Zavlažování

Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

V zemědělství je trvalé hospodaření s vodou základním předpokladem pro výrobu přírodních potravin v neustále se měnících klimatických podmínkách. Měnící se klima tuto výrobu podstatně ovlivňuje v mnoha oblastech na celém světě. Za této situace je zavlažování nutné pro zajištění výnosnosti plodin. Zavlažování vyžadují rovněž další okolnosti, jako je příliš malé množství srážek nebo silný výkyv srážek, aby mohlo dojít k vyrovnání přirozeného zásobování vodou. Díky zavlažování je možné využít a zúrodnit obrovské plochy, které by jinak byly suché a neúrodné. Z tohoto důvodu se na celém svědě hospodaří na více než 150 milionech hektarů pomocí umělého zavlažování.

Moderní zavlažovací systémy pro zemědělství

Při moderním zavlažování polí jsou různé možnosti, jak dodávat kořenovým systémům dostatečné množství vody. Potřeba vody velmi závisí na použitém druhu pěstovaných rostlin a na vlastnostech půdy a klimatu.

Použití v zemědělském podnikání

Pro dostatečné zavlažování všech rostlin jsou zapotřebí různé čerpací a zavlažovací systémy.

Právě v oblastech, kde je sucho, je důležité vodu k zavlažování polí získávat a rozvádět co efektivněji. Wilo disponuje nutným know-how a nabízí vhodné technologie. Čerpadla do vrtů a turbíny společnosti Wilo pečují například o to, aby mohla být voda pro zajištění potřebného zásobování vodou čerpána ze země nebo z vodovodního potrubí.

Ne všichni zemědělci mají stejné předpoklady k tomu, aby mohli čerpat vodu. Proto společnost Wilo vyvinula čerpadla, která umožňují výběr umístění čerpadla dle vlastního uvážení. Čerpadlo tak lze umístit i velmi prakticky na prám, čímž se snadno může čerpat voda z řeky nebo jezera.

V praxi se osvědčila suchoběžná čerpadla firmy Wilo. Mohou tak zcela nezávisle na hladině vody čerpat množství vody, které potřebujete, a dopravit je přesně tam, kam je potřeba.

Na velkých rovných plochách se také často nedostává dostatečného tlaku vody potřebného pro bezpečné zásobování vodou, a to zejména při kolísající hladině vody. V takovém případě jsou vhodná vysoce účinná zařízení na zvyšování tlaku od společnosti Wilo. S těmito systémy máte jistotu, že pomocí správného tlaku vody budou odpovídajícím způsobem zavlaženy všechny rostliny na poli. Zásobování vodou je tak díky stálému tlaku zajištěno také u kolísající vodní hladiny. A zároveň s maximální energetickou účinností.