Rozvod a zvyšování tlaku

Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Krásné hory a dlouhá údolí jsou snem každého turisty. Pro dodavatele vody to však znamená maximálně komplexní požadavky. Pro spolehlivé zásobování vodou regionů s velkými výškovými rozdíly a s mnoha odběrnými místy jsou k dispozici efektivní čerpadla s konstantním tlakem a dobrým plánováním potřeby. Avšak také v mnoha geograficky méně nápadných oblastech musí být voda přepravována a distribuována v dlouhých úsecích. Obzvláště ve velkých městech s mnoha vysokými a velkými budovami je distribuce pomocí správného tlaku výzva, kterou není radno podcenit a pro kterou je zapotřebí obrovská distribuční síť potrubí.

Efektivní management tlaku od vodárny až ke konzumentovi

Spolehlivé a bezvadně fungující zásobování vodou je nutné pro zaručení životního standardu a zdraví obyvatelstva. Problém představuje často zastaralé potrubí, jelikož na něm pod stálým tlakem vody vznikají póry. Tím mohou vzniknout trhliny, kterými uniká voda. Pro zabránění těmto ztrátám je potrubní systém kontinuálně kontrolován elektronickými přístroji. Dalším prostředkem pro snížení ztrát způsobených příliš vysokým tlakem v trubkách je výběr správného čerpadla s efektivním managementem tlaku. Spolehlivá a inteligentní čerpadla Wilo pečují o to, aby byl požadovaný tlak také u konečného spotřebitele a aby byly ztráty a s tím spojené náklady co nejnižší.

Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz

Rozvod vody a zvyšování tlaku ve městě

V budově jsou zařízení na zvyšování tlaku součástí systému distribuce vody. Tyto pečují o potřebný tlak pitné, užitkové a hasící vody ve všech patrech. Použití je zapotřebí u vysokých domů a budov zejména ve zvláštních situacích, jelikož tlak distribuovaný z vodárny není dostatečný anebo zákon vyžaduje jiný tlak vody. Zde nabízí Wilo vhodná řešení pro jakýkoliv druh výzvy v oblasti rozvodu a zvyšování tlaku. Kromě použití v budovách se zařízení na zvyšování tlaku používají také ke zvýšení dopravní výšky v sítích na distribuci vody, které se nacházejí v oblastech s přírodními výškovými rozdíly. Pro dosažení bezpečného a dlouhodobého provozu bez poruchy doporučujeme provádět údržbu kvůli vysokým požadavkům a zatížení konstrukčních součástí jednou za půl roku až jednou za rok.