Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Comfort CO-5 Helix V 1012/K/CC

Datový list

Hydraulické údaje
 • Tlak na nátoku
  10 bar
 • Max. provozní tlak p
  16 bar
 • Přípojka trubky na výtlaku DNd
  DN 100
 • Přípojka trubky na straně sání DNs
  DN 100
 • Počet stupňů
  12
 • Počet záložních čerpadel
  1
 • Počet provozních čerpadel
  4
 • Počet čerpadel Q
  64.0 m³/h
 • Min. teplota média T
  3 °C
 • Max. teplota média T
  50 °C
 • Min. okolní teplota T
  5 °C
 • Max. okolní teplota T
  40 °C
Údaje o motoru
 • Síťová přípojka
  3~400 V, 50 Hz
 • Tolerance napětí
  ±10 %
 • Jmenovitý výkon motoru P2
  5.50 kW
 • Jmenovitý proud IN
  8.90 A
 • Jmenovité otáčky n
  2900 rpm
 • Izolační třída
  F
 • Třída krytí
  IP55
 • Stupeň účinnosti motoru v ηm 50 % ηM 50%
  87.3
 • Stupeň účinnosti motoru ηm 75 % ηM 75%
  89.1
 • Stupeň účinnosti motoru ηm 100 % ηM 100%
  89.2
Materiály
 • Skříň čerpadla
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Oběžné kolo
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Hřídel
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Mechanická ucpávka
  Q1BE3GG
 • Materiál těsnění
  EPDM
 • Materiál potrubí
  1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Informace k umístění objednávky
 • Hmotnost netto cca m
  620 kg
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  Comfort CO-5 Helix V 1012/K/CC
 • Číslo výrobku
  2534142

Text pro výběrová řízení

Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku dle DIN 1988 a DIN EN 806 pro přímé nebo nepřímé připojení. Skládající se z paralelně zapojených, vertikálních vysokotlakých odstředivých čerpadel s normálním sáním, z nerezové oceli v suchoběžném provedení. Připravené k okamžitému zapojení s potrubím z nerezové oceli namontované na základním rámu, vč. řídicího/regulačního přístroje se všemi potřebnými měřicími a ovládacími zařízeními.

Pro plně automatické zásobování vodou a zvyšování tlaku v obytných, kancelářských a správních budovách, v hotelech, nemocnicích, obchodních domech, stejně jako v průmyslových systémech.

Pro čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna.

Zvláštnosti/ přednosti výrobku

 • Robustní systém vyhovující všem požadavkům normy DIN 1988 (EN 806)
 • Atest WRAS/ KTW/ ACS čerpadel pro všechny součásti přicházející do styku s médiem (verze EPDM)
 • Vysoce účinná čerpací hydraulika konstrukční řady Helix V se standardními motory energetické třídy IE2, včetně 7,5 kW a větší se standardním motorem energetické třídy IE3 (volitelně pro menší výkon motoru)
 • Mechanická ucpávka čerpadel nezávislá na směru otáčení v kartušovém provedení pro jednoduchý servis
 • Flexibilní design luceren umožňuje přímý přístup k mechanické ucpávce
 • Demontovatelná spojka umožňuje výměnu mechanické ucpávky bez demontáže motoru (od 7,5 kW)
 • Hydraulika celého zařízení s optimalizovanou tlakovou ztrátou
 • Součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi
 • Komfortní řídicí/regulační přístroj CC, s rozšířenými funkcemi, s paměťově programovatelným mikropočítačovým řízením a grafickým dotykovým displejem
 • Kontrola a přednastavení optimálního pracovního rozsahu z výroby (včetně osvědčení o přejímací zkoušce podle EN10204 - 3.1)

Vybavení/ funkce

 • Vysokotlaká odstředivá čerpadla z nerezové oceli konstrukční řady Helix V
 • Základní rám z elektrolyticky pozinkované oceli s výškově nastavitelnými tlumiči chvění k izolaci zvuků šířících se hmotou
 • Uzavírací armatura na sací a výtlačné straně každého čerpadla
 • Zpětná klapka na výtlačné straně každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16 vč. průtokové armatury dle DIN 4807, výtlačná strana
 • Tlakový senzor (4-20 mA), výtlačná strana
 • Manometr, výtlačná strana
 • Automatické řízení čerpadla pomocí plně elektronického

regulačního přístroje Comfort-Controller (CC) ve skříni z ocelového plechu, lakované barvou dle RAL 7035 (strukturovaný povrch), druh krytí IP 54, který se skládá z interního napájení řídicího napětí, CPU, analogových a digitálních vstupních a výstupních modulů.

Ovládání/ Indikace

 • Plně grafický dotykový displej s 3barevným podsvícením pozadí pro signalizaci provozních stavů provoz / porucha / potvrzená porucha a k navigaci v menu s podporou symboly a nešifrovaným textem v šesti jazycích (volit lze až 27 jazyků evropských a asijských znakových sad)
 • Navigace v menu pomocí nešifrovaného textu a zobrazení symbolů
 • 3 uživatelské úrovně, zobrazení příp. nastavení jazyka menu, hesel, provozních parametrů, parametrů regulátoru
 • V závodě přednastavené parametry pro snadné uvedení do provozu
 • Standardně lze nastavit tři požadované hodnoty, požadované hodnoty 2 a 3 lze aktivovat prostřednictvím kontaktu nebo času, externí zadání požadované hodnoty signálem 0/4-20 mA
 • Indikace stavu čerpadla a skutečné hodnoty tlaku
 • Uzamykatelný hlavní vypínač
 • Lze zvolit provoz včetně/bez záložního čerpadla
 • Počítadlo provozních hodin pro každé čerpadlo
 • Počítadlo provozních hodin celého zařízení
 • Počítadlo spínacích cyklů pro každé čerpadlo
 • Počítadlo spínacích cyklů celého zařízení
 • Registr poruch pro posledních 35 poruch s časovým údajem prostřednictvím hodin reálného času

Regulace

 • Plně automatická regulace pro 1 až 6 neregulovaná čerpadla na základě porovnávání požadované a skutečné hodnoty
 • Denní časový spínač např. pro 2., resp. 3. Požadovaná hodnota
 • Automatické zapínání podle zátěže 1 čerpadla až n čerpadel špičkového zatížení v závislosti na regulační veličině konstantní tlak, p-c
 • Provozní režim čerpadel lze volně zvolit (Manuálně, Vyp., Automatika)
 • Přepínač Manuálně-0-Automatika: Předvolba provozního režimu každého čerpadla a manuální provoz při poruše regulátoru „Manuálně“ (k dispozici nouzový/zkušební provoz na síti, ochrana motoru), „O“ (čerpadlo je vypnuté – není možné zapnutí přes řízení ) a „Auto“ (čerpadlo uvolněno pro automatický provoz přes řízení)
 • Automatická, nastavitelná výměna čerpadel
 • Výměna čerpadel prostřednictvím optimalizace doby chodu přes provozní hodiny
  • Alternativně: Cyklická výměna čerpadel po nastavitelné době bez ohledu na provozní hodiny
  • Alternativně přes impulz: Při každém obnoveném požadavku se čerpadlo základního zatížení vymění bez ohledu na provozní hodiny
  • Alternativně s předvolbou čerpadel: Přitom může být čerpadlo definováno k permanentnímu čerpadlu základního zatížení. Všechna čerpadla špičkového zatížení jsou vyměňována při optimalizaci doby chodu
 • Automatický, nastavitelný zkušební chod čerpadla (protočení čerpadla )
  • Lze aktivovat/deaktivovat
  • Čas mezi dvěma zkušebními chody lze volně naprogramovat
 • Libovolně programovatelné doby blokování

Kontrola

 • Výstup skutečné hodnoty systému prostřednictvím analogového signálu 0-10 V pro možnost externího měření/ indikace, 10 V odpovídá konečné hodnotě senzoru
 • Detekce přerušení vodičů na trase snímačů
 • Motorový jistič / kombinace jističů (od 5,5 kW termické přetěžovací relé)
 • Automatické přepínání při poruše provozního čerpadla na záložní čerpadlo
 • Kontrola Max. a Min. hodnoty systému s nastavitelnými časy zpoždění a mezními hodnotami
 • Kontrola Max. a Min. hodnoty systému s nastavitelným časovým prolínáním
 • Test nulového množství pro vypnutí zařízení, když není odběr vody (nastavitelný parametr)
 • Funkce plnění potrubí pro naplnění prázdných trubek (první naplnění spotřebitelské sítě)
 • Ochrana proti nedostatku vody pomocí kontaktu např. pro plovákový spínač nebo tlakový spínač

Rozhraní

 • Beznapěťové kontakty pro sběrná provozní a poruchová hlášení SBM/SSM
 • Možné obrácení logiky SBM a SSM
 • Kontakty pro externí spínání zařízení ZAP/VYP a ochranu proti nedostatku vody
 • Externí Zap/Vyp pomocí kontaktu pro deaktivaci automatického provozu zařízení
 • Vstupy pro připojení ochranného kontaktu vinutí (WSK)

Volitelné příslušenství (montáž z výroby nebo dodatečně po technickém vyjasnění)

 • Převodník signálu pro 0/ 2-10 V na 0/ 4-20 mA
 • Vyhodnocovací relé pro ochranu motoru PTC termistorem
 • Jednotlivé provozní a poruchové hlášení
 • Řídicí modul DDC (externí výměna čerpadel, externí zkušební chod čerpadla, Externí potvrzování, externí zapnutí/ vypnutí čerpadel špičkového zatížení)
 • Vyrovnávací síťový zdroj
 • Redundantní senzor
 • Napojení na systémy řídící techniky budov (GLT) podle VDI 3814

Doporučené příslušenství (objednat zvlášť)

 • Volitelná sada WMS pojistky proti nedostatku vody
 • Ohebná připojovací potrubí nebo kompenzátory
 • Přednádrž k oddělení systémů
 • Membránová tlaková nádoba
 • Kryty závitu u systémů se závitovým sběrným potrubím

Sběrnicové systémy (volitelně)

 • BACnet, ProfiBus, LON-Bus, CAN-Bus, Modbus RTU, Web-Server (Ethernet), modem GSM
 • Dálkový přenos dat možný přes modem GPRS

Další na vyžádání

Dodržené normy

 • Technické předpisy pro instalace pitné vody (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzní nádoby DIN 4807
 • Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích EN 50178
 • Elektrická zařízení strojů EN 60204-1
 • Bezpečnostní pokyny pro elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely EN 60335-1
 • Rozváděče nízkého napětí EN 60439-1/ 61439-1
 • Elektromagnetická kompatibilita v průmyslových oblastech EN 61000-6-2
 • Elektromagnetické emise v obytném a obchodním prostředí, v prostředí lehkého průmyslu a malých podniků EN 61000-6-3
Provozní údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Maximální provozní tlak PN
  16 bar
 • Tlak na nátoku
  10 bar
Údaje o motoru
 • Síťová přípojka
  3~400 V, 50 Hz
 • Jmenovitý výkon motoru P2
  5.50 kW
 • Jmenovitý proud IN
  8.90 A
 • Jmenovité otáčky n
  2900 rpm
 • Izolační třída
  F
 • Protection class motor
  IP55
Materiály
 • Skříň čerpadla
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Oběžné kolo
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Hřídel
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Těsnění hřídele
  Q1BE3GG
 • Materiál těsnění
  EPDM
 • Materiál potrubí
  1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Rozměry pro instalaci
 • Přípojka trubky na straně sání DNs
  DN 100
 • Přípojka trubky na výtlaku DNd
  DN 100
Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  Comfort CO-5 Helix V 1012/K/CC
 • Hmotnost netto cca m
  620 kg
 • Číslo výrobku
  2534142

Charakteristiky

Comfort CO(R)-5 Helix V 1002-1015/CC

Comfort CO(R)-5 Helix V 1002-1015/CC

---- včetně záložního čerpadla

Comfort CO(R)-5 Helix V 1002-1015/CC

Schéma zapojení svorkovnice

Multivert MVI 3~400 V ≥ 5.5 - 22 kW

Multivert MVI 3~400 V ≥ 5.5 - 22 kW
Multivert MVI 3~400 V ≥ 5.5 - 22 kW

Informace k objednávkám

Information for order placements
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  Comfort CO-5 Helix V 1012/K/CC
 • Číslo EAN
  4048482155920
 • Číslo výrobku
  2534142
 • Hmotnost brutto cca m
  670.0 kg
 • Hmotnost netto cca m
  620 kg
 • Celková délka L
  1500.0 mm
 • Výška bez obalu H
  1900 mm
 • Barva
  zelená/černá/stříbrná
 • Vlastnost balení
  Přepravní obal
 • Druh balení
  Přepravní hranol
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šířka bez obalu L
  1012.0 mm
 • Minimální objem objednávky
  1
 • Počet na jednu paletu
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Article Number 4143727
Edition 1607
Číslo verze 08
Formát stran A4
Počet stránek 17

PDF (5 MB)

Stáhnout soubory

Systém Wilo-CC

Article Number 2063144
Edition 1811
Číslo verze 05
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 46

PDF (3 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2063145
Edition 1010
Číslo verze 04
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 34

PDF (3 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2535456
Edition 1707
Číslo verze 01
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1197

PDF (144 MB)

Stáhnout soubory

PDF: Comfort CO-5 Helix V 1012/K/CC

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit