Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

SiFlux 21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4

Datový list

Hydraulické údaje
 • Počet čerpadel
  3
 • Maximální provozní tlak PN
  16 bar
 • Min. teplota média Tmin
  0 °C
 • Max. teplota média Tmax
  100 °C
 • Min. okolní teplota Tmin
  5 °C
 • Max. okolní teplota Tmax
  40 °C
Údaje o motoru
 • Síťová přípojka
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Výkon hřídele P2 (Q = max.) zvoleného oběžného kola * Počet čerpadel
  3000 W
 • Jmenovitý výkon motoru P2
  3,00 kW
 • Jmenovitý proud IN
  9,30 A
 • Max. otáčky nmax
  2900 ot./min
 • Rušivé vyzařování
  EN 61800-3
 • Odolnost proti rušení
  EN 61800-3
 • Třída krytí motoru
  IP55
Materiály
 • Skříň čerpadla
  Cast iron
 • Oběžné kolo
  PPE/PS-GF30
 • Těsnění hřídele
  AQ1EGG
Rozměry pro instalaci
 • Přípojka trubky na straně sání DNs
  DN 65
 • Přípojka trubky na výtlaku DNd
  DN 65
Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiFlux 21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4
 • Číslo EAN
  4048482422350
 • Číslo výrobku
  4189228
 • Hmotnost netto cca m
  744 kg
 • Hmotnost brutto cca m
  1002,0 kg
 • Délka včetně obalu
  2600 mm
 • Výška včetně obalu
  1400 mm
 • Šířka včetně obalu
  2200 mm
 • Vlastnost balení
  Prodejní obal
 • Druh balení
  Speciální paleta
 • Minimální objem objednávky
  1

Text pro výběrová řízení

Vysoce účinné předmontované zařízení s více čerpadly pro použití u topení a klimatizace. Skládá se ze základové desky s tlumiči chvění, distančních držáků přírub, 2 lakovaných ocelových rozdělovačů s manometry na straně sání a výtlačné straně, elektronicky řízených inline-čerpadel (vč. 1 záložního čerpadla), spínacího přístroje SCe-HLKK s přípojkou, zpětných klapek na straně výstupního tlaku, manuálních uzavíracích ventilů, protipřírub s utěsněním na vstupní a na výtlačné straně, kónusů a čidla diferenčního tlaku s přívodními vedeními.

Toto samostatné zařízení, připravené k provozu, je především koncipováno k čerpání topné vody (dle VD 2035), studené vody a směsí vody a glykolu bez abrazivních látek v uzavřených okruzích topných, klimatizačních a chladicích zařízení. S mechanickou ucpávkou k čerpání vody do Tmax. = +120 °C.

Upozornění: Při použití směsí vody a glykolu (nebo čerpaných médií s jinou viskozitou než má čistá voda) je třeba si předem vyžádat souhlas firmy Wilo.

Komponenty

Spínací přístroj

Hardware

Plně elektronický regulátor Smart Controller (SCe) v pouzdře z ocelového plechu, obsahuje interní napájení, mikroprocesor se „Soft PLC“, analogové a digitální vstupy a výstupy, LC displej (podsvícený) pro zobrazení provozních dat, parametrů regulátoru, provozních stavů čerpadel, chybových hlášení a paměti historie. LED kontrolky pro indikaci stavu zařízení (provoz/porucha). Nastavení provozních parametrů a rozpoznání poruchových hlášení pomocí „technologie červeného knoflíku“. Aretovatelný hlavní vypínač. Beznapěťové kontakty pro sběrná provozní a poruchová hlášení (SBM/SSM). Kontakty pro externí Zap/Vyp a druhou požadovanou hodnotu. Detekce přerušení vodičů na cestě vysílače. Zajištění motorů čerpadel a frekvenčního měniče ve verzi s přímým rozběhem: přes jistič motoru, ve verzi SD: pojistka v kombinaci s termickými regulačními orgány. Stykače k připojení čerpadel ve verzi SD, včetně termických regulačních orgánů a časového relé v kombinaci hvězda-trojúhelník.

Automatické připojení 1 čerpadla až n čerpadel špičkového zatížení v závislosti na zátěži a regulačních veličinách

 • tlak - konstantní, p-c
 • diferenční tlak - konstantní, dp-c
 • regulátor teploty, n=f (Tx)
 • regulátor otáček, n=f (analog In)
 • teplotní rozdíl - konstantní, dT

Frekvenční měnič se sinusovým filtrem pro plynulou regulaci čerpadla základního zatížení. Indikace skutečné hodnoty prostřednictvím analogového signálu 0-10 V pro možnost externího měření/indikace, 10 V odpovídá konečné hodnotě senzoru. Externí dálkové přestavení požadované hodnoty signálem 4…20 mA.

Příplatky za volitelné moduly a moduly pro připojení k systémům GLT a ke sběrnicovým systémům (instalace z výroby nebo později po technickém vyjasnění).

Spínač H-0-A (Ručně-Nula-Automaticky): Předvolba provozního režimu jednotlivých čerpadel a manuální provoz v případě „manuální“ poruchy regulátoru (nouzový/testovací provoz sítě, ochrana motoru k dispozici), „O“ (čerpadlo je vypnuté - nelze zapnout přes řízení) a „auto“ (čerpadlo uvolněno pro řízení v automatickém režimu). Vyhodnocovací relé pro hlášení PTC a jednotlivá provozní a poruchová hlášení. Měnič 0/2-10 V na 0/4…20 mA, přístroj pro pozvolný rozběh u čerpadel špičkového zatížení, připojení k systémům BMS podle VDI 3814.

Sběrnicové systémy: BACnet, LON Bus, Modbus RTU.

Softwarové funkce

Plně automatické řízení 1 až 4 čerpadel s frekvenčně řízeným čerpadlem základního zatížení přes srovnání požadovaných a skutečných hodnot. Signál senzoru 4-20 mA (detekce přerušení vodičů) pro regulační veličinu Skutečná hodnota. Navigace v menu pomocí symbolů a čísel menu. Lze zvolit 2 nastavení parametrů: snadné menu (Easy) (režim požadované hodnoty a regulace) nebo expertní menu (Expert) (provozní a regulační parametry). Se záložním čerpadlem nebo bez záložního čerpadla, lze vybrat prostřednictvím zákaznického servisu. Automatický přechod na záložní čerpadlo v případě poruchy provozního čerpadla. Provozní režim čerpadel lze volně zvolit (manuální, vyp., automatický). Počítadlo provozních hodin pro každé čerpadlo a zařízení. Indikace spínacích cyklů pro každé čerpadlo a zařízení.

Automaticky nastavitelná výměna čerpadla:

 • Standardní nastavení: Impulz - čerpadlo základního zatížení se vyměňuje při každém novém požadavku, bez ohledu na provozní hodiny
 • Alternativně: Výměna čerpadla dle provozních hodin, cyklická výměna čerpadla základního zatížení podle nastavitelných provozních hodin

Lze zapnout zkušební chod automatického čerpadla (selhání čerpadla)

 • lze zapnout
 • Čas mezi dvěma zkušebními chody čerpadla lze volně naprogramovat

Kontrola nejvyšších a nejnižších hodnot zařízení s nastavitelnými prodlevami a mezními hodnotami. Externí Zap/Vyp pomocí kontaktu pro vypnutí automatického režimu zařízení. Registr poruch pro posledních 16 poruch. Přepínání požadovaných hodnot, druhou požadovanou hodnotu lze zapnout přes kontakt. Možnost obrácení logiky pro SBM a SSM. Z výroby přednastavené parametry pro snadné uvedení do provozu/spouštěcí zařízení.

Dodržené normy

Elektrická zařízení strojů EN 60204-1

Rozváděče nízkého napětí EN 61439-1 a -2

Elektromagnetická kompatibilita v průmyslových oblastech EN 61000-6-2

Elektromagnetické emise v obytném a obchodním prostředí, v oblastech lehkého průmyslu a řemeslné výroby

EN 61000-6-3 (pouze pro SC-FC do 7,5 kW, kromě toho: EN 61000-6-4 Elektromagnetické emise v průmyslovém prostředí)

Mezní hodnoty pro účinnost motoru podle IEC TS 60034-31, 1. 1

čerpadel

Suchoběžné odstředivé čerpadlo v konstrukčním provedení Inline se zabudovaným frekvenčním měničem pro elektronické řízení v provozním režimu „Diferenční tlak-konstantní“ (dp-c).

Manuální ovládání tlačítkem

 • Stanovení požadované hodnoty nebo úprava otáček
 • Volba regulačního režimu

∆p-c (diferenční tlak konstantní)

n konstantní (otáčky)

Regulátor PID

 • Čerpadlo zap./vyp
 • Volba provozního režimu (pro provoz zdvojeného čerpadla):
 • Hlavní/záložní režim
 • Paralelní provoz
 • Konfigurace provozních parametrů
 • Potvrzení chyby

Displej čerpadla, který indikuje

 • Způsob regulace
 • Požadovanou hodnotu (diferenční tlak nebo otáčky)
 • Chyby a výstražné signály
 • Skutečné hodnoty (např. spotřebu elektrické energie, skutečnou hodnotu senzoru)
 • Provozní data (např. spotřebu elektrické energie, provozní hodiny)
 • Stavová data (např. stav relé SSM a SBM)
 • Data přístroje (např. označení čerpadla)

Rozhraní

 • Řídicí vstup „Overriding Off“
 • Řídicí vstup „Externí výměna čerpadla“ (účinný pouze při provozu se zdvojeným čerpadlem)
 • Analogový vstup 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA pro regulační režim (DDC) nebo pro dálkovou regulaci požadované hodnoty
 • Analogový vstup 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA pro signál skutečné hodnoty snímače tlaku
 • Infračervené rozhraní pro bezdrátovou komunikaci s IR-modulem Wilo a přístrojem pro provoz a údržbu IR-monitoru Wilo
 • Místo zapojení pro IF-moduly Wilo Stratos pro připojení k automatickému řízení objektu
 • Konfigurovatelné beznapěťové sdělování poruch, provozních stavů a připravenosti k provozu
 • Rozhraní pro připojení zdvojeného čerpadla

Trojfázový motor s frekvenčním měničem, integrovaným řízením zdvojeného čerpadla, nastavitelným časovým intervalem pro výměnu čerpadla (v režimu zdvojeného čerpadla), integrovanou úplnou ochranou motoru, různými provozními režimy pro topení (HV) nebo klimatizaci (AC), blokování přístupu, různé úrovně manuálního ovládání: standardní/údržba.

Obsah dodávky

 • Zařízení s více čerpadly Wilo-SiFlux
 • Návod k montáži a obsluze Wilo-SiFlux
 • Návod k montáži a obsluze čerpadla
 • Návod k montáži a obsluze spínacího přístroje
Provozní údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Počet čerpadel
  3
 • Min. teplota média Tmin
  0 °C
 • Max. teplota média Tmax
  100 °C
 • Maximální provozní tlak p
  10 bar
 • Max. okolní teplota Tmax
  40 °C
Údaje o motoru
 • Rušivé vyzařování
  EN 61800-3
 • Odolnost proti rušení
  EN 61800-3
 • Energetická třída motoru
  IE4
 • Síťová přípojka
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Jmenovitý výkon P2
  3000,0 W
 • Max. otáčky nmax
  2900 ot./min
 • Jmenovitý proud IN
  9,30 A
 • Třída krytí motoru
  IP55
Materiály
 • Skříň čerpadla
  Cast iron
 • Oběžné kolo
  PPE/PS-GF30
 • Těsnění hřídele
  AQ1EGG
 • Materiál potrubí
  Steel
Rozměry pro instalaci
 • Přípojka trubky na straně sání DNs
  DN 65
 • Přípojka trubky na výtlaku DNd
  DN 65
Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiFlux 21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4
 • Hmotnost netto cca m
  744 kg
 • Číslo výrobku
  4189228

Charakteristiky

SiFlux21- IP-E 65/120-3/2

SiFlux21- IP-E 65/120-3/2

Upozornění:

Provoz celého systému SiFlux včetně záložního čerpadla (přerušovaná charakteristika) se sériově nepředpokládá. Záložní čerpadlo slouží výhradně jako náhradní agregát při výpadku jednoho z provozních čerpadel (charakteristika 1 a 2).

SiFlux21- IP-E 65/120-3/2

Schéma zapojení svorkovnice

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Síťová přípojka: 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz
PE:Připojení ochranného vodiče
DDG:Přípojka pro čidlo diferenčního tlaku
In1 (1):Vstup skutečné hodnoty 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
GND (2):Přípojka uzemnění pro In1 a In2
+ 24 V (3):Výstup stejnosměrného napětí pro externí spotřebič/senzor. Zatížení max. 60 mA
In2:Vstup požadované hodnoty 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
MP:Multi Pump, rozhraní pro řízení zdvojeného čerpadla
Ext. off:řídicí vstup „Přednost VYP“Čerpadlo je možné zapínat nebo vypínat pomocí externího, beznapěťového kontaktu (24 V DC/10 mA).
SBM:*Beznapěťové sběrné provozní hlášení (přepínací kontakt dle VDI 3814)
SSM:*Beznapěťové souhrnné poruchové hlášení (přepínací kontakt dle VDI 3814)
AUX:Externí výměna čerpadel (pouze při provozu zdvojených čerpadel). Pomocí externího, beznapěťového kontaktu lze provést výměnu čerpadla (24 V DC/10 mA)
Dvoupolohový DIP-přepínač:1: Přepínání mezi provozním (O) a servisním režimem (S)2: Menu pro blokování přístupu aktivovat/deaktivovat
Volitelně:IF-modul pro připojení k objektové automatice

* Zatížitelnost kontaktů pro SBM a SSM:

min.: 12 V DC/10 mA

max.: 250 V AC/1 A

IL-E

Informace k objednávkám

Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiFlux 21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4
 • Číslo EAN
  4048482422350
 • Číslo výrobku
  4189228
 • Hmotnost brutto cca m
  1002,0 kg
 • Hmotnost netto cca m
  744 kg
 • Celková délka L
  1953,0 mm
 • Výška bez obalu H
  1394 mm
 • Barva
  zelená/černá/stříbrná
 • Vlastnost balení
  Prodejní obal
 • Druh balení
  Speciální paleta
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šířka bez obalu L
  2102,0 mm
 • Minimální objem objednávky
  1
 • Počet na jednu paletu
  1
 • Dostupnost na trhu
  2014-09-01
 • Date of introduction
  2014-09-01

Downloads

Wilo-SiFlux

Číslo výrobku 4188939, 4190570
Vydání 1405
Číslo verze 01
Formát stran A4
Počet stránek 1

PDF (43 MB)

Stáhnout soubory

SiFlux 21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4

PDF (13 MB)

Stáhnout soubory

SiFlux-21-IP-E65_120-3_2-SC-10-T4

PDF (25 MB)

Stáhnout soubory

SiFlux-21-IP-E65_120-3_2-SC-10-T4

PDF (202 kB)

Stáhnout soubory

SiFlux-21-IP-E65_120-3_2-SC-10-T4

PDF (46 kB)

Stáhnout soubory

SiFlux-21-IP-E65_120-3_2-SC-10-T4

PDF (68 kB)

Stáhnout soubory

PDF: SiFlux 21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit