Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

SiBoost Smart FC 4 HELIX V1003

Datový list

Hydraulické údaje
 • Tlak na nátoku
  6 bar
 • Maximální provozní tlak PN
  16 bar
 • Min. teplota média T
  3 °C
 • Max. teplota média T
  50 °C
 • Min. okolní teplota T
  5 °C
 • Max. okolní teplota T
  40 °C
Údaje o motoru
 • Síťová přípojka
  3~400 V, 50 Hz
 • Jmenovitý výkon motoru P2
  1.10 kW
 • Jmenovitý proud IN
  2.30 A
 • Výkonnostní faktor cos φ
  0.85
 • Jmenovité otáčky n
  2900 rpm
 • Druh startu
  Přímý online (DOL)
 • Protection class motor
  IP55
 • Protection class control panel
  IP54
Materiály
 • Skříň čerpadla
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Oběžné kolo
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Hřídel
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Materiál těsnění
  EPDM
 • Materiál potrubí
  1.4307, X2CrNi18-9
Rozměry pro instalaci
 • Přípojka trubky na straně sání DNs
  R 3
 • Přípojka trubky na výtlaku DNd
  R 3
Informace k umístění objednávky
 • Hmotnost netto cca m
  248 kg
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiBoost Smart FC 4 HELIX V1003
 • Číslo výrobku
  2536141

Text pro výběrová řízení

Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku dle DIN 1988 a DIN EN 806 pro přímé nebo nepřímé připojení. Skládající se z paralelně zapojených, vertikálních vysokotlakých odstředivých čerpadel s normálním sáním, z nerezové oceli v suchoběžném provedení. Připravené k okamžitému zapojení s potrubím z nerezové oceli namontované na základním rámu, vč. řídicího/regulačního přístroje se všemi potřebnými měřicími a ovládacími zařízeními.

Pro plně automatické zásobování vodou a zvyšování tlaku v obytných, kancelářských a správních budovách, v hotelech, nemocnicích, obchodních domech, stejně jako v průmyslových systémech.

Pro čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna.

Zvláštnosti/ přednosti výrobku

 • Robustní systém vyhovující všem požadavkům normy DIN 1988 (EN 806)
 • Atest WRAS/ KTW/ ACS čerpadel pro všechny součásti přicházející do styku s médiem (verze EPDM)
 • Vysoce účinná čerpací hydraulika konstrukční řady Helix V se standardními motory energetické třídy IE2, včetně 7,5 kW a větší se standardním motorem energetické třídy IE3 (volitelně pro menší výkon motoru)
 • Mechanická ucpávka čerpadel nezávislá na směru otáčení v kartušovém provedení pro jednoduchý servis
 • Flexibilní design luceren umožňuje přímý přístup k mechanické ucpávce
 • Demontovatelná spojka umožňuje výměnu mechanické ucpávky bez demontáže motoru (od 7,5 kW)
 • Hydraulika celého zařízení s optimalizovanou tlakovou ztrátou
 • Součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi
 • Komfortní řídicí/regulační přístroj SC-FC, maximální kvalita regulace pomocí symbolového LCD displeje, jednoduchá navigace s přehledným menu a technologií červeného knoflíku pro nastavování parametrů, včetně frekvenčního měniče pro plynulou regulaci čerpadla základního zatížení
 • Kontrola a přednastavení optimálního pracovního rozsahu z výroby (včetně osvědčení o přejímací zkoušce podle EN10204 - 3.1)

Vybavení/ funkce

 • Vysokotlaká odstředivá čerpadla z nerezové oceli konstrukční řady Helix V
 • Základní rám z elektrolyticky pozinkované oceli s výškově přestavitelnými tlumiči chvění k izolaci zvuků šířících se hmotou
 • Uzavírací armatura na sací a výtlačné straně každého čerpadla
 • Zpětná klapka na výtlačné straně každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16 vč. průtokové armatury dle DIN 4807, výtlačná strana
 • Tlakový senzor (4-20 mA), výtlačná strana
 • Manometr, výtlačná strana
 • Automatické řízení čerpadla pomocí plně elektronického

regulačního přístroje Smart-Controller (SC-FC) ve skříni z ocelového plechu, krytí IP 54, který se skládá z interního přívodu řídicího napětí, mikroprocesoru se Soft-SPS, FM, analogových a digitálních vstupů a výstupů.

Pro usnadnění údržby se doporučuje pracovní rozsah okolo zařízení 1 m.

Ovládání/ Indikace

 • LCD displej (podsvícené pozadí) pro zobrazení provozních dat, parametrů regulátoru, provozních stavů čerpadel, chybových hlášení a paměti historie
 • Navigace v menu pomocí symbolů a čísel menu
 • LED kontrolky pro indikaci stavu zařízení (provoz/porucha)
 • V závodě přednastavené parametry pro snadné uvedení do provozu
 • Nastavení provozních parametrů a potvrzování poruchových hlášení pomocí technologie červeného knoflíku
 • Uzamykatelný hlavní vypínač
 • S pomocí pracovníka zákaznického servisu lze zvolit provoz včetně/bez záložního čerpadla
 • Počítadla provozních hodin každého čerpadla a celého zařízení
 • Počítadla spínacích cyklů každého čerpadla a celého zařízení
 • Paměť chyb pro posledních 16 poruch

Regulace

 • Plně automatická regulace pro 1 až 4 neregulovaná čerpadla na základě porovnávání požadované a skutečné hodnoty
 • Frekvenční měnič se sinusovým filtrem pro plynulou regulaci čerpadla základního zatížení
 • Přepínání požadované hodnoty 2. Lze aktivovat požadovanou hodnotu prostřednictvím kontaktu
 • Externí dálkové přestavení požadované hodnoty signálem 4…20 mA
 • Automatické zapínání podle zátěže 1 čerpadla až n čerpadel špičkového zatížení v závislosti na regulační veličině konstantní tlak, p-c
 • Stykače pro zapínání čerpadel, u provedení SD včetně termických spouštěčů a časového relé pro kombinaci hvězda-trojúhelník
 • Volitelné 2 parametrové sady, menu Easy (požadovaná hodnota & druh regulace) nebo menu Expert (provozní a regulační parametry)
 • Provozní režim čerpadel lze volně zvolit (Manuálně, Vyp., Automatika)
 • Automatická, nastavitelná výměna čerpadel
  • Standardní nastavení: Impulz – Při každém obnoveném požadavku se čerpadlo základního zatížení vymění bez ohledu na provozní hodiny
  • Alternativně: Výměna čerpadla dle provozních hodin, cyklická výměna čerpadla základního zatížení podle nastavitelných provozních hodin
 • Automatický, nastavitelný zkušební chod čerpadla (protočení čerpadla )
  • Lze aktivovat/deaktivovat
  • Čas mezi dvěma zkušebními chody lze volně naprogramovat
 • Libovolně programovatelné doby blokování
 • Libovolně nastavitelné otáčky

Kontrola

 • Výstup skutečné hodnoty systému prostřednictvím analogového signálu 0-10 V pro možnost externího měření/ indikace, 10 V odpovídá konečné hodnotě senzoru
 • 4-20 mA signál senzoru (Detekce přerušení vodičů na trase snímačů) pro skutečnou hodnotu regulačních veličin
 • Zajištění motorů čerpadla v provedení DOL: jističem motoru, v provedení SD: tavná pojistka v kombinaci s tepelnými spouštěči
 • Automatické přepínání při poruše provozního čerpadla na záložní čerpadlo
 • Kontrola Max. a Min. hodnoty systému s nastavitelnými časy zpoždění a mezními hodnotami
 • Test nulového množství pro vypnutí zařízení, když není odběr vody (nastavitelný parametr)
 • Funkce plnění potrubí pro naplnění prázdných trubek (první naplnění spotřebitelské sítě)
 • Ochrana proti nedostatku vody pomocí kontaktu např. pro plovákový spínač nebo tlakový spínač

Rozhraní

 • Beznapěťové kontakty pro sběrná provozní a poruchová hlášení SBM/SSM
 • Možné obrácení logiky SBM a SSM
 • Kontakty pro externí Zap/Vyp, nedostatek vody a 2. Požadovaná hodnota
 • Externí Zap/Vyp pomocí kontaktu pro deaktivaci automatického provozu zařízení

Volitelné příslušenství (montáž z výroby nebo dodatečně po technickém vyjasnění)

 • Přepínač Manuálně-0-Automatika: Předvolba provozního režimu každého čerpadla a manuální provoz při poruše regulátoru „Manuálně“ (k dispozici nouzový/zkušební provoz na síti, ochrana motoru), „O“ (čerpadlo je vypnuté – není možné zapnutí přes řízení ) a „Auto“ (čerpadlo uvolněno pro automatický provoz přes řízení)
 • Vyhodnocovací relé pro ochranu motoru PTC termistorem
 • Jednotlivé provozní a poruchové hlášení, hlášení nedostatku vody:
 • Převodník signálu pro 0/ 2-10 V na 0/ 4-20 mA
 • Softstartér čerpadel špičkového zatížení
 • Napojení na systémy řídící techniky budov (GLT) podle VDI 3814

Doporučené příslušenství (objednat zvlášť)

 • Volitelná sada WMS pojistky proti nedostatku vody
 • Ohebná připojovací potrubí nebo kompenzátory
 • Přednádrž k oddělení systémů
 • Membránová tlaková nádoba
 • Kryty závitu u systémů se závitovým sběrným potrubím

Sběrnicové systémy (volitelně)

 • BACnet, LON-Bus, Modbus RTU

Dodržené normy

 • Technické předpisy pro instalace pitné vody (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzní nádoby DIN 4807
 • Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích EN 50178
 • Elektrická zařízení strojů EN 60204-1
 • Bezpečnostní pokyny pro elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely EN 60335-1
 • Rozváděče nízkého napětí EN 60439-1/ 61439-1
 • Elektromagnetická kompatibilita v průmyslových oblastech EN 61000-6-2
 • Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - emise pro prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu a malých podniků EN 61000-6-3 (do 9,0 kW, nad to platí EN 61000-6-4 Emise pro průmyslové prostředí)
Provozní údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Maximální provozní tlak PN
  16 bar
 • Tlak na nátoku
  6 bar
Údaje o motoru
 • Síťová přípojka
  3~400 V, 50 Hz
 • Jmenovitý výkon motoru P2
  1.10 kW
 • Jmenovitý proud IN
  2.30 A
 • Jmenovité otáčky n
  2900 rpm
 • Izolační třída
  F
 • Protection class motor
  IP55
 • Protection class control panel
  IP54
Materiály
 • Skříň čerpadla
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Oběžné kolo
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Hřídel
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Těsnění hřídele
  Q1BE3GG
 • Materiál těsnění
  EPDM
 • Materiál potrubí
  1.4307, X2CrNi18-9
Rozměry pro instalaci
 • Přípojka trubky na straně sání DNs
  R 3
 • Přípojka trubky na výtlaku DNd
  R 3
Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiBoost Smart FC 4 HELIX V1003
 • Hmotnost netto cca m
  248 kg
 • Číslo výrobku
  2536141

Rozměry a rozměrové výkresy

SiBoost Smart Helix V

SiBoost Smart Helix V

Rozměry H1405 mm
Rozměry H1170 mm
Rozměry L1300 mm
Rozměry P865 mm
Rozměry p1767 mm
Rozměry P3420 mm
Rozměry H390
Rozměry HP739 mm
Rozměry HS1300 mm
Rozměry LS400 mm
Rozměry P330 mm
Přípojka trubky na výtlaku DNdR 3
Přípojka trubky na výtlaku DNdPN16
Přípojka trubky na straně sání DNsR 3
Přípojka trubky na straně sání DNsPN10
Rozměry L1550 mm
Rozměry L1300 mm
Rozměry X1200 mm
Rozměry HS250 mm

Zobrazeny jsou příklady zařízení.

Příslušenství (objednat zvlášť): Volitelná sada WMS pojistky proti nedostatku vody

Plocha pro instalaci: bez vyvýšenin a vodorovná

Místo pro instalaci: suché, dobře větrané a chráněné před mrazem

Pro usnadnění údržby se doporučuje pracovní rozsah okolo zařízení 1 m.

SiBoost Smart (FC) Helix V FC 4 Helix V 1002

SiBoost Smart (FC) Helix V FC 4 Helix V 1002

Rozměry H1405 mm
Rozměry H1170 mm
Rozměry L1300 mm
Rozměry P865 mm
Rozměry p1767 mm
Rozměry P3420 mm
Rozměry H390
Rozměry HP739 mm
Rozměry HS1300 mm
Rozměry LS400 mm
Rozměry P330 mm
Přípojka trubky na výtlaku DNdR 3
Přípojka trubky na výtlaku DNdPN16
Přípojka trubky na straně sání DNsR 3
Přípojka trubky na straně sání DNsPN10
Rozměry L1550 mm
Rozměry L1300 mm
Rozměry X1200 mm
Rozměry HS250 mm

Zobrazeny jsou příklady zařízení.

Příslušenství (objednat zvlášť): Volitelná sada WMS pojistky proti nedostatku vody

Plocha pro instalaci: bez vyvýšenin a vodorovná

Místo pro instalaci: suché, dobře větrané a chráněné před mrazem

Pro usnadnění údržby se doporučuje pracovní rozsah okolo zařízení 1 m.

SiBoost Smart Helix V
SiBoost Smart (FC) Helix V FC 4 Helix V 1002

Charakteristiky

SiBoost Smart4 Helix V 1002-1015

SiBoost Smart4 Helix V 1002-1015

---- včetně záložního čerpadla

SiBoost Smart4 Helix V 1002-1015

Schéma zapojení svorkovnice

Smart Controller SC, přímý start

Smart Controller SC, přímý start

x0: Síťová přípojka x1: Napájení, čerpadla 1-3, čerpadlo 1; 4-6, čerpadlo 2 x2: Spínání WSK 1-2, čerpadlo 1; 3-4, čerpadlo 2 x3: Beznapěťové kontakty (signály) 1-3, SSM (sběrné poruchové hlášení); 4-6, SBM (sběrné provozní hlášení) x4: Spínání pro senzor 1, senzor (vstup); 2, senzor (+) 3-4, externí ZAP/VYP; 5-6, TLS (ochrana proti běhu nasucho); 7-8, požadovaná hodnota 2 x5: Analogové výstupy 1-2, aktuální tlak (0...10 V)

Smart Controller SC, přímý start

Informace k objednávkám

Information for order placements
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiBoost Smart FC 4 HELIX V1003
 • Číslo EAN
  4048482226125
 • Číslo výrobku
  2536141
 • Hmotnost brutto cca m
  273.0 kg
 • Hmotnost netto cca m
  248 kg
 • Celková délka L
  1550.0 mm
 • Výška bez obalu H
  1405 mm
 • Barva
  zelená/černá/stříbrná
 • Vlastnost balení
  Přepravní obal
 • Druh balení
  Speciální paleta
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šířka bez obalu L
  865.0 mm
 • Minimální objem objednávky
  1
 • Počet na jednu paletu
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Article Number 4143727
Edition 1607
Číslo verze 08
Formát stran A4
Počet stránek 17

PDF (5 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1808
Číslo verze 04
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1343

PDF (39 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535460
Edition 1809
Číslo verze 03
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1795

PDF (46 MB)

Stáhnout soubory

PDF: SiBoost Smart FC 4 HELIX V1003

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit