Splašková a odpadní voda

Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Silný partner pro efektivní techniku na zpracování odpadní vody, šetrnou k životnímu prostředí

Požadavky na čerpadla a čerpací systémy, zejména při čerpání nečištěné odpadní vody, v uplynulých letech prudce narostly. To je způsobeno především urbanizací a celosvětovým nedostatkem vody. Vstupní podmínky se mění, obsah pevných látek v odpadní vodě je vyšší a zároveň tyto látky déle setrvávají v kanalizační síti. Proto provozovatelé věnují zvýšenou pozornost nákladům na životní cyklus čerpadla, a to včetně pořízení, údržby, výpadků a oprav.

Mnoho let zkušeností v oblasti vývoje projektů pro techniku na zpracování odpadní vody nám umožňuje zajistit hladký průběh procesů a spolehlivá systémová řešení. Naše široké portfolio čerpadel a systémových řešení určitě zahrnuje spolehlivé a energeticky úsporné řešení právě pro Vás, bez ohledu na to, zda jde o čerpání, mísení, provzdušňování, filtraci nebo dezinfekci (odpadní) vody. V závislosti na požadavcích, čerpacím výkonu a dopravní výšce u společnosti Wilo naleznete čerpadla pro různá média, jako je odpadní voda, kal a kalná voda, abrazivní nebo i média s obsahem vláken. U svých řešení věnujeme zvláštní pozornost co nejmenšímu opotřebení a robustním konstrukčním součástem.

Naše efektivní řešení pro čisté svědomí

Všechny budovy a domácnosti na světě jsou producenty odpadní vody, kterou je nutné spolehlivě odvést, aby tak byly splněny hygienické standardy a aby se zabránilo nepříjemnému pachu. Proto všude tam, kde se odpadní voda nedostane snadno a volným spádem do kanalizace, se používá efektivní technické vybavení objektů. Z hlediska budoucích technologií a koncepty odpadních vod je nutné v souhrnu dbát na následující zásady:

  • Minimalizace vypouštění škodlivin do odpadní vody
  • Snížení ředění odpadní vody (cizí voda)
  • Oddělení proudu odpadní vody (dešťová voda, splašková a odpadní voda)
  • Snížení zbytkových látek po úpravě odpadní vody
  • Využití proudů odpadní vody (šedá voda, močovina apod.)

Budoucí koncepty odpadních vod proto vyžadují jak ze strany projektanta, tak ze strany provozovatele široký úhel pohledu, aby se podařilo dále zlepšovat poměr nákladů a užitku v zájmu lidí a životního prostředí.

Naše efektivní řešení se používají především v následujících oblastech použití:


Vysušování a ochrana proti povodním

Sběr a doprava odpadní vody