Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Wilo-Sevio ELASTOX

Popis konstrukční řady

Vaše výhody

Membránový provzdušňovač

 • Vysoká efektivita systému díky vysokému využití kyslíku při nízké tlakové ztrátě díky optimální perforaci membrány
 • Vysoká provozní spolehlivost díky perforaci membrány, která se neucpává a je samouzavíratelná
 • Dlouhá životnost v komunálním i průmyslovém použití díky různým materiálům membrány
 • Jednoduchá instalace - i u předem nastaveného potrubního vedení
 • Jednoduchá výměna provzdušňovače nebo membrány
 • Použití odolných materiálů pro snadné čištění a regeneraci membrány kyselinou

Talířový provzdušňovač

 • Zvýšená provozní spolehlivost díky omezení zdvihu zatíženém pružinou talířové membrány pro rovnoměrné rozpínání membrány a optimální vstup vzduchu. Díky speciální konstrukci se u odlehčené membrány uzavře přívod vzduchu a je zabráněno proniknutí média do potrubního systému.
 • Optimální přizpůsobení vstupu vzduchu díky třem rozdílným perforačním obrazcům
 • Největší možná procesně specifická obsazenost s ohledem na různé geometrie nádrže a montážní podmínky
 • Vysoká flexibilita ovládání zařízení díky velmi velké oblasti regulace vstupu vzduchu
 • Vysoká kvalita a životnost membrány díky výrobě v podobě výlisku

Deskový provzdušňovač

 • Zvýšená provozní spolehlivost díky omezení zdvihu deskové membrány pro rovnoměrné rozpínání membrány a optimální vstup vzduchu. Díky speciální konstrukci je u odlehčené membrány redukováno proniknutí média do potrubního systému.
 • Realizace vyššího vstupu vzduchu díky vysoké specifické průchodnosti vzduchu
 • Nižší specifická potřeba potrubí díky instalaci deskového provzdušňovače v párech
 • Vysoká kvalita a životnost membrány díky výrobě v podobě výlisku

Trubkový provzdušňovač

 • Vysoká flexibilita dimenzování díky různým konstrukčním délkám a velkému rozsahu regulace vstupu vzduchu
 • Bezvztlakové reakce
 • Nižší specifická potřeba potrubí díky instalaci trubkového provzdušňovače v párech

Potrubní systém

 • Energeticky úsporný potrubní systém pro optimální rozdělení vzduchu s nízkými tlakovými ztrátami
 • Shodný s charakteristikou jímky v souhře s další technikou zařízení
 • Vyjímatelný a výškově nastavitelný

Konstrukce

Provzdušňovací systém se skládá z trubkových, deskových nebo talířových provzdušňovačů a potrubního systému k rozdělení stlačeného vzduchu. Připojení odpadního nebo vzduchového potrubí přímo na potrubní systém.

Použití

Ke vstupu jemných bublinek vzduchu do různých médií, jako jsou splaškové a odpadní vody nebo kal, za účelem přívodu kyslíku a promísení.

Vybavení/funkce

Přes dmychadlo je přívodním vedením přiváděn vzduch do potrubního systému. Potrubní systém rozděluje přiváděný vzduch rovnoměrně k jednotlivým provzdušňovačům. Vzduch je přes membránu, která je odolná vůči splaškové vodě, rovnoměrně a bez srůstů přiváděn do média. Pro speciální média lze použít membránu z EPDM odolného vůči mikrobům nebo ze silikonu.

Obsah dodávky

 • Spádové potrubí
 • Hlavní rozvodné potrubí
 • Provzdušňovací válec
 • Koncové rozvodné potrubí
 • Provzdušňovač
 • Upevňovací prvky

Technické údaje

Všeobecně:

 • Teplota vstupu vzduchu: max. 80 °C
 • Teplota média: 5 ... 35 °C

Talířový provzdušňovač

 • Konstrukční velikost: 12"
 • Perforovaná plocha membrány: 650 cm²
 • Objemový průtok:
  • Minimálně: 1 ... 1,5 Nm³/h
  • Nominální: 6 ... 10 Nm³/h
  • Maximálně: 8 … 12 Nm³/h
 • Vztlak: 3 kg/kus
 • Připojení: Vnitřní závit G1"
 • Potrubní systém: Čtvercová a kulatá trubka

Deskový provzdušňovač

 • Konstrukční velikost: 750 mm
 • Perforovaná plocha membrány: 1 200 cm²
 • Objemový průtok:
  • Minimálně: 3 Nm³/h
  • Nominální: 9 Nm³/h
  • Maximálně: 12 Nm³/h
 • Vztlak: 4 kg/pár
 • Připojení: po párech s vlečnou kotvou
 • Potrubní systém: Čtvercová trubka

Trubkový provzdušňovač

 • Konstrukční velikost: 400 ... 1 000 mm
 • Perforovaná plocha membrány: 640 … 1 600 cm²
 • Objemový průtok:
  • Minimálně: 0,5 ... 1,5 Nm³/h
  • Nominální: 3 ... 8 Nm³/h
  • Maximálně: 4 až 10 Nm³/h
 • Vztlak: 0,8 ... 2 kg/pár
 • Připojení: po párech s vlečnou kotvou
 • Potrubní systém: Čtvercová trubka

Potrubní systém

 • Velikost:
  • Čtvercová trubka: 50/60/80/100 mm
  • Kulatá trubka: DN 65 / DN 80 / DN 100
 • Teplota vstupu vzduchu:
  • Plast: max. 60 °C
  • Nerezová ocel: max. 120 °C
 • Spojení trubek: Příruba, nátrubek, šroubení
 • Připojení odpadního nebo vzduchového potrubí: Příruba

Materiály

Membránový provzdušňovač

 • Membrána: EPDM, EPDM odolný vůči mikrobům nebo silikon
 • Upevnění membrány:
  • Talířové a trubkové provzdušňovače: Nerezová ocel
  • Deskový provzdušňovač: Plast
 • Podpěrný prvek: Plast
 • Těsnění: O-kroužek z NBR

Potrubní systém

 • Čtvercová trubka: Nerezová ocel
 • Kulatá trubka: Nerezová ocel nebo plast
 • Upevnění: Nerezová ocel a plast
 • Těsnění: Ploché těsnění z NBR

Popis/konstrukce

Provzdušňovací systém se skládá z jedné nebo více skupin provzdušňovačů. Jedna skupina provzdušňovačů přitom tvoří základní jednotku a skládá se z více konstrukčních součástí:

 • Potrubní systém s připojením odpadního nebo vzduchového potrubí
 • Membránový provzdušňovač
 • Upevňovací prvky/držák, výškově nastavitelný

Talířový provzdušňovač

Talířový provzdušňovač se skládá z nosného talíře se závitovou přípojkou, talířové membrány s omezením zdvihu a upevňovací spony. Díky omezení zdvihu zatíženém pružinou se membrána rovnoměrně rozpíná, což zajistí optimální vstup vzduchu. Speciální konstrukce se u odlehčené membrány postará o uzavření přívodu vzduchu. Tím se zabrání vniknutí média do potrubního systému. Navíc se díky velmi dobré pružnosti membrány při uvolnění tlaku perforace uzavře.

Instalace talířového provzdušňovače na potrubním systému probíhá standardně pomocí závitového niplu na čtvercové trubce nebo sedlové svorky na kulaté trubce.

Deskový provzdušňovač

Deskový provzdušňovač se skládá z klenuté nosné desky s přiléhající deskovou membránou. Desková membrána je upevněna na upevňovací rám na nosné desce. Podélný můstek v upevňovacím rámu slouží jako omezení zdvihu. Díky omezení zdvihu se membrána rovnoměrně rozpíná, což zajistí optimální vstup vzduchu. Speciální konstrukce snižuje proniknutí média do potrubního systému u odlehčené membrány. Navíc se díky velmi dobré pružnosti membrány při uvolnění tlaku perforace uzavře.

Instalace deskového provzdušňovače na potrubní systém probíhá po párech pomocí vlečné kotvy s těsnicím kotoučem. Pro potrubní systém se používají čtvercové trubky.

Trubkový provzdušňovač

Trubkový provzdušňovač se skládá z ponorné nosné trubky, která je obklopena trubkovou membránou. Trubková membrána je pomocí dvou upevňovacích svorek připevněna k nosné trubce. Díky dobré pružnosti membrány se při uvolnění tlaku perforace uzavře. Tím se sníží průnik média do potrubního systému.

Instalace trubkového provzdušňovače na potrubní systém probíhá po párech pomocí vlečné kotvy. Pro potrubní systém se používají čtvercové trubky.

PDF: Wilo-Sevio ELASTOX

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit