Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Economy CO-4 MHI 206/ER

Datový list

Hydraulické údaje
  • Tlak na nátoku
    6 bar
  • Max. provozní tlak p
    10 bar
  • Přípojka trubky na výtlaku DNd
    R 2
  • Přípojka trubky na straně sání DNs
    R 2
  • Počet stupňů
    6
  • Počet záložních čerpadel
    1
  • Počet provozních čerpadel
    3
  • Počet čerpadel Q
    12.0 m³/h
  • Min. teplota média T
    3 °C
  • Max. teplota média T
    50 °C
  • Min. okolní teplota T
    5 °C
  • Max. okolní teplota T
    40 °C
Údaje o motoru
  • Síťová přípojka
    3~400 V, 50 Hz
  • Tolerance napětí
    ±10 %
  • Jmenovitý výkon motoru P2
    1.10 kW
  • Jmenovitý proud IN
    2.80 A
  • Jmenovité otáčky n
    2900 rpm
  • Izolační třída
    F
  • Třída krytí
    IP54
  • Stupeň účinnosti motoru v ηm 50 % ηM 50%
    81.5
  • Stupeň účinnosti motoru ηm 75 % ηM 75%
    82.7
  • Stupeň účinnosti motoru ηm 100 % ηM 100%
    82.7
Materiály
  • Skříň čerpadla
    1.4301, X5CrNi18-10
  • Oběžné kolo
    1.4301, X5CrNi18-10
  • Hřídel
    1.4301, X5CrNi18-10
  • Mechanická ucpávka
    BQ1E3GG
  • Materiál těsnění
    EPDM
  • Materiál potrubí
    1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Informace k umístění objednávky
  • Hmotnost netto cca m
    129 kg
  • Značka
    Wilo
  • Název výrobku
    Economy CO-4 MHI 206/ER
  • Číslo výrobku
    2520791

Text pro výběrová řízení

Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku dle DIN 1988 a DIN EN 806 pro přímé nebo nepřímé připojení. Skládající se z paralelně zapojených, horizontálních vysokotlakých odstředivých čerpadel s normálním sáním, z nerezové oceli, v suchoběžném provedení. Připravené k okamžitému zapojení s potrubím z nerezové oceli namontované na základním rámu, vč. řídicího/regulačního přístroje se všemi potřebnými měřicími a ovládacími zařízeními.

Pro plně automatické zásobování vodou a zvyšování tlaku v obytných, kancelářských a správních budovách, v hotelech, nemocnicích, obchodních domech, stejně jako v průmyslových systémech.

Pro čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna.

Zvláštnosti/ přednosti výrobku

  • Robustní systém vyhovující všem požadavkům normy DIN 1988 (EN 806)
  • Atest WRAS/ KTW čerpadel pro všechny součásti přicházející do styku s médiem (verze EPDM)
  • Čerpadla konstrukční řady MHI ve spojení se standardními motory podle normy IEC, třídy účinnosti IE2 (od 0,75 kW)
  • Mechanická ucpávka čerpadel nezávislá na směru otáčení
  • Součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi
  • Plně elektronický regulátor Economy (ER2/ER3-4) s regulační elektronikou a LED kontrolkami pro indikaci stavu zařízení, analogovými a digitálnímu vstupy a výstupy
  • Kontrola a přednastavení optimálního pracovního rozsahu z výroby (včetně osvědčení o přejímací zkoušce podle EN10204 - 3.1)

Vybavení/ funkce

  • Vysokotlaká odstředivá čerpadla z nerezové oceli konstrukční řady MHI
  • Základní rám z elektrolyticky pozinkované oceli s výškově nastavitelnými tlumiči chvění k izolaci zvuků šířících se hmotou
  • Uzavírací armatura na sací a výtlačné straně každého čerpadla
  • Zpětná klapka na výtlačné straně každého čerpadla
  • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16 vč. průtokové armatury dle DIN 4807, výtlačná strana
  • Tlakový senzor (4-20 mA), výtlačná strana
  • Manometr, výtlačná strana
  • Automatické řízení čerpadla pomocí plně elektronického

regulátoru Economy (ER) ve skříni z ocelového plechu, strukturovaný lak RAL 7035, druh krytí IP 54, který se skládá z interního napájení řídicího napětí, regulační elektroniky, analogových a digitálních vstupů a výstupů

Ovládání/ Indikace

  • Plně elektronický regulátor Economy (ER2/ER3-4) skládající se z interního napájením řídicího napětí, regulační elektroniky, analogových a digitálních vstupů a výstupů
  • Nastavení provozních parametrů pomocí potenciometru, vidlicového spínače a otočného spínače
  • LED kontrolky pro indikaci stavu zařízení (provoz/porucha/nedostatek vody)
  • Nastavení provozního režimu čerpadla pomocí spínače H-0-A
  • Hlavní vypínač

Regulace

  • Plně automatická regulace pro 2 až 4 čerpadla s pevnými otáčkami na základě porovnávání požadované a skutečné hodnoty
  • Signál senzoru 4-20 mA (s detekcí přerušení drátu) pro skutečnou hodnotu regulačních veličin
  • Automatické, na zatížení závislé zapínání 1 čerpadla/čerpadel špičkového zatížení v závislosti na regulační veličině konstantní tlak, p-c
  • Optimalizované vypnutí čerpadla základního zatížení z hlediska tlakového rázu prostřednictvím libovolně nastavitelné 2. Úroveň tlaku po uvolnění doběhového článku (1-180 s)
  • Automatická, nastavitelná výměna čerpadel s optimalizací doby chodu:
    • Při každém novém požadavku po klidovém stavu se čerpadlo základního zatížení vymění, a to bez ohledu na provozní hodiny
    • Výměna čerpadla dle provozních hodin, cyklická výměna čerpadla základního zatížení po šesti provozních hodinách
  • Provozní režim čerpadel lze volně zvolit (Manuálně, Vyp., Automatika)
  • Automatický zkušební chod čerpadla (protočení čerpadla):
    • Lze aktivovat
    • Doba mezi dvěma zkušebními chody čerpadla (cca 10 s) deset hodin
  • Odpojení při nulovém množství na základě tlaku a času
  • Spínač H-0-A (manuálně-nula-automaticky): Předvolba provozního režimu každého čerpadla a manuální provoz při poruše regulátoru Manuálně (k dispozici nouzový/zkušební provoz na síti, ochrana (motoru) WSK k dispozici, časově závislé resetování), 0 (čerpadlo je vypnuté – není možné zapnutí přes řízení ) a Automaticky (čerpadlo uvolněno pro automatický provoz přes řízení), potvrzení chybových hlášení v poloze 0

Kontrola

  • Interní kontrola motorového obvodu s měničem nebo
  • Externí ochrana motoru přes termistorový snímač teploty (PTC) resp. ochranný kontakt vinutí (WSK)
  • Jištění síťových přívodů čerpadel prostřednictvím přístrojových jističů (tavné pojistky)
  • Kontrola Max. a Min. hodnoty systému s nastavitelnými časy zpoždění a mezními hodnotami
  • Ochrana proti nedostatku vody pomocí kontaktu např. plovákového spínače nebo tlakového spínače
  • Volitelně ochrana proti nedostatku vody pomocí elektrod a hladinového relé
  • Automatické přepínání při poruše provozního čerpadla na záložní čerpadlo
  • Předvolitelné chování při poruše snímače

Rozhraní

  • Bezpotenciálový kontakt (24V/DC 1A) pro sběrné poruchové hlášení (SSM)
  • Vstup pro kontakt ochrany proti nedostatku vody
  • Možno zvolit: Bezpotenciálové kontakty (24V/DC 1A) pro samostatná provozní a poruchová hlášení

Volitelné příslušenství (montáž z výroby nebo dodatečně po technickém vyjasnění)

  • Ochrana proti chodu na sucho SK 277, hladinový relé SR-NW
  • Počítadlo provozních hodin pro každé čerpadlo, provozní hlášení
  • Tlakový spínač, digitální ukazatel tlaku

Doporučené příslušenství (objednat zvlášť)

  • Volitelná sada WMS pojistky proti nedostatku vody
  • Ohebná připojovací potrubí nebo kompenzátory
  • Přednádrž k oddělení systémů
  • Membránová tlaková nádoba
  • Kryty závitu u systémů se závitovým sběrným potrubím

Dodržené normy

  • Technické předpisy pro instalace pitné vody (TRWI) DIN 1988 (EN806)
  • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzní nádoby DIN 4807
  • Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích EN 50178
  • Elektrická zařízení strojů EN 60204-1
  • Bezpečnostní pokyny pro elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely EN 60335-1
  • Rozváděče nízkého napětí EN 60439-1/ 61439-1
  • Elektromagnetická kompatibilita v průmyslových oblastech EN 61000-6-2
  • Elektromagnetické emise v obytném a obchodním prostředí, v prostředí lehkého průmyslu a malých podniků EN 61000-6-3
Provozní údaje
  • Čerpané médium
    Water
  • Maximální provozní tlak PN
    10 bar
  • Tlak na nátoku
    6 bar
Údaje o motoru
  • Síťová přípojka
    3~400 V, 50 Hz
  • Jmenovitý výkon motoru P2
    1.10 kW
  • Jmenovitý proud IN
    2.80 A
  • Jmenovité otáčky n
    2900 rpm
  • Izolační třída
    F
  • Protection class motor
    IP54
Materiály
  • Skříň čerpadla
    1.4301, X5CrNi18-10
  • Oběžné kolo
    1.4301, X5CrNi18-10
  • Hřídel
    1.4301, X5CrNi18-10
  • Těsnění hřídele
    BQ1E3GG
  • Materiál těsnění
    EPDM
  • Materiál potrubí
    1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Rozměry pro instalaci
  • Přípojka trubky na straně sání DNs
    R 2
  • Přípojka trubky na výtlaku DNd
    R 2
Informace k umístění objednávky
  • Značka
    Wilo
  • Název výrobku
    Economy CO-4 MHI 206/ER
  • Hmotnost netto cca m
    129 kg
  • Číslo výrobku
    2520791

Rozměry a rozměrové výkresy

2520791_ConGraph_co_2_4_mhi_202_805_er__dim_01

2520791_ConGraph_co_2_4_mhi_202_805_er__dim_01

Zobrazeny jsou příklady zařízení. Poloha skříňového rozvaděče závisí na výšce čerpadla.

Příslušenství (objednat zvlášť): Volitelná sada WMS pojistky proti nedostatku vody

Plocha pro instalaci: bez vyvýšenin a vodorovná

Místo pro instalaci: suché, dobře větrané a chráněné před mrazem

2520791_ConGraph_co_2_4_mhi_202_805_er__dim_01

Charakteristiky

Economy CO-4 MHI 202-206/ER

Economy CO-4 MHI 202-206/ER

---- včetně záložního čerpadla

Economy CO-4 MHI 202-206/ER

Schéma zapojení svorkovnice

MHI, MHIL, MVIL, MHI

MHI, MHIL, MVIL, MHI
MHI, MHIL, MVIL, MHI

Informace k objednávkám

Information for order placements
  • Značka
    Wilo
  • Název výrobku
    Economy CO-4 MHI 206/ER
  • Číslo EAN
    4016322660132
  • Číslo výrobku
    2520791
  • Hmotnost brutto cca m
    129.0 kg
  • Hmotnost netto cca m
    129 kg
  • Celková délka L
    1200.0 mm
  • Výška bez obalu H
    980 mm
  • Barva
    zelená/černá/stříbrná
  • Vlastnost balení
    Přepravní obal
  • Druh balení
    Speciální paleta
  • Počet na jednu vrstvu
    1
  • Šířka bez obalu L
    850.0 mm
  • Minimální objem objednávky
    1
  • Počet na jednu paletu
    1

Downloads

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16..

Article Number 2020406
Edition 1604
Číslo verze 08
Formát stran A4
Počet stránek 16

PDF (1 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2063145
Edition 1010
Číslo verze 04
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 34

PDF (3 MB)

Stáhnout soubory

PDF: Economy CO-4 MHI 206/ER

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit