Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Popis konstrukční řady

Vaše výhody

 • Robustní systém s vícestupňovými vysokotlakými odstředivými čerpadly z nerezové oceli Helix VE s integrovaným frekvenčním měničem, lze regulovat od 25 Hz až do 60 Hz
 • Vysoce účinná čerpací hydraulika
 • Celé zařízení s optimalizovanou tlakovou ztrátou
 • Integrovaná detekce chodu nasucho s automatickým vypínáním prostřednictvím regulační elektroniky motoru
 • Nejvyšší kvalita regulace díky regulačnímu přístroji CCe, s rozšířenými funkcemi, mikropočítačovým řízením a dotykovým displejem

Konstrukce

Vysoce účinné zařízení pro zásobování vodou (normální sání), připravené k okamžitému připojení. Se 2 až 6 paralelně zapojenými, svisle uspořádanými vysokotlakými odstředivými čerpadly z ušlechtilé oceli v suchoběžném provedení konstrukční řady Helix VE, přičemž každé čerpadlo disponuje integrovaným, vzduchem chlazeným frekvenčním měničem, včetně regulačního přístroje Comfort Controller CCe.

Použití

 • Plně automatické zásobování vodou v režimu plnění, v oblasti veřejného zásobování vodou, ke zvyšování tlaku z nádrží nebo tlakového vedení, pro komunální, podnikové, průmyslové a soukromé použití (např. vodárenské podniky, řemeslné a průmyslové podniky, obytné a kancelářské budovy a veřejné instituce, správní budovy, hotely, nemocnice).
 • Čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna

Vybavení/funkce

 • 2–6 čerpadel na jedno zařízení konstrukčních řad Helix VE 4 až Helix VE 16, se standardními motory ekvivalentními třídě IE4 a s plynulým regulačním provozem pomocí integrovaného frekvenčního měniče u každého čerpadla
 • Automatické řízení čerpadla pomocí řídicího přístroje Comfort Controller CCe
 • Součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi
 • Základní rám z pozinkované oceli s výškově přestavitelnými tlumiči chvění k izolaci zvuků šířících se hmotou
 • Uzavírací armatura na sací a výtlačné straně každého čerpadla
 • Zpětná klapka na výtlačné straně každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, výtlačná strana
 • Snímač tlaku, výtlačná strana
 • Manometr, výtlačná strana
 • Volitelná pojistka proti nedostatku vody s manometrem, na straně sání

Obsah dodávky

 • Továrně smontované zařízení na zvyšování tlaku připravené k okamžitému zapojení, přezkoušené ohledně funkce a těsnosti
 • Obal
 • Návod k montáži a provozu
 • Přepravní oka k vlastní montáži

Typový klíč

Např.:

Wilo-COR-4 Helix VE 1603/K/CCe

COR

Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku s integrovanou regulací otáček každého čerpadla

4

Počet čerpadel

Helix VE

Konstrukční řada čerpadel

16

Jmenovitý objemový průtok [m3/h] samostatného čerpadla

03

Počet stupňů samostatného čerpadla

K

S kartušovou mechanickou ucpávkou

5,5

Jmenovitý výkon motoru P2 v kW [zahrnuto pouze, je-li pro typy se stejným hydraulickým výkonem k dispozici více motorů]

CCe

Regulační přístroj; CCe = přístroj Comfort Controller pro čerpadla s integrovaným frekvenčním měničem

Technické údaje

 • Síťová přípojka 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Teplota média max. 50°°C (volitelně 70°°C)
 • Okolní teplota max. 40 °C
 • Provozní tlak 16°bar (volitelně 25°bar)
 • Tlak na nátoku 10°bar
 • Jmenovité světlosti přípojek na straně výstupního tlaku R 1½" - DN 125
 • Jmenovité světlosti přípojek na straně nátoku R 1½"- DN 125
 • Rozsah otáček 1500 -3770 1/min
 • Způsob ochrany: IP 54
 • Zajištění na straně sítě A, AC 3 v závislosti na výkonu motoru a podle předpisů elektrorozvodného závodu

Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání):Upozornění k čerpaným médiím: Přípustnými čerpanými médii jsou všeobecně různé druhy vody, které chemicky ani mechanicky nepoškozují použité materiály, a které neobsahují abrazivní nebo dlouhovláknité součásti. Zařízení odpovídá DIN 1988 (EN 806)

  • Pitná voda a ohřátá pitná voda
  • Chladicí voda
  • Hasící voda

Materiály

Pro konstrukční řady Helix VE 4 až VE 16:

 • Oběžná kola, rozváděcí kola, vodicí skříň z ušlechtilé oceli 1.4307
 • Skříň čerpadla z ušlechtilé oceli 1.4301
 • Hřídel z ušlechtilé oceli 1.4057
 • 1.4404 hřídelové ochranné pouzdro
 • Kroužek O-těsnění z EPDM (těsnění FKM na vyžádání)
 • Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4571

Popis/konstrukce

 • Základní rám: Pozinkovaná ocel, s výškově přestavitelnými tlumiči chvění pro účinnou izolaci zvuků šířících se hmotou; jiná provedení na vyžádání
 • Potrubí: kompletní potrubí z ušlechtilé oceli, vhodné pro připojení všech běžných potrubních materiálů; potrubí je dimenzováno adekvátně pro celkový výkon zařízení na zvyšování tlaku
 • Čerpadla: používají se 2 až 6 čerpadla konstrukční řady Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. Vzduchem chlazené frekvenční měniče namontované na motoru čerpadla umožňují u všech čerpadel těchto konstrukčních řad plynulý regulační provoz mezi 25 Hz a nejvýše 60 Hz. Všechny díly přicházející do styku s médiem pro Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. jsou z ušlechtilé oceli; jiná provedení na vyžádání. Atest KTW/WRAS/ACS pro všechny součásti přicházející do styku s médiem
 • Armatury: U konstrukčních řad Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. je každé z čerpadel na straně sání a na výtlaku osazeno uzavírací armaturou s kontrolní značkou DVGW a na výtlaku zpětnou klapkou s atestem DVGW/KTW
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN16 umístit na straně výstupního tlaku. S membránou z butylkaučuku, s atestem DVGW/KTW, nezávadná ve smyslu zákona o ochraně potravin, pro kontrolní a revizní účely, s vypouštěním a průtokovou armaturou s atestem DVGW/KTW podle normy DIN 4807
 • Snímač tlaku: 4 až 20 mA, umístěný na straně výstupního tlaku pro řízení centrální řídicí jednotky Comfort CCe
 • Indikace tlaku: Manometr (ø 63 mm) umístěný na straně výstupního tlaku; indikace výstupního tlaku navíc digitálně na alfanumerickém dotykovém displeji řídicí jednotky Comfort
 • Řídicí přístroj/regulátor: Zařízení je sériově vybaveno řídicím přístrojem Comfort Controller CCe

Celková charakteristika

Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Stahování

Systém Wilo-CC

Číslo výrobku 2063144
Vydání 1811
Číslo verze 05
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 46

PDF (3 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Číslo výrobku 2535456
Vydání 1707
Číslo verze 01
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1197

PDF (144 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Číslo výrobku 4151993
Vydání 1601
Číslo verze 04
Formát stran A4
Počet stránek 40

PDF (8 MB)

Stáhnout soubory

Výrobek

PDF: Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit