravu kalu