Rozvod hasicí vody

Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Požární ochrana a pitná voda

Hasicí a protipožární zařízení se nasazují pouze v případě požáru. Pokud jsou naplněná vodou a bez průtoku, hrozí nebezpečí, že se voda stane hygienicky závadnou. V případě, že taková zařízení jsou propojena se zařízením na zásobování pitnou vodou, jsou pro pitnou vodu nebezpečím. U hasicích zařízení se zpravidla tvoří stojatá voda. Stojatá voda může vést k tvorbě choroboplodných zárodků. Podle norem DIN 1988 a DIN EN 1717 je nutné oddělit systémy s užitkovou vodou, jako jsou hasicí zařízení, od veřejné sítě zásobování pitnou vodou, a to např. pomocí zajišťovací armatury s volným odtokem (typ: AA, AB). Ze zákona vyplývá povinnost vyloučit potenciální nebezpečí bakteriologické rekontaminace domácího a veřejného rozvodného systému pitné vody. V odpojovací stanici pitné vody firmy WILO IndustrieSysteme je integrovaný certifikovaný volný odtok typu: AB.

Pohotové pro každý příklad

Odlišné situace v budovách ve spojení s různícími se regionálními předpisy vyžadují specifická řešení. S vysoce kvalitními součástmi od Wilo lze sestavit individuální hasicí zařízení. Profitujte z našeho know how a naší vysoce účinné čerpací techniky. Například plně automatickým zařízením pro zásobování vodou v robustním systému z energeticky účinných vysokotlakých odstředivých čerpadel a standardních normovaných motorů.

Vysoce účinná čerpadla Wilo pro zásobování hasicí vodou poskytují specifická řešení pro různé branže a zaručují dodržení regionálních předpisů. Pro účely co nejvyšší možné ochrany osob, zboží a budov splňují naše řešení požadavky normy DIN 14462. Přesně tak důležitá je absolutní provozní spolehlivost v případě požáru.

Společnost Wilo nabízí vysoce kvalitní ucelené systémy pro spolehlivé a bezpečné používání hasicí vody. Systémy Wilo pro rozvod hasicí vody se hodí zejména

  • pro venkovní a nástěnné hydranty
  • pro sprinklerova zařízení dodatečně k venkovním a nástěnným hydrantům
  • pro výškové budovy a pozemky