Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Comfort CO-3 Helix V 614/K/CC

Datový list

Hydraulické údaje
  • Tlak na nátoku
    10 bar
  • Max. provozní tlak p
    16 bar
  • Přípojka trubky na výtlaku DNd
    R 2½
  • Přípojka trubky na straně sání DNs
    R 2½
  • Počet čerpadel
    3
  • Počet stupňů
    14
  • Počet záložních čerpadel
    1
  • Počet provozních čerpadel
    2
  • Počet čerpadel Q
    20.0 m³/h
  • Min. teplota média Tmin
    3 °C
  • Max. teplota média Tmax
    50 °C
  • Min. okolní teplota Tmin
    5 °C
  • Max. okolní teplota Tmax
    40 °C
Údaje o motoru
  • Síťová přípojka
    3~400 V, 50 Hz
  • Tolerance napětí
    ±10 %
  • Jmenovitý výkon motoru P2
    3.00 kW
  • Jmenovitý proud IN
    5.00 A
  • Jmenovité otáčky n
    2900 rpm
  • Izolační třída
    F
  • Třída krytí
    IP55
  • Stupeň účinnosti motoru v ηm 50 % ηM 50%
    85.6
  • Stupeň účinnosti motoru ηm 75 % ηM 75%
    87
  • Stupeň účinnosti motoru ηm 100 % ηM 100%
    87.1
Materiály
  • Skříň čerpadla
    1.4301
  • Oběžné kolo
    1.4307
  • Hřídel
    1.4301
  • Mechanická ucpávka
    Q1BE3GG
  • Materiál těsnění
    EPDM
  • Materiál potrubí
    1.4571
Informace k umístění objednávky
  • Značka
    Wilo
  • Název výrobku
    Comfort CO-3 Helix V 614/K/CC
  • Číslo EAN
    4048482197098
  • Číslo výrobku
    2535335
  • Hmotnost netto cca m
    259 kg
  • Hmotnost brutto cca m
    284.0 kg
  • Délka včetně obalu
    1500 mm
  • Výška včetně obalu
    1875 mm
  • Šířka včetně obalu
    1100 mm
  • Vlastnost balení
    Přepravní obal
  • Druh balení
    Přepravní hranol
  • Minimální objem objednávky
    1

Text pro výběrová řízení

Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku dle DIN 1988 a DIN EN 806 pro přímé nebo nepřímé připojení. Skládající se z paralelně zapojených, vertikálních vysokotlakých odstředivých čerpadel s normálním sáním, z nerezové oceli v suchoběžném provedení. Připravené k okamžitému zapojení s potrubím z nerezové oceli namontované na základním rámu, vč. řídicího/regulačního přístroje se všemi potřebnými měřicími a ovládacími zařízeními.

Pro plně automatické zásobování vodou a zvyšování tlaku v obytných, kancelářských a správních budovách, v hotelech, nemocnicích, obchodních domech, stejně jako v průmyslových systémech.

Pro čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna.

Zvláštnosti/ přednosti výrobku

  • Robustní systém vyhovující všem požadavkům normy DIN 1988 (EN 806)
  • Atest WRAS/ KTW/ ACS čerpadel pro všechny součásti přicházející do styku s médiem (verze EPDM)
  • Vysoce účinná čerpací hydraulika konstrukční řady Helix V se standardními motory energetické třídy IE2, včetně 7,5 kW a větší se standardním motorem energetické třídy IE3 (volitelně pro menší výkon motoru)
  • Mechanická ucpávka čerpadel nezávislá na směru otáčení v kartušovém provedení pro jednoduchý servis
  • Flexibilní design luceren umožňuje přímý přístup k mechanické ucpávce
  • Demontovatelná spojka umožňuje výměnu mechanické ucpávky bez demontáže motoru (od 7,5 kW)
  • Hydraulika celého zařízení s optimalizovanou tlakovou ztrátou
  • Součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi
  • Komfortní řídicí/regulační přístroj CC, s rozšířenými funkcemi, s paměťově programovatelným mikropočítačovým řízením a grafickým dotykovým displejem
  • Kontrola a přednastavení optimálního pracovního rozsahu z výroby (včetně osvědčení o přejímací zkoušce podle EN10204 - 3.1)

Vybavení/ funkce

  • Vysokotlaká odstředivá čerpadla z nerezové oceli konstrukční řady Helix V
  • Základní rám z elektrolyticky pozinkované oceli s výškově nastavitelnými tlumiči chvění k izolaci zvuků šířících se hmotou
  • Uzavírací armatura na sací a výtlačné straně každého čerpadla
  • Zpětná klapka na výtlačné straně každého čerpadla
  • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16 vč. průtokové armatury dle DIN 4807, výtlačná strana
  • Tlakový senzor (4-20 mA), výtlačná strana
  • Manometr, výtlačná strana
  • Automatické řízení čerpadla pomocí plně elektronického

regulačního přístroje Comfort-Controller (CC) ve skříni z ocelového plechu, lakované barvou dle RAL 7035 (strukturovaný povrch), druh krytí IP 54, který se skládá z interního napájení řídicího napětí, CPU, analogových a digitálních vstupních a výstupních modulů.

Ovládání/ Indikace

  • Plně grafický dotykový displej s 3barevným podsvícením pozadí pro signalizaci provozních stavů provoz / porucha / potvrzená porucha a k navigaci v menu s podporou symboly a nešifrovaným textem v šesti jazycích (volit lze až 27 jazyků evropských a asijských znakových sad)
  • Navigace v menu pomocí nešifrovaného textu a zobrazení symbolů
  • 3 uživatelské úrovně, zobrazení příp. nastavení jazyka menu, hesel, provozních parametrů, parametrů regulátoru
  • V závodě přednastavené parametry pro snadné uvedení do provozu
  • Standardně lze nastavit tři požadované hodnoty, požadované hodnoty 2 a 3 lze aktivovat prostřednictvím kontaktu nebo času, externí zadání požadované hodnoty signálem 0/4-20 mA
  • Indikace stavu čerpadla a skutečné hodnoty tlaku
  • Uzamykatelný hlavní vypínač
  • Lze zvolit provoz včetně/bez záložního čerpadla
  • Počítadlo provozních hodin pro každé čerpadlo
  • Počítadlo provozních hodin celého zařízení
  • Počítadlo spínacích cyklů pro každé čerpadlo
  • Počítadlo spínacích cyklů celého zařízení
  • Registr poruch pro posledních 35 poruch s časovým údajem prostřednictvím hodin reálného času

Regulace

  • Plně automatická regulace pro 1 až 6 neregulovaná čerpadla na základě porovnávání požadované a skutečné hodnoty
  • Denní časový spínač např. pro 2., resp. 3. Požadovaná hodnota
  • Automatické zapínání podle zátěže 1 čerpadla až n čerpadel špičkového zatížení v závislosti na regulační veličině konstantní tlak, p-c
  • Provozní režim čerpadel lze volně zvolit (Manuálně, Vyp., Automatika)
  • Přepínač Manuálně-0-Automatika: Předvolba provozního režimu každého čerpadla a manuální provoz při poruše regulátoru „Manuálně“ (k dispozici nouzový/zkušební provoz na síti, ochrana motoru), „O“ (čerpadlo je vypnuté – není možné zapnutí přes řízení ) a „Auto“ (čerpadlo uvolněno pro automatický provoz přes řízení)
  • Automatická, nastavitelná výměna čerpadel
  • Výměna čerpadel prostřednictvím optimalizace doby chodu přes provozní hodiny
    • Alternativně: Cyklická výměna čerpadel po nastavitelné době bez ohledu na provozní hodiny
    • Alternativně přes impulz: Při každém obnoveném požadavku se čerpadlo základního zatížení vymění bez ohledu na provozní hodiny
    • Alternativně s předvolbou čerpadel: Přitom může být čerpadlo definováno k permanentnímu čerpadlu základního zatížení. Všechna čerpadla špičkového zatížení jsou vyměňována při optimalizaci doby chodu
  • Automatický, nastavitelný zkušební chod čerpadla (protočení čerpadla )
    • Lze aktivovat/deaktivovat
    • Čas mezi dvěma zkušebními chody lze volně naprogramovat
  • Libovolně programovatelné doby blokování

Kontrola

  • Výstup skutečné hodnoty systému prostřednictvím analogového signálu 0-10 V pro možnost externího měření/ indikace, 10 V odpovídá konečné hodnotě senzoru
  • Detekce přerušení vodičů na trase snímačů
  • Motorový jistič / kombinace jističů (od 5,5 kW termické přetěžovací relé)
  • Automatické přepínání při poruše provozního čerpadla na záložní čerpadlo
  • Kontrola Max. a Min. hodnoty systému s nastavitelnými časy zpoždění a mezními hodnotami
  • Kontrola Max. a Min. hodnoty systému s nastavitelným časovým prolínáním
  • Test nulového množství pro vypnutí zařízení, když není odběr vody (nastavitelný parametr)
  • Funkce plnění potrubí pro naplnění prázdných trubek (první naplnění spotřebitelské sítě)
  • Ochrana proti nedostatku vody pomocí kontaktu např. pro plovákový spínač nebo tlakový spínač

Rozhraní

  • Beznapěťové kontakty pro sběrná provozní a poruchová hlášení SBM/SSM
  • Možné obrácení logiky SBM a SSM
  • Kontakty pro externí spínání zařízení ZAP/VYP a ochranu proti nedostatku vody
  • Externí Zap/Vyp pomocí kontaktu pro deaktivaci automatického provozu zařízení
  • Vstupy pro připojení ochranného kontaktu vinutí (WSK)

Volitelné příslušenství (montáž z výroby nebo dodatečně po technickém vyjasnění)

  • Převodník signálu pro 0/ 2-10 V na 0/ 4-20 mA
  • Vyhodnocovací relé pro ochranu motoru PTC termistorem
  • Jednotlivé provozní a poruchové hlášení
  • Řídicí modul DDC (externí výměna čerpadel, externí zkušební chod čerpadla, Externí potvrzování, externí zapnutí/ vypnutí čerpadel špičkového zatížení)
  • Vyrovnávací síťový zdroj
  • Redundantní senzor
  • Napojení na systémy řídící techniky budov (GLT) podle VDI 3814

Doporučené příslušenství (objednat zvlášť)

  • Volitelná sada WMS pojistky proti nedostatku vody
  • Ohebná připojovací potrubí nebo kompenzátory
  • Přednádrž k oddělení systémů
  • Membránová tlaková nádoba
  • Kryty závitu u systémů se závitovým sběrným potrubím

Sběrnicové systémy (volitelně)

  • BACnet, ProfiBus, LON-Bus, CAN-Bus, Modbus RTU, Web-Server (Ethernet), modem GSM
  • Dálkový přenos dat možný přes modem GPRS

Další na vyžádání

Dodržené normy

  • Technické předpisy pro instalace pitné vody (TRWI) DIN 1988 (EN806)
  • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzní nádoby DIN 4807
  • Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích EN 50178
  • Elektrická zařízení strojů EN 60204-1
  • Bezpečnostní pokyny pro elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely EN 60335-1
  • Rozváděče nízkého napětí EN 60439-1/ 61439-1
  • Elektromagnetická kompatibilita v průmyslových oblastech EN 61000-6-2
  • Elektromagnetické emise v obytném a obchodním prostředí, v prostředí lehkého průmyslu a malých podniků EN 61000-6-3
Provozní údaje
  • Čerpané médium
    Water
  • Počet čerpadel
    3
  • Maximální provozní tlak PN
    16 bar
  • Tlak na nátoku
    10 bar
Údaje o motoru
  • Síťová přípojka
    3~400 V, 50 Hz
  • Jmenovitý výkon motoru P2
    3.00 kW
  • Jmenovitý proud IN
    5.00 A
  • Jmenovité otáčky n
    2900 rpm
  • Izolační třída
    F
  • Třída krytí motoru
    IP55
  • Třída krytí spínací přístroj
    IP54
Materiály
  • Skříň čerpadla
    1.4301
  • Oběžné kolo
    1.4307
  • Hřídel
    1.4301
  • Těsnění hřídele
    Q1BE3GG
  • Materiál těsnění
    EPDM
  • Materiál potrubí
    1.4571
Rozměry pro instalaci
  • Přípojka trubky na straně sání DNs
    R 2½
  • Přípojka trubky na výtlaku DNd
    R 2½
Informace k umístění objednávky
  • Značka
    Wilo
  • Název výrobku
    Comfort CO-3 Helix V 614/K/CC
  • Hmotnost netto cca m
    259 kg
  • Číslo výrobku
    2535335

Charakteristiky

Comfort CO(R)-3 Helix V 603-616/CC

Comfort CO(R)-3 Helix V 603-616/CC

---- včetně záložního čerpadla

Comfort CO(R)-3 Helix V 603-616/CC

Schéma zapojení svorkovnice

Multivert MVI 3~400 V ≤ 4 kW/10A

Multivert MVI 3~400 V ≤ 4 kW/10A
Multivert MVI 3~400 V ≤ 4 kW/10A

Informace k objednávkám

Information for order placements
  • Značka
    Wilo
  • Název výrobku
    Comfort CO-3 Helix V 614/K/CC
  • Číslo EAN
    4048482197098
  • Číslo výrobku
    2535335
  • Hmotnost brutto cca m
    284.0 kg
  • Hmotnost netto cca m
    259 kg
  • Celková délka L
    1500.0 mm
  • Výška bez obalu H
    1670 mm
  • Barva
    zelená/černá/stříbrná
  • Vlastnost balení
    Přepravní obal
  • Druh balení
    Přepravní hranol
  • Počet na jednu vrstvu
    1
  • Šířka bez obalu L
    780.0 mm
  • Minimální objem objednávky
    1
  • Počet na jednu paletu
    1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Article Number 4143727
Edition 1607
Číslo verze 08
Formát stran A4
Počet stránek 17

PDF (5 MB)

Stáhnout soubory

Systém Wilo-CC

Article Number 2063144
Edition 1811
Číslo verze 05
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 46

PDF (3 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2535456
Edition 1707
Číslo verze 01
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1197

PDF (144 MB)

Stáhnout soubory

CO-3Helix V614/K/CC-01

PDF (5 MB)

Stáhnout soubory

CO-3HELIX V614/K/CC-01

PDF (8 MB)

Stáhnout soubory

CO-3HELIX V614/K/CC-01

PDF (67 kB)

Stáhnout soubory

CO-3HELIX V614/K/CC-01

PDF (44 kB)

Stáhnout soubory

PDF: Comfort CO-3 Helix V 614/K/CC

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit