Odtok

Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Všude, kde bydlí lidé v budovách, vzniká odpadní voda, kterou lze rozdělit do kategorií splašková voda a dešťová voda. Splašková voda je zpravidla odváděna přímo do kanalizace a poté je upravována v čističce odpadních vod, aby byla znovu zavedena do vodního koloběhu. Dešťová voda může být naproti tomu odváděna jak zvlášť přes separační systém nebo společně se splaškovou vodou přes smíšený systém. Investorům a provozovatelům radíme, aby vždy s profesionálním projektantem vytvořili plán odvodňování a předešli tak pozdějšímu překvapení.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

Pro zachování trvalé funkčnosti odvodňovacího zařízení se musí v pravidelných intervalech servisovat a čistit jednotlivé prvky, jako jsou zařízení na přečerpávání odpadní vody, pojistky proti zpětnému vzdutí a potrubí. Ve sklepech zaplavených v důsledku silných srážek je problémem většinou chybějící uzavírací zařízení odvodňovacích míst.

Jelikož je ne zrovna malé množství instalovaných potrubí na odpadní vodu v budovách netěsné nebo se stalo netěsným v průběhu času, doporučujeme pravidelné zkoušky těsnosti, aby Vaše zařízení na přečerpávání odpadní vody nečerpalo odpadní vodu do zdiva a nezpůsobilo vážné škody. Wilo je prémiovým výrobcem čerpacích systémů maximální kvality a Vaším prvním kontaktním partnerem pro zákaznický servis a kompletní systémová řešení.

Odvodňování pozemků a budov

Pro většinu lidí je plynule fungující odstraňování odpadní vody stavem, který považují za samozřejmý. Jak jsou důležitá fungující odvodňovací zařízení v budovách a na pozemcích se pozná teprve tehdy, pokud voda správně neodtéká.

Většinou vznikají v odvodňovacích zařízeních problémy kvůli poškozenému nebo prasklému potrubí a v důsledku toho se může odpadní voda a erodovaná půda dostat do spodní vody. To vede ke znečištění, které má za následek velmi vysoké náklady způsobené dlouhou dobou chodu čerpadla v čističce odpadních vod. Při silné erozi a odplavení zeminy pod silnice, může často dojít k ohrožení blízké infrastruktury. Proto jsou majitelé pozemku povinni udržet odvodňovacího zařízení v řádném stavu.. Jako kompetentní partner Vám rádi poskytneme kompletní poradenství v oblasti péče a údržby.

Oblasti použití odvodňovacích zařízení

Odvodňovací zařízení se používají jak v soukromých domácnostech, tak také ve veřejných institucích. Čerpadla Wilo na splaškovou vodu se již mnoho let úspěšně používají v oblastech hornictví, pozemního stavitelství a ve sportovních zařízeních. Navíc jsou naše čerpadla používána k čerpání vody z jezer a řek, k sušení a v různých drenážních zařízeních.

Entwässerung Regenwasserentsorgung