Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Wilo-Savus OPTI-DECA

Popis konstrukční řady

Vaše výhody

 • Efektivní a provozně spolehlivý odběr čisté vody pro zajištění vysoké kvality vyčištěné odpadní vody
 • Vysoká procesní spolehlivost díky pevně instalovanému a od média oddělenému zařízení
 • Univerzálně přizpůsobitelná a modifikovatelná dekantační technika díky individuálnímu dimenzování pro dané zařízení
 • Žádné znečištění díky taktování dekantace pro daný proces

Konstrukce

Od média odpojené odváděcí zařízení s nuceným řízením

Použití

Přípravek pro efektivní odvod čisté vody v zařízeních SBR

Vybavení/funkce

Fáze odvodu čisté vody na konci procesu je rozhodujícím procesním krokem pro kvalitu vyčištěné odpadní vody. Do odtok se smí dostat pouze odpadní voda, plovoucí látky musejí být bezpečně zachyceny.

Během předchozích fází zpracování (naplnění, odvětrávání, míchání a sedimentace) je odváděcí zařízení umístěno s dostatečným odstupem nad maximální možnou hladinou vody. Při zahájení procesu odvádění odváděcí zařízení postupně klesá pomocí elektricky ovládaného lanového navijáku a odváděcí trubka se ponoří do zóny čisté vody. Čistá voda vniká výhradně pod klesající hladinu, aby zadržela plovoucí kal. Odtok probíhá ve volném spádu.

Při dosažení minimální výšky vynoření a spodní koncové polohy je proces odvádění ukončen a odváděcí zařízení najede do své výchozí polohy.

Obsah dodávky

 • Odváděcí a odtoková jednotka, kloub, nástěnný držák a podpěra
 • Elektrický naviják
 • Příručka pro provoz a údržbu

Typový klíč

 

Technické údaje

 • Odtokový objem: 200 … 1000 m³/h
 • Odváděcí trubka: DN 200 … DN 300
 • Odtoková trubka: DN 200 ... DN 400

Odtokový objem nad 1000 m³/h na vyžádání.

Materiály

 • Odváděcí jednotka: nerezová ocel A2/A4
 • Odtoková jednotka: nerezová ocel A2/A4
 • Nástěnný držák: nerezová ocel A2/A4
 • Podpěra: nerezová ocel A2/A4

Popis/konstrukce

Odváděcí zařízení se skládá z vodorovně umístěné odváděcí a odtokové jednotky. Na odváděcí jednotce je umístěno blokovací zařízení proti proniknutí kalu. Odtoková jednotka je pomocí kloubu spojena s vypouštěcím vedením, které zajistí zákazník.

Spouštění a zdvihání dekantéru se provádí pomocí elektrického navijáku. Elektrický naviják se skládá z převodového brzdového motoru a lanového bubnu. Horní a dolní vypínací bod se nastavuje pomocí koncového spínače. Za účelem údržby a instalace lze odváděcí zařízení odložit na podpěry namontované v jímce.

PDF: Wilo-Savus OPTI-DECA

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit