Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-D

Náskok pro svět zítřka

Vaše výhody
Wilo-Stratos MAXO-D

Náskok pro svět zítřka

Vyšší efektivita, konektivita a komfort než kdykoli předtím – Wilo-Stratos MAXO a Wilo-Stratos MAXO-D Vám přinášejí budoucnost čerpacích technologií. První chytré čerpadlo na světě* Vám díky inovacím zítřka usnadní život již dnes.Vaše výhody

 • Intuitivní ovládání díky navádění k nastavení pomocí průvodce nastavením a díky kombinaci nového displeje a ovládacímu tlačítku s „technologií zeleného knoflíku“.
 • Maximální energetická účinnost díky souhře optimalizovaných a inovativních, energeticky úsporných funkcí (např. No-Flow Stop).
 • Optimální efektivita systému díky novým, inovativním, inteligentním regulačním funkcím, např. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. a ΔT-const.
 • Nejmodernější komunikační rozhraní (např. Bluetooth) pro připojení na mobilní koncová zařízení a přímé propojení čerpadel k řízení několika čerpadel přes Wilo Net.
 • Maximální pohodlí při elektromontáži přes přehledný a velkorysý prostor pro svorky a přes optimalizovaný Wilo-Connector.
Popis konstrukční řady
Wilo-Stratos MAXO-D

Konstrukční typ

Zdvojené mokroběžné oběhové čerpadlo Smart se šroubením nebo přírubovým spojem, s EC motorem s integrovaným elektronickým přizpůsobováním výkonu.

Použití

Teplovodní vytápění všech systémů, klimatizační zařízení, uzavřené chladicí okruhy, průmyslová cirkulační zařízení.

Vybavení/funkce

Oblasti použití

Díky přesnému nastavení regulačního režimu pro použití s příslušným zařízením (např. radiátory, podlahové vytápění, stropní chlazení) umožňuje čerpadlo provoz s nejvyšší možnou efektivitou zařízení.

 • Vytápění
 • Radiátory
 • Podlahové vytápění
 • Stropní topení
 • Ohřívače vzduchu
 • Hydraulický vyrovnávač
 • Výměník tepla

Chlazení

 • Stropní chlazení
 • Podlahové chlazení
 • Klimatizační jednotky
 • Hydraulický vyrovnávač
 • Výměník tepla

Kombinace vytápění a chlazení

 • Automatické přepínání

Podle zvoleného použití jsou k dispozici následující regulační režimy:

Regulační režimy

 • Konstantní otáčky (režim pevných otáček)
 • Δp-c pro konstantní diferenční tlak
 • Δp-v pro variabilní diferenční tlak
 • Dynamic Adapt plus pro plynulou (dynamickou) úpravu čerpacího výkonu dle aktuální potřeby
 • T-const. pro konstantní regulaci teploty
 • ΔT-const. pro konstantní regulaci rozdílné teploty
 • Konstant Q pro konstantní regulaci čerpaného množství
 • Multi-Flow Adaptation: Zjišťování celkového objemového proudu pomocí přívodního čerpadla pro odpovídající zásobování sekundárních čerpadel v rozdělovačích topného okruhu
 • Uživatelem definovaná regulace PID

Volitelné funkce

 • Q-Limitmax. k omezení maximálního čerpaného množství
 • Q-Limitmin. k omezení minimálního čerpaného množství
 • No-Flow Stop (vypnutí při nulovém průtoku)
 • Automatický útlumový režim (provedení „-R7“: není možné, pouze s teplotním čidlem Stratos MAXO)
 • Regulace špatného bodu (Δp-c regulace pomocí externího senzoru skutečné hodnoty)
 • Teplotní detekce dezinfekce (Stratos MAXO-Z)
 • Variabilní strmost charakteristiky Δp-v

Manuální nastavení

 • Výběr oblasti použití v průvodci nastavením
 • Nastavení příslušných provozních parametrů
 • Jmenovitý provozní bod: přímé zadání vypočteného provozního bodu při Δp-v
 • Indikátor stavu
 • Nastavení a resetování počítadla množství energie (teplo a chlad)
 • Funkce odvzdušnění čerpadla
 • Klávesnicová závěra k zablokování nastavení
 • Funkce pro resetování na nastavení z výroby nebo na uložené body obnovení (sady parametrů)
 • Parametrizace analogových vstupů
 • Parametrizace binárních vstupů
 • Parametrizace výstupů relé
 • Funkce zdvojených čerpadel (u 2 samostatných čerpadel, které mají být provozovány jako zdvojené čerpadlo)

Automatické funkce

 • Přizpůsobování výkonu optimalizované dle potřeby pro energeticky efektivní provoz v závislosti na provozním režimu
 • Rozpoznání útlumového režimu (provedení „-R7“: není možné, pouze s teplotním čidlem Stratos MAXO)
 • Vypnutí při zjištění nulového průtoku (No-Flow Stop)
 • Měkký start
 • Automatické rutiny k odstranění chyb (např. deblokační funkce)
 • Přepnutí na topný/chladicí režim (provedení „-R7“: automatické přepnutí není možné, pouze s teplotním čidlem Stratos MAXO)
 • Plná ochrana motoru s integrovanou spouštěcí elektronikou

Externí řídicí vstupy a jejich funkce

2x analogový vstup:

 • Typy signálů: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, PT1000
 • Použití: Dálková regulace požadované hodnoty pro každý regulační režim (kromě Multi-Flow Adaptation), senzorické vstupy pro teplotu, diferenční tlak nebo volný senzor v uživatelem definovaném PID provozu

2x digitální vstup:

 • Pro řídicí beznapěťové výstupy nebo spínače
 • Parametrizovatelné funkce:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (BMS-VYP)
  • Klávesnicová závěra
  • Přepínání topení/chlazení

Wilo Net pro řízení zdvojeného čerpadla u 2 samostatných čerpadel, vzájemná komunikace několika čerpadel a dálková regulace čerpadel přes Gateway

Signalizační funkce a funkce zobrazení

 • Stav displeje – indikátor provozního stavu:
  • Požadovaná hodnota
  • Skutečná dopravní výška
  • Skutečné čerpané množství
  • Příkon
  • Spotřeba elektřiny
  • Teploty (provedení „-R7“: skutečná teplota média je možná s teplotním čidlem Stratos MAXO)
 • Indikátor stavu LED: Bezchybný provoz (zelená LED), komunikace čerpadla (modrá LED)
 • Status displeje, zobrazení chyby (červená barva displeje):
  • Chybové kódy a popis chyb v plném znění
  • Nápravná opatření
 • Status displeje, zobrazení varování (žlutá barva displeje):
  • Varovné kódy a popis varování v textu
  • Nápravná opatření
 • Status displeje, procesní zobrazení (modrá barva displeje):
  • Odvětrávání čerpadla
  • Proces aktualizace
 • Status displeje, komunikace BMS (modrá barva displeje):
  • Shrnutí aktivních parametrů BMS (přenosová rychlost, adresa,...)
 • Sběrné poruchové hlášení SSM (beznapěťový přepínací kontakt)
 • Sběrné provozní hlášení SBM (beznapěťový kontakt normálně otevřený)

Přenos dat

 • Bluetooth rozhraní pro bezdrátovou výměnu dat a dálkové ovládání čerpadla pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.
 • Dálkové monitorování čerpadla přes internet díky Wilo-Smart Gateway.
 • Digitální rozhraní Modbus TCP pro připojení na automatické řízení objektu (možné s modulem CIF Wilo Ethernet (multiprotokol)).
 • Sériové digitální rozhraní Modbus RTU pro připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí RS485 (možné s Wilo CIF modulem Modbus RTU).
 • Digitální rozhraní BACnet IP pro připojení na automatické řízení objektu (možné s modulem CIF Wilo Ethernet (multiprotokol)).
 • Sériové digitální rozhraní BACnet MS/TP pro připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí RS485 (možné s Wilo-CIF modulem BACnet MS/TP).
 • Sériové digitální rozhraní LON připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí LONWorks (možné s Wilo CIF modulem LON).
 • Sériové digitální rozhraní CANopen připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí CANopen (možné s Wilo CIF modulem CANopen).
 • Sériové digitální rozhraní PLR k připojení na automatické řízení objektu přes specifické firemní spojovací moduly (možné s Wilo CIF modulem PLR).

Řízení zdvojených čerpadel (zdvojené čerpadlo resp. 2x samostatné čerpadlo)

 • Základní/záložní režim (automatický přepínač při poruše / časově závislá výměna čerpadel)
 • Paralelní provoz (zapínání a vypínání v době vysoké zátěže s optimalizací účinku)

Vybavení

 • U přírubových čerpadel: přírubová provedení
  • Standardní provedení pro čerpadla DN 32 až DN 65: Kombinovaná příruba PN 6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 6 a PN 16
  • Standardní provedení pro čerpadla DN 80 / DN 100: Příruba PN 6 (navržená PN 16 dle EN 1092-2) pro protipřírubu PN 6
  • Speciální provedení pro čerpadla DN 32 až DN 100: Příruba PN 16 (dle EN 1092-2) pro protipřírubu PN 16
 • Četná integrovaná komunikační rozhraní a volitelně použitelná zástrčka pro místo zapojení CIF modulu
 • 5 kabelových průchodek pro připojení komunikačních rozhraní
 • Bluetooth rozhraní
 • Grafický displej s vysokým rozlišením se zeleným knoflíkem a 2 tlačítky
 • Uživatelsky optimalizovaný prostor pro svorky
 • Integrované teplotní čidlo (provedení „-R7“: bez)
 • Elektrická rychlopřípojka s optimalizovaným konektorem Wilo-Connector pro napájení

Typový klíč

Příklad:

Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Čerpadlo s vysokou účinností (přírubové čerpadlo), elektronicky řízené

D

Zdvojené čerpadlo

40/

Jmenovitá světlost přípojky

0,5-8

Rozsah jmenovité dopravní výšky [m]

-R7

bez integrovaného teplotního čidla Stratos MAXO

Technické údaje

 • Přípustný teplotní rozsah -10 °C až +110 °C, -10 °C až +90 °C (provedení „-R7“)
 • Síťová přípojka 1~230 V, 50/60 Hz
 • Třída krytí IPX4D
 • Šroubové spojení DN 30 (Rp 11/4)
 • Připojení na přírubový spoj DN 32 až DN 80
 • Max. provozní tlak – standardní provedení: 6/10 barů resp. 6 barů (speciální provedení: 10 barů nebo 16 barů)
 • Izolační třída: F
 • Rušivé elektromagnetické záření podle: EN 61800-3:2004+A1:2012 / obytné prostředí (C1)
 • Odolnost proti rušení podle: EN 61800-3:2004+A1:2012 / průmyslové prostředí (C2)

Materiály

 • Skříň čerpadla: šedá litina s kataforézní ochrannou vrstvou
 • Hřídel: Nerezová ocel
 • Ložisko: Uhlík
 • Oběžné kolo: Plast

Konstrukce

 • Mokroběžné dvojité oběhové čerpadlo Smart s EC motorem a integrovaným elektronickým přizpůsobováním výkonu
 • Technologie zeleného knoflíku a grafický displej
 • Ochrana motoru se spouštěcí elektronikou
 • Zástrčka pro rozšíření funkcí s volitelným CIF modulem pro automatiku budovy
 • Oběžné kolo s trojrozměrně zakřivenými lopatkami a plastovou oddělovací trubkou z kompozitu z uhlíkových vláken

Stav při dodání

 • Čerpadlo
 • 2x optimalizovaný Wilo-Connector
 • 4x šroubení kabelu M16 x 1,5
 • Podložky pro přírubové šrouby (u přípojek se jmenovitou světlostí DN 32 - DN 65)
 • Těsnění v případě přípojky na závit
 • Návod k montáži a obsluze
Stahování

Návod k montáži a obsluze

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Číslo výrobku 2172323
Vydání 2018-11
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 2848
PDF (20 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Číslo výrobku 2172323
Vydání 2018-11
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 116
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO-R7

Číslo výrobku 2217836
Vydání 2021-11
Formát stran 148.2 x 209.9 mm
Počet stránek 168
PDF (737 KB)

Návod k montáži a obsluze (digitální)

Wilo-Stratos MAXO

HTML (37 MB)

Certifikační brožura

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 40
PDF (6 MB)

Poznámky k verzi

Poznámky k provedení Stratos MAXO

Číslo výrobku 2212705
Vydání 2021-04
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 60
PDF (4 MB)

Certifikát

Souhrnný test lithiových baterií

Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1
PDF (179 KB)

Souhrnný test lithiových baterií/UN38.3

Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1
PDF (179 KB)
Seznam výrobků
Počet výsledků: 60
180 … 360 mm
[60]
Název výrobkuPřípojka trubkyIndex energetické účinnosti (EEI)Konstrukční délka l0Maximální provozní tlak PNSíťová přípojkaHmotnost brutto cca mPočet na jednu paletuČíslo výrobku
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 10
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2164645
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2164646
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2217903
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2217904
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2186289
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2186290
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 6/10
DN 32
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2164647
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 6/10
DN 32
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2164648
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 6/10
DN 40
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2164649
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 6/10
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2164650
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 6/10
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2164651
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 6/10
DN 50
0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2164652
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 6/10
DN 50
0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164653
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164654
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 6/10
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164655
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10
DN 50
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2164656
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 6/10
DN 65
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2164657
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2164658
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 6/10
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2164659
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 6
DN 80
0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164660
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 10
DN 80
0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164661
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 6
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164662
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 10
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164663
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 6
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164664
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 10
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164665
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2217973
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2217974
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2217975
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10-R7
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217976
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217977
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10-R7
DN 50
0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2217978
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10-R7
DN 50
0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217979
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10-R7
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217980
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10-R7
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217981
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10-R7
DN 50
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217982
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10-R7
DN 65
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2217983
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10-R7
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2217984
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10-R7
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217985
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6-R7
DN 80
0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217986
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10-R7
DN 80
0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217987
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6-R7
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217988
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10-R7
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217989
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6-R7
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217990
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217991
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16
DN 32
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2186291
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16
DN 32
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2186292
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
DN 40
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2186293
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186294
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186295
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16
DN 50
0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2186296