Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Comfort CO-2 Helix V 5204/2/K/CC

Datový list

Hydraulické údaje
 • Tlak na nátoku
  10 bar
 • Max. provozní tlak p
  16 bar
 • Přípojka trubky na výtlaku DNd
  DN 125
 • Přípojka trubky na straně sání DNs
  DN 125
 • Počet čerpadel
  2
 • Počet stupňů
  4
 • Počet záložních čerpadel
  1
 • Počet provozních čerpadel
  1
 • Počet čerpadel Q
  80,0 m³/h
 • Min. teplota média Tmin
  3 °C
 • Max. teplota média Tmax
  50 °C
 • Min. okolní teplota Tmin
  5 °C
 • Max. okolní teplota Tmax
  40 °C
Údaje o motoru
 • Síťová přípojka
  3~400 V, 50 Hz
 • Tolerance napětí
  ±10 %
 • Jmenovitý výkon motoru P2
  15,00 kW
 • Jmenovitý proud IN
  26,70 A
 • Jmenovité otáčky n
  2900 ot./min
 • Izolační třída
  F
 • Třída krytí
  IP55
 • Stupeň účinnosti motoru v ηm 50 % ηM 50%
  90,2 Procentní sazba
 • Stupeň účinnosti motoru ηm 75 % ηM 75%
  91,8 Procentní sazba
 • Stupeň účinnosti motoru ηm 100 % ηM 100%
  91,9 Procentní sazba
Materiály
 • Skříň čerpadla
  Stainless steel
 • Oběžné kolo
  Stainless steel
 • Hřídel
  Stainless steel
 • Mechanická ucpávka
  Q1BE3GG
 • Materiál těsnění
  FKM
 • Materiál potrubí
  Stainless steel
Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  Comfort CO-2 Helix V 5204/2/K/CC
 • Číslo EAN
  4048482043791
 • Číslo výrobku
  2530667
 • Hmotnost netto cca m
  540 kg
 • Hmotnost brutto cca m
  639,0 kg
 • Délka včetně obalu
  1580 mm
 • Výška včetně obalu
  2110 mm
 • Šířka včetně obalu
  1380 mm
 • Vlastnost balení
  Přepravní obal
 • Druh balení
  Přepravní hranol
 • Minimální objem objednávky
  1

Text pro výběrová řízení

Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku dle DIN 1988 a DIN EN 806 pro přímé nebo nepřímé připojení. Skládající se z paralelně zapojených, vertikálních vysokotlakých odstředivých čerpadel s normálním sáním, z nerezové oceli v suchoběžném provedení. Připravené k okamžitému zapojení s potrubím z nerezové oceli namontované na základním rámu, vč. řídicího/regulačního přístroje se všemi potřebnými měřicími a ovládacími zařízeními.

Pro plně automatické zásobování vodou a zvyšování tlaku v obytných, kancelářských a správních budovách, v hotelech, nemocnicích, obchodních domech, stejně jako v průmyslových systémech.

Pro čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna.

Zvláštnosti/přednosti výrobku

 • Robustní systém vyhovující všem požadavkům normy DIN 1988 (EN 806)
 • Atest WRAS/ KTW/ ACS čerpadel pro všechny součásti přicházející do styku s médiem (verze EPDM)
 • Vysoce účinná čerpací hydraulika konstrukční řady Helix V ve spojení se standardním motorem energetické třídy IE3 od 0,75 kW včetně a výše (volitelně pro menší výkon motoru)
 • Mechanická ucpávka čerpadel nezávislá na směru otáčení v kartušovém provedení pro jednoduchý servis
 • Flexibilní design luceren umožňuje přímý přístup k mechanické ucpávce
 • Demontovatelná spojka umožňuje výměnu mechanické ucpávky bez demontáže motoru (od 7,5 kW)
 • Hydraulika celého zařízení s optimalizovanou tlakovou ztrátou
 • Součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi
 • Řídicí/regulační přístroj Comfort CC, s rozšířenými funkcemi, s paměťově programovatelným mikropočítačovým řízením a grafickým dotykovým displejem
 • Kontrola a přednastavení optimálního pracovního rozsahu z výroby (včetně osvědčení o přejímací zkoušce podle EN10204 - 3.1)

Vybavení/funkce

 • Vysokotlaká odstředivá čerpadla z nerezové oceli konstrukční řady Helix V
 • Základní rám z elektrolyticky pozinkované oceli s výškově nastavitelnými tlumiči chvění k izolaci zvuků šířících se hmotou
 • Uzavírací armatura na sací a výtlačné straně každého čerpadla
 • Zpětná klapka na výtlačné straně každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16 vč. průtokové armatury dle DIN 4807, výtlačná strana
 • Snímač tlaku (4 – 20 mA), výtlačná strana
 • Manometr, výtlačná strana
 • Automatické řízení čerpadla pomocí plně elektronického

Comfort Controller (CC) v pouzdře z ocelového plechu, lakované barvou dle RAL 7035 (strukturovaný povrch), třída krytí IP54, který se skládá z interního napájení řídicího napětí, CPU, analogových a digitálních vstupních a výstupních modulů.

Ovládání/indikace

 • Dotykový displej s vysokým rozlišením a barevným zobrazením pro signalizaci provozních stavů provoz / porucha / potvrzená porucha a k navigaci v menu s podporou symbolů a nešifrovaného textu v osmi jazycích
 • Navigace v menu pomocí nešifrovaného textu a zobrazení symbolů
 • Plný návod na displeji a nápověda
 • Asistent uvedení do provozu
 • Záznam dat s exportem CSV
 • 3 uživatelské úrovně, zobrazení příp. nastavení jazyka menu, hesel, provozních parametrů, parametrů regulátoru
 • V závodě přednastavené parametry pro snadné uvedení do provozu
 • Standardně lze nastavit tři požadované hodnoty, požadované hodnoty 2 a 3 lze aktivovat prostřednictvím kontaktu nebo času, externí zadání požadované hodnoty signálem 0/4–20 mA
 • Indikace stavu čerpadla a skutečné hodnoty tlaku
 • Uzamykatelný hlavní vypínač
 • Lze zvolit provoz včetně/bez záložního čerpadla
 • Počítadlo provozních hodin pro každé čerpadlo
 • Počítadlo provozních hodin celého zařízení
 • Počítadlo spínacích cyklů pro každé čerpadlo
 • Počítadlo spínacích cyklů celého zařízení
 • Registr poruch pro posledních 35 poruch s časovým údajem prostřednictvím hodin reálného času

Regulace

 • Plně automatická regulace pro 1 až 6 neregulovaných čerpadel na základě porovnávání požadované a skutečné hodnoty
 • Denní spínací hodiny např. pro 2. resp. 3. požadovanou hodnotu
 • Automatické zapínání podle zátěže 1 čerpadla až n čerpadel špičkového zatížení v závislosti na regulační veličině konstantní tlak, p-c
 • Provozní režim čerpadel lze volně zvolit (Manuálně, Vyp., Automatický)
 • Spínač Manuálně-0-Automaticky: Předvolba provozního režimu každého čerpadla a manuální provoz při poruše regulátoru „Manuálně“ (k dispozici nouzový/zkušební provoz na síti, ochrana motoru), „O“ (čerpadlo je vypnuté – není možné zapnutí přes řízení ) a „Auto“ (čerpadlo uvolněno pro automatický provoz přes řízení)
 • Automatická, nastavitelná výměna čerpadel
 • Výměna čerpadel prostřednictvím optimalizace doby chodu přes provozní hodiny
  • Alternativně: Cyklická výměna čerpadel po nastavitelné době bez ohledu na provozní hodiny
  • Alternativně přes impuls: Při každém obnoveném požadavku se čerpadlo základního zatížení vymění bez ohledu na provozní hodiny
  • Alternativně s předvolbou čerpadel: Přitom může být čerpadlo definováno k permanentnímu čerpadlu základního zatížení. Všechna čerpadla špičkového zatížení jsou vyměňována při optimalizaci doby chodu
 • Automatický, nastavitelný zkušební chod čerpadla (protočení čerpadla )
  • Lze aktivovat/deaktivovat
  • Čas mezi dvěma zkušebními chody lze volně naprogramovat
 • Libovolně programovatelné doby blokování

Kontrola

 • Výstup skutečné hodnoty systému prostřednictvím analogového signálu 0 – 10 V pro možnost externího měření/indikace, 10 V odpovídá konečné hodnotě senzoru
 • Detekce přerušení vodičů na trase snímačů
 • Jistič motoru / kombinace jističů (od 5,5 kW termické přetěžovací relé)
 • Automatické přepínání při poruše provozního čerpadla na záložní čerpadlo
 • Kontrola Max. a Min. hodnoty systému s nastavitelnými časy zpoždění a mezními hodnotami
 • Kontrola max. a min. hodnoty zařízení s nastavitelným časovým prolínáním
 • Test nulového množství pro vypnutí zařízení, když není odběr vody (nastavitelný parametr)
 • Funkce plnění potrubí pro naplnění prázdných trubek (první naplnění spotřebitelské sítě)
 • Ochrana proti nedostatku vody pomocí kontaktu např. pro plovákový spínač nebo tlakový spínač

Rozhraní

 • Beznapěťové kontakty pro sběrná provozní a poruchová hlášení SBM/SSM
 • Možné obrácení logiky SBM a SSM
 • Kontakty pro externí spínání zařízení ZAP/VYP a ochranu proti nedostatku vody
 • External ON/OFF pomocí kontaktu pro deaktivaci automatického provozu zařízení
 • Vstupy pro připojení ochranného kontaktu vinutí (WSK)
 • ModBus TCP
 • Dálkový přístup pomocí VNC

Volitelné příslušenství (instalace z výroby nebo dodatečně po technickém vyjasnění)

 • Převodník signálu pro 0/2 – 10 V na 0/4 – 20 mA
 • Vyhodnocovací relé pro ochranu motoru PTC termistorem
 • Hlášení samostatného provozu a poruchové hlášení
 • Řídicí modul DDC (externí výměna čerpadel, externí zkušební chod čerpadla, Externí potvrzování, externí zapnutí/ vypnutí čerpadel špičkového zatížení)
 • Vyrovnávací síťový zdroj
 • Redundantní čidlo
 • Připojení k systémům BMS dle VDI 3814

Doporučené příslušenství (objednat zvlášť)

 • Volitelná sada WMS pojistky proti nedostatku vody
 • Ohebná připojovací potrubí nebo kompenzátory
 • Přednádrž k oddělení systémů
 • Membránová tlaková nádoba
 • Kryty závitu u systémů se závitovým sběrným potrubím

Sběrnicové systémy (volitelně)

 • BACnet, ProfiBus, LON-Bus, CAN-Bus, Modbus RTU, Web-Server (Ethernet), modem GSM
 • Dálkový přenos dat možný přes modem GPRS

Další na vyžádání

Dodržené normy

 • Technické předpisy pro instalace pitné vody (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzní nádoby DIN 4807
 • Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích EN 50178
 • Elektrická zařízení strojů EN 60204-1
 • Bezpečnostní pokyny pro elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely EN 60335-1
 • Rozváděče nízkého napětí EN 60439-1/ 61439-1
 • Elektromagnetická kompatibilita v průmyslových oblastech EN 61000-6-2
 • Elektromagnetické emise v obytném a obchodním prostředí, v prostředí lehkého průmyslu a malých podniků EN 61000-6-3
Provozní údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Počet čerpadel
  2
 • teplota média T
  3 °C
 • okolní teplota T
  5 °C
 • Maximální provozní tlak PN
  16 bar
 • Tlak na nátoku
  10 bar
Údaje o motoru
 • Síťová přípojka
  3~400 V, 50 Hz
 • Jmenovitý výkon motoru P2
  15,00 kW
 • Jmenovitý proud IN
  26,70 A
 • Jmenovité otáčky n
  2900 ot./min
 • Izolační třída
  F
 • Třída krytí motoru
  IP55
 • Třída krytí spínací přístroj
  IP54
Materiály
 • Skříň čerpadla
  Stainless steel
 • Oběžné kolo
  Stainless steel
 • Hřídel
  Stainless steel
 • Těsnění hřídele
  Q1BE3GG
 • Materiál těsnění
  FKM
 • Materiál potrubí
  Stainless steel
Rozměry pro instalaci
 • Přípojka trubky na straně sání DNs
  DN 125
 • Přípojka trubky na výtlaku DNd
  DN 125
Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  Comfort CO-2 Helix V 5204/2/K/CC
 • Hmotnost netto cca m
  540 kg
 • Číslo výrobku
  2530667

Charakteristiky

Comfort CO(R)-2 Helix V 5202-5206/CC

Comfort CO(R)-2 Helix V 5202-5206/CC

---- včetně záložního čerpadla

Comfort CO(R)-2 Helix V 5202-5206/CC

Schéma zapojení svorkovnice

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Informace k objednávkám

Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  Comfort CO-2 Helix V 5204/2/K/CC
 • Číslo EAN
  4048482043791
 • Číslo výrobku
  2530667
 • Hmotnost brutto cca m
  639,0 kg
 • Hmotnost netto cca m
  540 kg
 • Celková délka L
  1580,0 mm
 • Výška bez obalu H
  1905 mm
 • Barva
  zelená/černá/stříbrná
 • Vlastnost balení
  Přepravní obal
 • Druh balení
  Přepravní hranol
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šířka bez obalu L
  1286,0 mm
 • Minimální objem objednávky
  1
 • Počet na jednu paletu
  1
 • Dostupnost na trhu
  2010-01-01
 • Date of introduction
  2010-01-01

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Číslo výrobku 4120943
Vydání 1603
Číslo verze 09
Formát stran A4
Počet stránek 15

PDF (4 MB)

Stáhnout soubory

Systém Wilo-CC

Číslo výrobku 2063144
Vydání 1811
Číslo verze 05
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 46

PDF (3 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Číslo výrobku 2535456
Vydání 1707
Číslo verze 01
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1197

PDF (144 MB)

Stáhnout soubory

CO-2Helix V5204/2/K/CC-02

PDF (9 MB)

Stáhnout soubory

CO-2HELIX V5204/2/K/CC-02

PDF (14 MB)

Stáhnout soubory

CO-2HELIX V5204/2/K/CC-02

PDF (112 kB)

Stáhnout soubory

CO-2HELIX V5204/2/K/CC-02

PDF (155 kB)

Stáhnout soubory

CO-2HELIX V5204/2/K/CC-02

PDF (71 kB)

Stáhnout soubory

PDF: Comfort CO-2 Helix V 5204/2/K/CC

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit