Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Wilo-Sevio ELASTOX-T

Popis konstrukční řady

Vaše výhody

 • Vysoká flexibilita provedení díky různým délkám a velkému rozsahu regulace vstupu vzduchu
 • Velmi dobré chování bez vztlaku
 • Nižší specifická potřeba potrubí díky párové instalaci trubkového provzdušňovače

Konstrukce

Provzdušňovací systém se skládá z trubkových provzdušňovačů a potrubního systému k distribuci stlačeného vzduchu. Připojení odpadního potrubí nebo potrubí pro přívod vzduchu u provozovatele se provádí přímo na potrubní systém.

Použití

Ke vstupu jemných bublinek vzduchu do různých médií, jako jsou splaškové a odpadní vody nebo kal, za účelem přívodu kyslíku a promísení.

Vybavení/funkce

S generátory stlačeného vzduchu je přívodním vedením přiváděn vzduch do potrubního systému. Potrubní systém rozděluje přiváděný vzduch rovnoměrně k jednotlivým provzdušňovačům. Vzduch je přes membránu, která je odolná vůči splaškové vodě, rovnoměrně a bez srůstů přiváděn do média.

Obsah dodávky

 • Připojení spádového potrubí
 • Hlavní rozvodné potrubí
 • Provzdušňovací řetězec
 • Koncové rozvodné potrubí
 • Připojení odvodňovacího potrubí
 • Membránový provzdušňovač
 • Uchycení pro potrubní systém
 • Přehledový a polohový výkres

Typový klíč

Příklad

Wilo-Sevio ET 65 / A / Ø 40 / A-EPDM, 750

Sevio

Skupina výrobků Sevio

E

Konstrukční řada ELASTOX

T

Typ výrobku Trubkový provzdušňovač (Tube diffuser)

65 / A

Konstrukční velikost

Ø40

Vzduchová přípojka

A

Perforace

EPDM

Materiál membrány

750

Délka

Technické údaje

 • Jmenovitý průměr 65 mm
 • Jmenovitá délka 400/500/750/1000 mm
 • Perforační plocha 640/800/1200/1600 cm2
 • Hmotnost max. 0,64/0,81/1,06/1,33 kg
 • Přítok vzduchu min. 1,5 Nm³/h*m
 • Nominální přítok vzduchu 8,0 Nm³/h*m
 • Přítok vzduchu max. 10 Nm³/h*m
 • Přítok vzduchu max. (krátkodobě) 15 Nm³/h*m
 • Min. teplota vstupu vzduchu 5 °C
 • Teplota vstupu vzduchu max. 80 °C
 • Min. teplota média 5 °C
 • Max. teplota média 35 °C

Materiály

Membrána

 • EPDM nebo silikon

Upevnění membrány

 • VA

Podpěrný prvek

 • PP

Potrubní systém

 • Čtvercová trubka: Nerezová ocel
 • Kulatá trubka: Nerezová ocel nebo plast
 • Upevnění: Nerezová ocel a plast
 • Těsnění: Ploché těsnění z NBR

Popis/konstrukce

Provzdušňovací systém se skládá z jednoho nebo více odvětrávacích polí. Odvětrávací pole se skládá z více konstrukčních součástí.

Trubkový provzdušňovač se skládá z ponorné nosné trubky, která je obklopena trubkovou membránou.

Trubková membrána se pomocí dvou upevňovacích svorek připevní na nosnou trubku. Díky dobré pružnosti membrány se při uvolnění tlaku perforace uzavře. Tím se sníží průnik média do potrubního systému.

Instalace trubkového provzdušňovače na potrubní systém probíhá po párech pomocí vlečné kotvy. Pro potrubní systém se používají čtvercové trubky.

Energeticky úsporný potrubní systém zajišťuje optimální rozdělení vzduchu s nízkými tlakovými ztrátami. Lze vyjmout, nastavit výšku a je uzpůsoben vlastnostem jímky a další technologii zařízení.

Výrobek

PDF: Wilo-Sevio ELASTOX-T

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit