Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Comfort-Vario COR-2 MVIE 7002/SCe (3~380/400/460 V, 50/60 Hz)

Datový list

Hydraulické údaje
 • Řízení
  S frekvenčním měničem
 • Max. provozní tlak p
  16 bar
 • Přípojka trubky na výtlaku DNd
  DN 200
 • Přípojka trubky na straně sání DNs
  DN 200
 • Počet stupňů
  2
 • Počet záložních čerpadel
  1
 • Počet provozních čerpadel
  1
 • Min. teplota média Tmin
  3 °C
 • Max. teplota média Tmax
  60 °C
 • Min. okolní teplota Tmin
  5 °C
 • Max. okolní teplota Tmax
  50 °C
Údaje o motoru
 • Tolerance napětí
  400/50:+/-10%_380/60:+/-10%_460/60:+/-10%
 • Izolační třída
  F
 • Třída krytí
  IP55
 • Jmenovitý výkon motoru P2
  11.00 kW
 • Jmenovitý proud IN
  33.10 A
 • Stupeň účinnosti motoru ηm 100 % ηM 100%
  90.5
Materiály
 • Skříň čerpadla
  EN-GJL-250
 • Oběžné kolo
  1.4301
 • Hřídel
  1.4057
 • Mechanická ucpávka
  U3BE3GG
 • Materiál těsnění
  EPDM
Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  Comfort-Vario COR-2 MVIE 7002/SCe (3~380/400/460 V, 50/60 Hz)
 • Číslo EAN
  4048482968193
 • Číslo výrobku
  2552080
 • Hmotnost netto cca m
  765 kg
 • Hmotnost brutto cca m
  877.0 kg
 • Délka včetně obalu
  1900 mm
 • Výška včetně obalu
  1950 mm
 • Šířka včetně obalu
  1720 mm
 • Vlastnost balení
  Přepravní obal
 • Druh balení
  Přepravní vana
 • Minimální objem objednávky
  1

Text pro výběrová řízení

Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku dle DIN 1988 a DIN EN 806 pro přímé nebo nepřímé připojení. Skládající se z paralelně zapojených, vertikálních vysokotlakých odstředivých čerpadel s normálním sáním, z nerezové oceli v suchoběžném provedení, přičemž každé čerpadlo disponuje jedním frekvenčním měničem. Připravené k okamžitému zapojení s pomocí potrubí z nerezové oceli a montáži na základní rám, včetně ovládacího zařízení s potřebným měřicím a nastavovacím vybavením.

Pro plně automatické zásobování vodou a zvyšování tlaku v obytných, kancelářských a správních budovách, hotelech, nemocnicích, obchodních domech a průmyslových zařízeních.

Pro čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou vůči materiálu chemicky ani mechanicky agresivní a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna.

Zvláštnosti/přednosti výrobku

• Vysoká energetická účinnost systému díky motoru IE4 a optimalizované hydraulice

• Nadproporcionálně velká šířka regulačního pásma frekvenčního měniče od 25 Hz až do maximálně 60 Hz pro velký rozsah oblastí použití

• Vysoká spolehlivost díky různým ochranným funkcím včetně ochrany proti přetížení, ochrany proti běhu nasucho a automatickému vypnutí.

• Nastavení a provoz jsou se spínacím přístrojem SCe díky LCD displeji a zelenému regulačnímu knoflíku extrémně jednoduché.

• Připraveno pro zapojení do automatického řízení objektu se spínacím přístrojem SCe přes sběrnici Modbus

Vybavení/funkce

2–4 čerpadla na jedno zařízení konstrukčních řad MVIE (70 resp. 95) s regulací otáček pomocí integrovaného frekvenčního měniče na každém čerpadle.

Spínací přístroj SCe zajišťuje automatickou regulaci a řízení zařízení na zvyšování tlaku.

Kompletně instalováno na výškově nastavitelném základním rámu z pozinkované oceli.

Všechny konstrukční součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi.

Na výtlaku:

• Uzavírací armatura u každého čerpadla,

• Zpětná klapka u každého čerpadla

• Membránová tlaková nádoba na 8 l, PN 16

• Snímač tlaku 4–20 mA

• Manometr

Na sání:

• Uzavírací armatura u každého čerpadla,

• Snímač tlaku 4–20 mA

• Manometr

regulačního přístroje Smart-Controller (SCe) ve skříni z ocelového plechu, třída krytí IP54, který se skládá z interního napájení řídicího napětí, mikroprocesoru se Soft-PLC, analogových a digitálních vstupů a výstupů, pro řízení elektronických čerpadel s frekvenčním měničem.

Pro usnadnění údržby se doporučuje pracovní oblast okolo zařízení 1 m.

Ovládání/displej

• LCD displej (podsvícené pozadí) pro zobrazení provozních dat, parametrů regulátoru, provozních stavů čerpadel, chybových hlášení a paměti historie

• Navigace v menu pomocí symbolů a čísel menu

• LED kontrolky pro indikaci stavu zařízení (provoz/porucha)

• V závodě přednastavené parametry pro snadné uvedení do provozu

• Nastavení provozních parametrů a potvrzování poruchových hlášení pomocí technologie zeleného knoflíku

• Uzamykatelný hlavní vypínač

• Provoz se záložním čerpadlem/bez záložního čerpadla volitelně prostřednictvím zákaznického servisu

• Počítadla provozních hodin každého čerpadla a celého zařízení

• Počítadla spínacích cyklů každého čerpadla a celého zařízení

• Paměť chyb pro posledních 16 poruch

Regulace

• Plně automatická regulace 1 až 4 frekvenčně řízených čerpadel pomocí porovnáváním požadované a skutečné hodnoty

• Přepínání požadované hodnoty: Druhou požadovanou hodnotu lze aktivovat prostřednictvím kontaktu

• Externí dálkové přestavení požadované hodnoty signálem 4–20 mA

• Automatické zapínání podle zátěže 1 čerpadla až n čerpadel špičkového zatížení v závislosti na regulační veličině konstantní tlak (p-c) nebo proměnlivý tlak (p-v)

• 2 volitelné parametrové sady, menu Easy (požadovaná hodnota a druh regulace) nebo menu Expert (provozní a regulační parametry)

• Provozní režim čerpadel lze volně zvolit (Manuálně, Vyp., Automatický)

• Automatická, nastavitelná výměna čerpadel

• Standardní nastavení: Impulz – Při každém obnoveném požadavku se čerpadlo základního zatížení vymění bez ohledu na provozní hodiny

• Alternativně: Výměna čerpadla dle provozních hodin, cyklická výměna čerpadla základního zatížení podle nastavitelných provozních hodin

• Automatický, nastavitelný zkušební chod čerpadla (selhání čerpadla)

• Lze aktivovat/deaktivovat

• Čas mezi dvěma zkušebními chody čerpadla lze volně naprogramovat

• Libovolně programovatelné doby blokování

• Libovolně nastavitelné otáčky

Kontrola

• Výstup skutečné hodnoty systému prostřednictvím analogového signálu 0–10 V pro možnost externího měření/indikace, 10 V odpovídá konečné hodnotě senzoru

• Signál senzoru 4–20 mA (detekce přerušení vodičů na trase snímačů) pro skutečnou hodnotu regulačních veličin

• Jištění síťových přívodů čerpadel prostřednictvím jističů vedení

• Automatický přechod na záložní čerpadlo v případě poruchy hlavního čerpadla

• Kontrola max. a min. hodnoty systému s nastavitelnými časy zpoždění a mezními hodnotami

• Test nulového množství pro vypnutí zařízení, když není odběr vody (nastavitelný parametr)

• Funkce plnění potrubí pro naplnění prázdných trubek (první naplnění spotřebitelské sítě)

• Ochrana proti nedostatku vody pomocí kontaktu např. pro plovákový spínač nebo tlakový spínač

Rozhraní

• Beznapěťové kontakty pro sběrná provozní a poruchová hlášení (SBM/SSM)

• Možnost obrácení logiky pro SBM a SSM

• Kontakty pro externí Zap/Vyp, nedostatek vody a druhá požadovaná hodnota

• Externí Zap/Vyp pomocí kontaktu pro deaktivaci automatického provozu zařízení

Volitelné příslušenství (instalace z výroby nebo dodatečně po technickém vyjasnění)

• Přepínač Manuálně-0-Automaticky: Předvolba provozního režimu každého čerpadla a manuální provoz při poruše regulátoru „Manuálně“ (k dispozici nouzový/zkušební provoz na síti, ochrana motoru), „O“ (čerpadlo je vypnuté – není možné zapnutí přes řízení) a „Auto“ (čerpadlo uvolněno pro automatický provoz přes řízení)

• Vyhodnocovací relé pro ochranu motoru PTC termistorem

• Jednotlivé provozní a poruchové hlášení, hlášení nedostatku vody

• Převodník signálu z 0/2 – 10 V na 0/4 – 20 mA

• Softstartér čerpadel špičkového zatížení

• Připojení k systémům SŘB dle VDI 3814

Doporučené příslušenství (objednat zvlášť)

• Volitelná sada WMS pojistky proti nedostatku vody

• Ohebné připojovací vedení nebo kompenzátory

• Přednádrž k oddělení systémů

• Membránová tlaková nádoba

• Kryty závitu u systémů se závitovým sběrným potrubím

Sběrnicové systémy (volitelně)

• BACnet, LON-Bus, Modbus RTU

Dodržené normy

• Technické předpisy pro instalace pitné vody DIN 1988 (EN806)

• Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzní nádoby DIN 4807

• Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích EN 50178

• Elektrická zařízení strojů EN 60204-1

• Bezpečnostní pokyny pro elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely EN 60335-1

• Rozváděče nízkého napětí EN 60439-1/61439-1

• EMC – Odolnost pro průmyslové prostředí EN 61000-6-2

• EMC – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu (EN 61000-6-3)

Provozní údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Počet čerpadel
  2
 • Maximální provozní tlak PN
  16 bar
 • Tlak na nátoku
  10 bar
Údaje o motoru
 • Jmenovitý výkon motoru P2
  11.00 kW
 • Jmenovitý proud IN
  33.10 A
 • Jmenovité otáčky n
  2900 rpm
 • Izolační třída
  F
 • Třída krytí motoru
  IP55
 • Třída krytí spínací přístroj
  IP54
Materiály
 • Skříň čerpadla
  EN-GJL-250
 • Oběžné kolo
  1.4301
 • Hřídel
  1.4057
 • Těsnění hřídele
  U3BE3GG
 • Materiál těsnění
  EPDM
 • Materiál potrubí
  1.4571
Rozměry pro instalaci
 • Přípojka trubky na straně sání DNs
  DN 200
 • Přípojka trubky na výtlaku DNd
  DN 200
Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  Comfort-Vario COR-2 MVIE 7002/SCe (3~380/400/460 V, 50/60 Hz)
 • Hmotnost netto cca m
  765 kg
 • Číslo výrobku
  2552080

Informace k objednávkám

Information for order placements
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  Comfort-Vario COR-2 MVIE 7002/SCe (3~380/400/460 V, 50/60 Hz)
 • Číslo EAN
  4048482968193
 • Číslo výrobku
  2552080
 • Hmotnost brutto cca m
  877.0 kg
 • Hmotnost netto cca m
  765 kg
 • Celková délka L
  1700.0 mm
 • Výška bez obalu H
  1708 mm
 • Barva
  zelená/černá/stříbrná
 • Vlastnost balení
  Přepravní obal
 • Druh balení
  Přepravní vana
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šířka bez obalu L
  1640.0 mm
 • Minimální objem objednávky
  1
 • Počet na jednu paletu
  1

PDF: Comfort-Vario COR-2 MVIE 7002/SCe (3~380/400/460 V, 50/60 Hz)

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit