Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

SiBoost Smart FC 2 HELIX V2204

Datový list

Hydraulické údaje
 • Tlak na nátoku
  10 bar
 • Maximální provozní tlak PN
  16 bar
 • Min. teplota média T
  3 °C
 • Max. teplota média T
  50 °C
 • Min. okolní teplota T
  5 °C
 • Max. okolní teplota T
  40 °C
Údaje o motoru
 • Síťová přípojka
  3~400 V, 50 Hz
 • Jmenovitý výkon motoru P2
  5.50 kW
 • Jmenovitý proud IN
  8.90 A
 • Výkonnostní faktor cos φ
  0.86
 • Jmenovité otáčky n
  2900 rpm
 • Druh startu
  Přímý / hvězda-trojúhelník
 • Protection class motor
  IP55
 • Protection class control panel
  IP54
Materiály
 • Skříň čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Oběžné kolo
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Hřídel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materiál těsnění
  EPDM
 • Materiál potrubí
  1.4307, X2CrNi18-9
Rozměry pro instalaci
 • Přípojka trubky na straně sání DNs
  R 3
 • Přípojka trubky na výtlaku DNd
  R 3
Informace k umístění objednávky
 • Hmotnost netto cca m
  423 kg
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiBoost Smart FC 2 HELIX V2204
 • Číslo výrobku
  2540740

Text pro výběrová řízení

Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku dle DIN 1988 a DIN EN 806 pro přímé nebo nepřímé připojení. Skládající se z paralelně zapojených, vertikálních vysokotlakých odstředivých čerpadel s normálním sáním, z nerezové oceli v suchoběžném provedení. Připravené k okamžitému zapojení s potrubím z nerezové oceli namontované na základním rámu, vč. řídicího/regulačního přístroje se všemi potřebnými měřicími a ovládacími zařízeními.

Pro plně automatické zásobování vodou a zvyšování tlaku v obytných, kancelářských a správních budovách, v hotelech, nemocnicích, obchodních domech, stejně jako v průmyslových systémech.

Pro čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna.

Zvláštnosti/ přednosti výrobku

 • Robustní systém vyhovující všem požadavkům normy DIN 1988 (EN 806)
 • Atest WRAS/ KTW/ ACS čerpadel pro všechny součásti přicházející do styku s médiem (verze EPDM)
 • Vysoce účinná čerpací hydraulika konstrukční řady Helix V se standardními motory energetické třídy IE2, včetně 7,5 kW a větší se standardním motorem energetické třídy IE3 (volitelně pro menší výkon motoru)
 • Mechanická ucpávka čerpadel nezávislá na směru otáčení v kartušovém provedení pro jednoduchý servis
 • Flexibilní design luceren umožňuje přímý přístup k mechanické ucpávce
 • Demontovatelná spojka umožňuje výměnu mechanické ucpávky bez demontáže motoru (od 7,5 kW)
 • Hydraulika celého zařízení s optimalizovanou tlakovou ztrátou
 • Součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi
 • Komfortní řídicí/regulační přístroj SC-FC, maximální kvalita regulace pomocí symbolového LCD displeje, jednoduchá navigace s přehledným menu a technologií červeného knoflíku pro nastavování parametrů, včetně frekvenčního měniče pro plynulou regulaci čerpadla základního zatížení
 • Kontrola a přednastavení optimálního pracovního rozsahu z výroby (včetně osvědčení o přejímací zkoušce podle EN10204 - 3.1)

Vybavení/ funkce

 • Vysokotlaká odstředivá čerpadla z nerezové oceli konstrukční řady Helix V
 • Základní rám z elektrolyticky pozinkované oceli s výškově přestavitelnými tlumiči chvění k izolaci zvuků šířících se hmotou
 • Uzavírací armatura na sací a výtlačné straně každého čerpadla
 • Zpětná klapka na výtlačné straně každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16 vč. průtokové armatury dle DIN 4807, výtlačná strana
 • Tlakový senzor (4-20 mA), výtlačná strana
 • Manometr, výtlačná strana
 • Automatické řízení čerpadla pomocí plně elektronického

regulačního přístroje Smart-Controller (SC-FC) ve skříni z ocelového plechu, krytí IP 54, který se skládá z interního přívodu řídicího napětí, mikroprocesoru se Soft-SPS, FM, analogových a digitálních vstupů a výstupů.

Pro usnadnění údržby se doporučuje pracovní rozsah okolo zařízení 1 m.

Ovládání/ Indikace

 • LCD displej (podsvícené pozadí) pro zobrazení provozních dat, parametrů regulátoru, provozních stavů čerpadel, chybových hlášení a paměti historie
 • Navigace v menu pomocí symbolů a čísel menu
 • LED kontrolky pro indikaci stavu zařízení (provoz/porucha)
 • V závodě přednastavené parametry pro snadné uvedení do provozu
 • Nastavení provozních parametrů a potvrzování poruchových hlášení pomocí technologie červeného knoflíku
 • Uzamykatelný hlavní vypínač
 • S pomocí pracovníka zákaznického servisu lze zvolit provoz včetně/bez záložního čerpadla
 • Počítadla provozních hodin každého čerpadla a celého zařízení
 • Počítadla spínacích cyklů každého čerpadla a celého zařízení
 • Paměť chyb pro posledních 16 poruch

Regulace

 • Plně automatická regulace pro 1 až 4 neregulovaná čerpadla na základě porovnávání požadované a skutečné hodnoty
 • Frekvenční měnič se sinusovým filtrem pro plynulou regulaci čerpadla základního zatížení
 • Přepínání požadované hodnoty 2. Lze aktivovat požadovanou hodnotu prostřednictvím kontaktu
 • Externí dálkové přestavení požadované hodnoty signálem 4…20 mA
 • Automatické zapínání podle zátěže 1 čerpadla až n čerpadel špičkového zatížení v závislosti na regulační veličině konstantní tlak, p-c
 • Stykače pro zapínání čerpadel, u provedení SD včetně termických spouštěčů a časového relé pro kombinaci hvězda-trojúhelník
 • Volitelné 2 parametrové sady, menu Easy (požadovaná hodnota & druh regulace) nebo menu Expert (provozní a regulační parametry)
 • Provozní režim čerpadel lze volně zvolit (Manuálně, Vyp., Automatika)
 • Automatická, nastavitelná výměna čerpadel
  • Standardní nastavení: Impulz – Při každém obnoveném požadavku se čerpadlo základního zatížení vymění bez ohledu na provozní hodiny
  • Alternativně: Výměna čerpadla dle provozních hodin, cyklická výměna čerpadla základního zatížení podle nastavitelných provozních hodin
 • Automatický, nastavitelný zkušební chod čerpadla (protočení čerpadla )
  • Lze aktivovat/deaktivovat
  • Čas mezi dvěma zkušebními chody lze volně naprogramovat
 • Libovolně programovatelné doby blokování
 • Libovolně nastavitelné otáčky

Kontrola

 • Výstup skutečné hodnoty systému prostřednictvím analogového signálu 0-10 V pro možnost externího měření/ indikace, 10 V odpovídá konečné hodnotě senzoru
 • 4-20 mA signál senzoru (Detekce přerušení vodičů na trase snímačů) pro skutečnou hodnotu regulačních veličin
 • Zajištění motorů čerpadla v provedení DOL: jističem motoru, v provedení SD: tavná pojistka v kombinaci s tepelnými spouštěči
 • Automatické přepínání při poruše provozního čerpadla na záložní čerpadlo
 • Kontrola Max. a Min. hodnoty systému s nastavitelnými časy zpoždění a mezními hodnotami
 • Test nulového množství pro vypnutí zařízení, když není odběr vody (nastavitelný parametr)
 • Funkce plnění potrubí pro naplnění prázdných trubek (první naplnění spotřebitelské sítě)
 • Ochrana proti nedostatku vody pomocí kontaktu např. pro plovákový spínač nebo tlakový spínač

Rozhraní

 • Beznapěťové kontakty pro sběrná provozní a poruchová hlášení SBM/SSM
 • Možné obrácení logiky SBM a SSM
 • Kontakty pro externí Zap/Vyp, nedostatek vody a 2. Požadovaná hodnota
 • Externí Zap/Vyp pomocí kontaktu pro deaktivaci automatického provozu zařízení

Volitelné příslušenství (montáž z výroby nebo dodatečně po technickém vyjasnění)

 • Přepínač Manuálně-0-Automatika: Předvolba provozního režimu každého čerpadla a manuální provoz při poruše regulátoru „Manuálně“ (k dispozici nouzový/zkušební provoz na síti, ochrana motoru), „O“ (čerpadlo je vypnuté – není možné zapnutí přes řízení ) a „Auto“ (čerpadlo uvolněno pro automatický provoz přes řízení)
 • Vyhodnocovací relé pro ochranu motoru PTC termistorem
 • Jednotlivé provozní a poruchové hlášení, hlášení nedostatku vody:
 • Převodník signálu pro 0/ 2-10 V na 0/ 4-20 mA
 • Softstartér čerpadel špičkového zatížení
 • Napojení na systémy řídící techniky budov (GLT) podle VDI 3814

Doporučené příslušenství (objednat zvlášť)

 • Volitelná sada WMS pojistky proti nedostatku vody
 • Ohebná připojovací potrubí nebo kompenzátory
 • Přednádrž k oddělení systémů
 • Membránová tlaková nádoba
 • Kryty závitu u systémů se závitovým sběrným potrubím

Sběrnicové systémy (volitelně)

 • BACnet, LON-Bus, Modbus RTU

Dodržené normy

 • Technické předpisy pro instalace pitné vody (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzní nádoby DIN 4807
 • Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích EN 50178
 • Elektrická zařízení strojů EN 60204-1
 • Bezpečnostní pokyny pro elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely EN 60335-1
 • Rozváděče nízkého napětí EN 60439-1/ 61439-1
 • Elektromagnetická kompatibilita v průmyslových oblastech EN 61000-6-2
 • Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - emise pro prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu a malých podniků EN 61000-6-3 (do 9,0 kW, nad to platí EN 61000-6-4 Emise pro průmyslové prostředí)
Provozní údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Maximální provozní tlak PN
  16 bar
 • Tlak na nátoku
  10 bar
Údaje o motoru
 • Síťová přípojka
  3~400 V, 50 Hz
 • Jmenovitý výkon motoru P2
  5.50 kW
 • Jmenovitý proud IN
  8.90 A
 • Jmenovité otáčky n
  2900 rpm
 • Izolační třída
  F
 • Protection class motor
  IP55
 • Protection class control panel
  IP54
Materiály
 • Skříň čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Oběžné kolo
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Hřídel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Těsnění hřídele
  Q1BE3GG
 • Materiál těsnění
  EPDM
 • Materiál potrubí
  1.4307, X2CrNi18-9
Rozměry pro instalaci
 • Přípojka trubky na straně sání DNs
  R 3
 • Přípojka trubky na výtlaku DNd
  R 3
Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiBoost Smart FC 2 HELIX V2204
 • Hmotnost netto cca m
  423 kg
 • Číslo výrobku
  2540740

Rozměry a rozměrové výkresy

SiBoost Smart Helix V

SiBoost Smart Helix V

-

Rozměry H1900 mm
Rozměry H1195 mm
Rozměry H2949
Rozměry L1300 mm
Rozměry P1113 mm
Rozměry p1966 mm
Rozměry P3450 mm
Rozměry X600 mm
Rozměry Ø g232 mm
Rozměry H3105
Rozměry HP966 mm
Rozměry HS1900 mm
Rozměry LS600 mm
Rozměry P325 mm
Přípojka trubky na výtlaku DNdR 3
Přípojka trubky na výtlaku DNdPN16
Přípojka trubky na straně sání DNsR 3
Přípojka trubky na straně sání DNsPN10
Rozměry L600 mm
Rozměry L1300 mm
Rozměry X600 mm
Rozměry HS400 mm

Zobrazeny jsou příklady zařízení.

Příslušenství (objednat zvlášť): Volitelná sada WMS pojistky proti nedostatku vody

Plocha pro instalaci: bez vyvýšenin a vodorovná

Místo pro instalaci: suché, dobře větrané a chráněné před mrazem

Pro usnadnění údržby se doporučuje pracovní rozsah okolo zařízení 1 m.

SiBoost Smart Helix V

Charakteristiky

SiBoost Smart

SiBoost Smart

---- včetně záložního čerpadla

SiBoost Smart

Schéma zapojení svorkovnice

Smart Controller SC, Υ-Δ náběh

Smart Controller SC, Υ-Δ náběh

x0: Síťová přípojka x1: Napájení, čerpadla 1-6, čerpadlo 1 7-12, čerpadlo 2 x2: Spínání ochranný kontakt vinutí 1-2, čerpadlo 1; 3-4, čerpadlo 2 x3: Beznapěťové kontakty (signály) 1-3, SSM (sběrné poruchové hlášení) 4-6, SBM (sběrné provozní hlášení) x4: Spínání senzorů 1, senzor (vstup) 2, senzor (+); 3-4, externí ZAP/VYP 5-6, ochrana proti běhu nasucho 7-8, požadovaná hodnota 2 x5: Analogové výstupy 1-2, aktuální tlak (0...10 V)

Smart Controller SC, Υ-Δ náběh

Informace k objednávkám

Information for order placements
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiBoost Smart FC 2 HELIX V2204
 • Číslo EAN
  4048482379579
 • Číslo výrobku
  2540740
 • Hmotnost brutto cca m
  454.0 kg
 • Hmotnost netto cca m
  423 kg
 • Celková délka L
  1200.0 mm
 • Výška bez obalu H
  1900 mm
 • Barva
  zelená/černá/stříbrná
 • Vlastnost balení
  Přepravní obal
 • Druh balení
  Speciální paleta
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šířka bez obalu L
  1113.0 mm
 • Minimální objem objednávky
  1
 • Počet na jednu paletu
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Article Number 4143727
Edition 1607
Číslo verze 08
Formát stran A4
Počet stránek 17

PDF (5 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1808
Číslo verze 04
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1343

PDF (39 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535460
Edition 1809
Číslo verze 03
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1795

PDF (46 MB)

Stáhnout soubory

PDF: SiBoost Smart FC 2 HELIX V2204

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit