Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

SiBoost Smart FC 2 HELIX V2206

Datový list

Hydraulické údaje
 • Tlak na nátoku
  10 bar
 • Maximální provozní tlak PN
  16 bar
 • Počet čerpadel
  2
 • Min. teplota média Tmin
  3 °C
 • Max. teplota média Tmax
  50 °C
 • Min. okolní teplota Tmin
  5 °C
 • Max. okolní teplota Tmax
  40 °C
Údaje o motoru
 • Síťová přípojka
  3~400 V, 50 Hz
 • Jmenovitý výkon motoru P2
  7.50 kW
 • Jmenovitý proud IN
  13.70 A
 • Výkonnostní faktor cos φ
  0.88
 • Jmenovité otáčky n
  2900 1/min
 • Druh startu
  Přímý / hvězda-trojúhelník
 • Třída krytí motoru
  IP55
 • Třída krytí spínací přístroj
  IP54
Materiály
 • Skříň čerpadla
  EN-GJL-250
 • Oběžné kolo
  1.4307
 • Hřídel
  1.4057
 • Materiál těsnění
  EPDM
 • Materiál potrubí
  1.4307
Rozměry pro instalaci
 • Přípojka trubky na straně sání DNs
  R 3
 • Přípojka trubky na výtlaku DNd
  R 3
Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiBoost Smart FC 2 HELIX V2206
 • Číslo EAN
  4048482379593
 • Číslo výrobku
  2540742
 • Hmotnost netto cca m
  449 kg
 • Hmotnost brutto cca m
  485.0 kg
 • Délka včetně obalu
  2250 mm
 • Výška včetně obalu
  2045 mm
 • Šířka včetně obalu
  1300 mm
 • Vlastnost balení
  Přepravní obal
 • Druh balení
  Speciální paleta
 • Minimální objem objednávky
  1

Text pro výběrová řízení

Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku dle DIN 1988 a DIN EN 806 pro přímé nebo nepřímé připojení. Skládající se z paralelně zapojených, vertikálních vysokotlakých odstředivých čerpadel s normálním sáním, z nerezové oceli v suchoběžném provedení. Připravené k okamžitému zapojení s potrubím z nerezové oceli namontované na základním rámu, vč. řídicího/regulačního přístroje se všemi potřebnými měřicími a ovládacími zařízeními.

Pro plně automatické zásobování vodou a zvyšování tlaku v obytných, kancelářských a správních budovách, v hotelech, nemocnicích, obchodních domech, stejně jako v průmyslových systémech.

Pro čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna.

Zvláštnosti/přednosti výrobku

 • Robustní systém vyhovující všem požadavkům normy DIN 1988 (EN 806)
 • Atest WRAS/ KTW/ ACS čerpadel pro všechny součásti přicházející do styku s médiem (verze EPDM)
 • Vysoce účinná čerpací hydraulika konstrukční řady Helix V ve spojení se standardním motorem energetické třídy IE3 od 0,75 kW včetně a výše (volitelně pro menší výkon motoru)
 • Mechanická ucpávka čerpadel nezávislá na směru otáčení v kartušovém provedení pro jednoduchý servis
 • Flexibilní design luceren umožňuje přímý přístup k mechanické ucpávce
 • Demontovatelná spojka umožňuje výměnu mechanické ucpávky bez demontáže motoru (od 7,5 kW)
 • Hydraulika celého zařízení s optimalizovanou tlakovou ztrátou
 • Součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi
 • Komfortní řídicí/regulační přístroj SC-FC, maximální kvalita regulace pomocí symbolového LCD displeje, jednoduchá navigace s přehledným menu a technologií červeného knoflíku pro nastavování parametrů, včetně frekvenčního měniče pro plynulou regulaci čerpadla základního zatížení
 • Kontrola a přednastavení optimálního pracovního rozsahu z výroby (včetně osvědčení o přejímací zkoušce podle EN10204 - 3.1)

Vybavení/funkce

 • Vysokotlaká odstředivá čerpadla z nerezové oceli konstrukční řady Helix V
 • Základní rám z elektrolyticky pozinkované oceli s výškově přestavitelnými tlumiči chvění k izolaci zvuků šířících se hmotou
 • Uzavírací armatura na sací a výtlačné straně každého čerpadla
 • Zpětná klapka na výtlačné straně každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16 vč. průtokové armatury dle DIN 4807, výtlačná strana
 • Snímač tlaku (4 – 20 mA), výtlačná strana
 • Manometr, výtlačná strana
 • Automatické řízení čerpadla pomocí plně elektronického

Smart Controller (SC-FC) ve skříni z ocelového plechu, třída krytí IP54, který se skládá z interního přívodu řídicího napětí, mikroprocesoru se Soft-SPS, FM, analogových a digitálních vstupů a výstupů.

Pro usnadnění údržby se doporučuje pracovní rozsah okolo zařízení 1 m.

Ovládání/Indikace

 • LCD displej (podsvícené pozadí) pro zobrazení provozních dat, parametrů regulátoru, provozních stavů čerpadel, chybových hlášení a paměti historie
 • Navigace v menu pomocí symbolů a čísel menu
 • LED kontrolky pro indikaci stavu zařízení (provoz/porucha)
 • V závodě přednastavené parametry pro snadné uvedení do provozu
 • Nastavení provozních parametrů a potvrzování poruchových hlášení pomocí technologie červeného knoflíku
 • Uzamykatelný hlavní vypínač
 • S pomocí pracovníka zákaznického servisu lze zvolit provoz včetně/bez záložního čerpadla
 • Počítadla provozních hodin každého čerpadla a celého zařízení
 • Počítadla spínacích cyklů každého čerpadla a celého zařízení
 • Paměť chyb pro posledních 16 poruch

Regulace

 • Plně automatická regulace pro 1 až 4 neregulovaná čerpadla na základě porovnávání požadované a skutečné hodnoty
 • Frekvenční měnič se sinusovým filtrem pro plynulou regulaci čerpadla základního zatížení
 • Lze aktivovat přepnutí 2. požadovaného hodnoty prostřednictvím kontaktu
 • Externí dálkové přestavení požadované hodnoty signálem 4…20 mA
 • Automatické zapínání podle zátěže 1 čerpadla až n čerpadel špičkového zatížení v závislosti na regulační veličině konstantní tlak, p-c
 • Stykače pro zapínání čerpadel, u provedení SD včetně termických spouštěčů a časového relé pro kombinaci hvězda-trojúhelník
 • Volitelné 2 parametrové sady, menu Easy (požadovaná hodnota & druh regulace) nebo menu Expert (provozní a regulační parametry)
 • Provozní režim čerpadel lze volně zvolit (Manuálně, Vyp., Automatický)
 • Automatická, nastavitelná výměna čerpadel
  • Standardní nastavení: Impulz – Při každém obnoveném požadavku se čerpadlo základního zatížení vymění bez ohledu na provozní hodiny
  • Alternativně: Výměna čerpadla dle provozních hodin, cyklická výměna čerpadla základního zatížení podle nastavitelných provozních hodin
 • Automatický, nastavitelný zkušební chod čerpadla (protočení čerpadla )
  • Lze aktivovat/deaktivovat
  • Čas mezi dvěma zkušebními chody lze volně naprogramovat
 • Libovolně programovatelné doby blokování
 • Libovolně nastavitelné otáčky

Kontrola

 • Výstup skutečné hodnoty systému prostřednictvím analogového signálu 0 – 10 V pro možnost externího měření/indikace, 10 V odpovídá konečné hodnotě senzoru
 • 4 – 20 mA signál senzoru (Detekce přerušení vodičů na trase snímačů) pro skutečnou hodnotu regulačních veličin
 • Zajištění motorů čerpadla v provedení DOL: jističem motoru, v provedení SD: tavná pojistka v kombinaci s tepelnými spouštěči
 • Automatické přepínání při poruše provozního čerpadla na záložní čerpadlo
 • Kontrola Max. a Min. hodnoty systému s nastavitelnými časy zpoždění a mezními hodnotami
 • Test nulového množství pro vypnutí zařízení, když není odběr vody (nastavitelný parametr)
 • Funkce plnění potrubí pro naplnění prázdných trubek (první naplnění spotřebitelské sítě)
 • Ochrana proti nedostatku vody pomocí kontaktu např. pro plovákový spínač nebo tlakový spínač

Rozhraní

 • Beznapěťové kontakty pro sběrná provozní a poruchová hlášení SBM/SSM
 • Možné obrácení logiky SBM a SSM
 • Kontakty pro externí Zap/Vyp, nedostatek vody a 2. požadovanou hodnotu
 • External ON/OFF pomocí kontaktu pro deaktivaci automatického provozu zařízení

Volitelné příslušenství (instalace z výroby nebo dodatečně po technickém vyjasnění)

 • Spínač Manuálně-0-Automaticky: Předvolba provozního režimu každého čerpadla a manuální provoz při poruše regulátoru „Manuálně“ (k dispozici nouzový/zkušební provoz na síti, ochrana motoru), „O“ (čerpadlo je vypnuté – není možné zapnutí přes řízení ) a „Auto“ (čerpadlo uvolněno pro automatický provoz přes řízení)
 • Vyhodnocovací relé pro ochranu motoru PTC termistorem
 • Jednotlivé provozní a poruchové hlášení, hlášení nedostatku vody:
 • Převodník signálu pro 0/2 – 10 V na 0/4 – 20 mA
 • Softstartér čerpadel špičkového zatížení
 • Napojení na systémy řídící techniky budov (GLT) podle VDI 3814

Doporučené příslušenství (objednat zvlášť)

 • Volitelná sada WMS pojistky proti nedostatku vody
 • Ohebná připojovací potrubí nebo kompenzátory
 • Přednádrž k oddělení systémů
 • Membránová tlaková nádoba
 • Kryty závitu u systémů se závitovým sběrným potrubím

Sběrnicové systémy (volitelně)

 • BACnet, LON-Bus, Modbus RTU

Dodržené normy

 • Technické předpisy pro instalace pitné vody (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzní nádoby DIN 4807
 • Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích EN 50178
 • Elektrická zařízení strojů EN 60204-1
 • Bezpečnostní pokyny pro elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely EN 60335-1
 • Rozváděče nízkého napětí EN 60439-1/ 61439-1
 • Elektromagnetická kompatibilita v průmyslových oblastech EN 61000-6-2
 • Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - emise pro prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu a malých podniků EN 61000-6-3 (do 9,0 kW, nad to platí EN 61000-6-4 Emise pro průmyslové prostředí)
Provozní údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Počet čerpadel
  2
 • Maximální provozní tlak PN
  16 bar
 • Tlak na nátoku
  10 bar
Údaje o motoru
 • Síťová přípojka
  3~400 V, 50 Hz
 • Jmenovitý výkon motoru P2
  7.50 kW
 • Jmenovitý proud IN
  13.70 A
 • Jmenovité otáčky n
  2900 1/min
 • Izolační třída
  F
 • Třída krytí motoru
  IP55
 • Třída krytí spínací přístroj
  IP54
Materiály
 • Skříň čerpadla
  EN-GJL-250
 • Oběžné kolo
  1.4307
 • Hřídel
  1.4057
 • Těsnění hřídele
  Q1BE3GG
 • Materiál těsnění
  EPDM
 • Materiál potrubí
  1.4307
Rozměry pro instalaci
 • Přípojka trubky na straně sání DNs
  R 3
 • Přípojka trubky na výtlaku DNd
  R 3
Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiBoost Smart FC 2 HELIX V2206
 • Hmotnost netto cca m
  449 kg
 • Číslo výrobku
  2540742

Rozměry a rozměrové výkresy

SiBoost Smart Helix V

SiBoost Smart Helix V

-

Rozměry H1900 mm
Rozměry H1195 mm
Rozměry H21136
Rozměry L1300 mm
Rozměry P1113 mm
Rozměry p1966 mm
Rozměry P3450 mm
Rozměry Ø g225 mm
Rozměry H3105
Rozměry HP1153 mm
Rozměry HS1900 mm
Rozměry LS600 mm
Rozměry P325 mm
Přípojka trubky na výtlaku DNdR 3
Přípojka trubky na výtlaku DNdPN16
Přípojka trubky na straně sání DNsR 3
Přípojka trubky na straně sání DNsPN10
Rozměry L600 mm
Rozměry L1300 mm
Rozměry TS400 mm
Rozměry X600 mm

Zobrazeny jsou příklady zařízení.

Příslušenství (objednat zvlášť): Volitelná sada WMS pojistky proti nedostatku vody

Plocha pro instalaci: bez vyvýšenin a vodorovná

Místo pro instalaci: suché, dobře větrané a chráněné před mrazem

Pro usnadnění údržby se doporučuje pracovní rozsah okolo zařízení 1 m.

SiBoost Smart Helix V

Charakteristiky

SiBoost Smart

SiBoost Smart

---- včetně záložního čerpadla

SiBoost Smart

Schéma zapojení svorkovnice

Smart Controller SC, Υ-Δ náběh

Smart Controller SC, Υ-Δ náběh

x0: Síťová přípojka x1: Napájení, čerpadla 1-6, čerpadlo 1 7-12, čerpadlo 2 x2: Spínání ochranný kontakt vinutí 1-2, čerpadlo 1; 3-4, čerpadlo 2 x3: Beznapěťové kontakty (signály) 1-3, SSM (sběrné poruchové hlášení) 4-6, SBM (sběrné provozní hlášení) x4: Spínání senzorů 1, senzor (vstup) 2, senzor (+); 3-4, externí ZAP/VYP 5-6, ochrana proti běhu nasucho 7-8, požadovaná hodnota 2 x5: Analogové výstupy 1-2, aktuální tlak (0...10 V)

Smart Controller SC, Υ-Δ náběh

Informace k objednávkám

Information for order placements
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiBoost Smart FC 2 HELIX V2206
 • Číslo EAN
  4048482379593
 • Číslo výrobku
  2540742
 • Hmotnost brutto cca m
  485.0 kg
 • Hmotnost netto cca m
  449 kg
 • Celková délka L
  1200.0 mm
 • Výška bez obalu H
  1900 mm
 • Barva
  zelená/černá/stříbrná
 • Vlastnost balení
  Přepravní obal
 • Druh balení
  Speciální paleta
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šířka bez obalu L
  1113.0 mm
 • Minimální objem objednávky
  1
 • Počet na jednu paletu
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Article Number 4143727
Edition 1607
Číslo verze 08
Formát stran A4
Počet stránek 17

PDF (5 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1808
Číslo verze 04
Formát stran A4
Počet stránek 1343

PDF (39 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535460
Edition 1809
Číslo verze 03
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1795

PDF (46 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2550649
Edition 1905
Číslo verze 02
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 16

PDF (6 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2550530
Edition 1811
Číslo verze 01
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 8

PDF (2 MB)

Stáhnout soubory

SiBoost Smart FC 2Helix V2206

PDF (4 MB)

Stáhnout soubory

SiBoost Smart FC 2HELIX V2206

PDF (5 MB)

Stáhnout soubory

SiBoost Smart FC 2HELIX V2206

PDF (81 kB)

Stáhnout soubory

SiBoost Smart FC 2HELIX V2206

PDF (57 kB)

Stáhnout soubory

SiBoost Smart FC 2HELIX V2206

PDF (53 kB)

Stáhnout soubory

PDF: SiBoost Smart FC 2 HELIX V2206

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit