Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Wilo-TP Control

Popis konstrukční řady

Vaše výhody

• Inovativní řídící jednotka nakonfiguruje individuálně každou čističku odpadních vod – schématická vizualizace zajistí perfektní přehled

• Usnadnění všedního pracovního dne a více komfortu pro provozovatele zařízení

• Permanentní kontrola vlastností odpadní vody a její úpravy – každodenní zápis událostí do protokolu a trvalé řízení procesních údajů

• Zvýšení provozní spolehlivosti díky včasnému detekování interních a externích vlivů

• Snadné a přehledné znázornění všech procesních údajů

• Každodenní zápis událostí do protokolu a dlouhodobé zálohování procesních údajů

• Automatické přizpůsobení provozních stavů strojní technice v případě výkyvů průtoku a díky tomu optimálně koordinovaná strojní technika

• Zabránění špičkám a regulace rozdílů v zatížení bez manuálních zásahů

• Stálá kontrola a rychlá lokalizace poruch

• Proporcionální využití energie k docílení optimálního výsledku čištění a nejlepší vlastnosti kalu

• Možnost zobrazení údajů v Cloudu

• Bezpečný přenos dat a dálkové monitorování přes Ethernet nebo Profinet, ostatní sběrnicové systémy volitelně na vyžádání

Automaticky větší bezpečnost a účinnost při biologickém čištění odpadní vody.

Při každodenním provozu zařízení není jeden den jako druhý. Na základě průmyslového zapojení a odpojení a vlivem zvláštních událostí, jako jsou poruchy, dochází sezónně ke kolísavému přítoku. Toto kolísání představuje výzvu pro každého provozovatele čističky odpadních vod. S novou řídicí jednotkou čističky odpadních vod Wilo-TP Control získají provozovatelé zařízení spolehlivou logickou řídicí jednotku založenou na konkrétních pravidlech, která jim usnadní každodenní pracovní život.

Konstrukce

Kompletní a automatizované ovládání čističky odpadních vod

Použití

Nová řídící jednotka čističky odpadních vod Wilo-TP Control monitoruje a reguluje téměř všechny procesní činnosti v komunálních a průmyslových čističkách odpadních vod. Tím spojuje tato řídící jednotka založená na konkrétních pravidlech tři nejdůležitější aspekty čističky odpadních vod do jedné aplikace: Automatizace procesu, procesní spolehlivost a dokumentace procesu. Díky tomu získají provozovatelé zařízení spolehlivou řídicí jednotku založenou na konkrétních pravidlech, která jim usnadní každodenní pracovní život.

Vybavení/funkce

Podle zvolené procesní techniky se řídící jednotka nastaví individuálně na každý případ použití. Jako výstupní bod zasílají senzory do řídící jednotky vlastnosti odpadní vody týkající se parametrů kyslík, redoxní potenciál, teplota, hodnota pH, vodivost a zákal, které jsou srovnávány s údaji, jejichž parametry byly předem nastaveny. V případě odchylek systém automaticky zasáhne, takže se během procesu biologické úpravy odpadní vody optimálně přizpůsobí různé stupně úpravy, jako je nitrifikace a denitrifikace, dodávací procesy, čerpání vratného kalu, dekantační procesy, odběr přebytečného kalu a přidání koagulátů a pomocných látek.

Řídící jednotka čističky odpadních vod Wilo-TP Control komplexně reguluje společné působení biologických, chemických, hydraulických a mechanických a regulačních technických komponentů tak, aby bylo vždy dosaženo optimálních procesních stavů. To zajistí co nejlepší provoz zařízení a navíc to usnadní běžný pracovní den v čističce odpadních vod.

Inovativní řídící jednotku čističky odpadních vod kompletně dodají a nainstalují odborníci Wilo včetně všech softwarových a hardwarových komponentů. Spektrum služeb Wilo je dokončeno uvedením do provozu, testem funkcí a optimalizací zařízení. Dále lze řídící jednotku napojit na stávající systémy pro řízení procesů.

Obsah dodávky

  • Skříň rozvaděče z nerezové oceli s hlavním vypínačem, zajištěním, dotykovým panelem Comfort a serverem Linux s Linux Mint Debian 2.0
  • Software s grafickou uživatelskou plochou
  • Kalibrace a optimalizace čističky odpadních vod

Měřící zařízení a senzory nepatří k obsahu dodávky TP-Control

Popis/konstrukce

Wilo-TP Control je kompaktní zařízení SCADA pro řízení čističek odpadních vod nejrůznějších velikostí a konstrukčních typů. Spojuje vysokou datovou a procesní spolehlivost s komfortem automatizace zařízení a maximálním přehledem o údajích o stavu zařízení. Zařízení se skládá z následujících součástí:

  • Řízení Miras
  • Dotykový panel nebo PC-Client k ovládání
  • Řízení SPS
  • Databáze Aquadat

Řízení Miras

Systém Miras je řízení založené na konkrétních pravidlech za účelem použití ve všech procesních krocích čističky odpadních vod. V závislosti na parametrech zařízení a procesu reguluje procesní činnosti, jako např. cykly odvětrávání, čerpání vratného kalu, odběr přebytečného kalu, přidání koagulátů a pomocných látek a oddělená úprava centrální vody. V čističkách odpadních vod s procesem SBR určuje Miras všechny procesní kroky cyklu a přitom je způsobilý flexibilně reagovat na procesní stav zařízení. Přitom jsou zohledněny také zvláštní události jako déšť nebo přetížení. Díky tomu jsou průběžné výsledky sledovány a optimalizovány.

Dále umí systém Miras vypočítat doplňující analogové hodnoty jako např. „klouzavé průměrné hodnoty“ nebo „očekávané hodnoty“. To umožňuje, aby na řízení mohly působit procesní stavy v podobě analogových hodnot. Všechny parametry jsou zaznamenávány a k dispozici pro řízení procesů v zařízení a pro pozdější vyhodnocení procesních stavů. Zálohování probíhá v intervalech 30 sekund, jsou možné kratší intervaly. Analogové hodnoty jsou ukládány s přesností 15 bitů. Jednotlivé události lze ze zálohování vyjmout a ukládat je v jiném intervalu. Díky rozsáhlému zálohování lze řídící procesy kontrolovat v rozdílných hloubkách. Díky tomu lze sledovat, proč došlo k zásahu do řízení.

Systém Miras kromě toho umožňuje výpočet virtuálních parametrů stavu. Tím lze kompenzovat časově omezené výpadky senzorů. Pomocí stanovených priorit zařízení vypočítá průměrnou cestu k zajištění procesů. Dále lze realizovat extrémně vysoké a flexibilní rozsahy regulace. To umožňuje regulaci bez manuálních zásahů v případě rozdílného zatížení až do hodnoty 100 000 obyvatel.

Navíc umožňuje systém Miras energeticky optimální provoz čističky odpadních vod. Aby se zabránilo energetickým špičkám a pro vyrovnání procesních hodnot, lze provozovat asynchronně například několik aktivací nebo reaktorů SBR, avšak také s časovým omezením.

Vizualizace probíhá na ploše MIRVIS. Pohled na procesy v koherentním křivkovém grafu analogických hodnot kombinuje s digitálními událostmi v průběhu času.

Zařízení Miras je systém založený na konkrétních pravidlech, na základě konfigurace. Nejedná se o samoučící systém. Nové regulační algoritmy se musí v případě potřeby nakonfigurovat.

Instalace softwaru se provádí na serveru Linux. Pro maximální procesní spolehlivost se software skládá z několika malých programů, které pracují na pozadí. Všechny programy musejí pravidelně komunikovat s hlavním programem (hlídač). Pokud je komunikace nějakého programu vynechána, program se restartuje. Hlavní program musí zase komunikovat s hardwarovým Watchdog. Pokud je komunikace vynechána, server se restartuje. Pro optimalizaci vlastní spolehlivosti serveru je ve vizualizaci zobrazena také teplota procesoru a počet otáček větráku serveru. Pro kritické oblasti lze zadat protiopatření nebo alarmy.

Dotykový panel nebo PC-Client k ovládání

Pro vytvoření uživatelsky co nejpříjemnějšího ovládání si lze vybrat dvě možnosti:

  • V nejjednodušším případě se jako HMI použije Siemens TP1500 Comfort. Panel je vybaven portálem WinCC TIA Portal. Programování se provádí pomocí portálu Step 7 TIA Portal. Wilo-TP Control tím na minimálním prostoru spojí výkonné procesní řízení se snadnou ovládací plochou.
  • Instalaci WinCC nebo WinCC Open Architecture na jednom serveru s doplňujícími klientskými pracovišti pro velmi rozsáhlé ovládací plochy.

Řízení SPS

Interní řízení probíhá pomocí programování Siemens SPS CPU 1513_1 PN s portálem Step 7 TIA Portal. Všechny napojené komponenty (senzorika, míchadla, ventilátor, atd.) jsou s ET200SP spojeny přes Profinet jako necentrální periferie. Navíc lze přes ostatní komunikační moduly napojit další typy sběrnic (např. ProfiBus, ModBus, atd.). Díky tomu je zachováno kompaktní interní uspořádání. Kabeláž musí být vyvedena pouze pro síť.

Aquadat

Software Aquadat je databáze k zálohování provozních údajů a laboratorních hodnot. Tímto softwarem lze zpracovávat údaje z SPS, uživatelské plochy a systému Miras. Navíc lze do databáze vkládat a zálohovat manuální záznamy a zasílat je do systému Miras. Program pracuje na pozadí. Příslušné manuální záznamy a zprávy se provádí pomocí editoru Aquadat na Windows nebo Linux.

Aquadat je založen na profesionální databázi SQL „Firebird“, bezplatném softwaru s multiplatformou, který lze použít v mnoha systémech, jako např. Windows, Linux nebo Mac. Konfigurace se provádí přes databázi SQL a přizpůsobí se podle aplikace, kterou požaduje zákazník. Navíc může Aquadat generovat veškerá data z databáze SQL pro vytváření reportů v podobě exportu Excel za účelem vytváření příslušných denních, týdenních nebo měsíčních zpráv.

PDF: Wilo-TP Control

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit