Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Wilo-Stratos MAXO-Z | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-Z

Síla inteligence, jedinečná kvalita.

Vaše výhody
Wilo-Stratos MAXO-Z

Síla inteligence, jedinečná kvalita.

Wilo-Stratos MAXO-Z vyvinuté speciálně pro použití s pitnou vodou spojuje inovativní vlastnosti Wilo-Stratos MAXO s pouzdrem z nerezové oceli. Hygienický materiál s dlouhou životností je odlišuje od ostatních oběhových čerpadel teplé pitné vody na trhu.Vaše výhody

 • Intuitivní ovládání díky navádění k nastavení pomocí průvodce nastavením a díky kombinaci nového displeje a ovládacímu tlačítku s „technologií zeleného knoflíku“.
 • Maximální hygiena pitné vody a energetická účinnost díky nové inovativní a inteligentní regulační funkci T-const.
 • Optimální podpora hygieny díky identifikaci teplotní dezinfekce.
 • Nejmodernější komunikační rozhraní (např. Bluetooth) pro připojení na mobilní koncová zařízení a přímé propojení čerpadel k řízení několika čerpadel přes Wilo Net.
 • Maximální pohodlí při elektromontáži přes přehledný a velkorysý prostor pro svorky a přes optimalizovaný Wilo-Connector.
Popis konstrukční řady
Wilo-Stratos MAXO-Z

Konstrukční typ

Mokroběžné oběhové čerpadlo Smart se šroubením nebo přírubovým spojem, EC motorem a integrovaným elektronickým přizpůsobováním výkonu

Použití

Cirkulační systémy pitné vody všech provedení, teplovodní vytápění všech systémů, klimatizační zařízení, uzavřené chladicí okruhy, průmyslová cirkulační zařízení

Vybavení/funkce

Oblasti použití

Díky přesnému nastavení způsobu regulace pro použití s příslušným zařízením (např. cirkulace, zařízení pro skladování pitné vody) umožňuje čerpadlo provoz s nejvyšší možnou efektivitou zařízení.

Pitná voda

 • Cirkulace
 • Zařízení pro skladování čisté vody

Je možné další použití:

Vytápění

 • Radiátory
 • Podlahové vytápění
 • Stropní topení
 • Ohřívače vzduchu
 • Hydraulický vyrovnávač
 • výměník tepla

Chlazení

 • Stropní chlazení
 • Podlahové chlazení
 • Vzduchová klimatizační zařízení
 • Hydraulický vyrovnávač
 • výměník tepla

Kombinace vytápění a chlazení

 • Automatické přepínání

Podle zvoleného použití jsou k dispozici následující způsoby regulace:

Způsoby regulace

 • Konstantní otáčky (režim pevných otáček)
 • Δp-c pro konstantní diferenční tlak
 • Δp-v pro variabilní diferenční tlak
 • Dynamic Adapt plus pro plynulou (dynamickou) úpravu čerpacího výkonu dle aktuální potřeby
 • T-const. pro konstantní regulaci teploty
 • ΔT pro regulaci rozdílné teploty
 • Konstantní Q pro konstantní regulaci průtoku
 • Multi-Flow Adaptation: Zjišťování celkového objemového proudu pomocí přívodního čerpadla pro odpovídající zásobování sekundárních čerpadel v rozdělovačích topného okruhu
 • Uživatelem definovaná regulace PID

Volitelné funkce

 • Q-Limitmax. k omezení maximálního průtoku
 • Q-Limitmin. k omezení minimálního průtoku
 • No-Flow Stop (vypnutí při nulovém průtoku)
 • Automatický útlumový režim
 • Regulace špatného bodu (Δp-c regulace pomocí externího senzoru skutečné hodnoty)
 • Teplotní rozpoznání dezinfekce
 • Variabilní strmost charakteristiky Δp-v

Manuální nastavení

 • Výběr oblasti použití v průvodci nastavením
 • Nastavení příslušných provozních parametrů
 • Jmenovitý provozní bod: přímé zadání vypočteného provozního bodu při Δp-v
 • Indikátor stavu
 • Nastavení a resetování počítadla množství energie (teplo a chlad)
 • Odvzdušňovací funkce čerpadla
 • Klávesnicová závěra k zablokování nastavení
 • Funkce pro resetování na nastavení z výroby nebo na uložené body obnovení (sady parametrů)
 • Parametrizace analogových vstupů
 • Parametrizace binárních vstupů
 • Parametrizace výstupů relé

Automatické funkce

 • Nastavení výkonu optimalizované dle potřeby pro energeticky efektivní provoz v závislosti na provozním režimu
 • Rozpoznání útlumového režimu
 • Vypnutí při zjištění nulového průtoku (No-Flow Stop)
 • Měkký start
 • Automatické rutiny k odstranění chyb (např. deblokační funkce)
 • Přepínání topení/chlazení
 • Plná ochrana motoru s integrovanou spouštěcí elektronikou

Externí řídicí vstupy a jejich funkce

2x analogový vstup:

 • Typy hlášení: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Použití: Dálková regulace požadované hodnoty pro každý způsob regulace (kromě Multi-Flow Adaptation), senzorické vstupy pro teplotu, diferenční tlak nebo volný senzor v uživatelem definovaném PID provozu

2x digitální vstup:

 • Pro řídicí beznapěťové výstupy nebo spínače
 • Parametrizovatelné funkce:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (BMS-VYP)
  • Klávesnicová závěra
  • Přepínání topení/chlazení

Wilo Net pro řízení zdvojeného čerpadla u 2 samostatných čerpadel, vzájemná komunikace několika čerpadel a dálková regulace čerpadel přes Gateway

Signalizační funkce a funkce zobrazení

 • Stav displeje – indikátor provozního stavu:
  • Požadovaná hodnota
  • Skutečná dopravní výška
  • Skutečný průtok
  • Příkon
  • Spotřeba elektřiny
  • Teploty
 • Indikátor stavu LED: Bezchybný provoz (zelená LED), komunikace mezi čerpadly (modrá LED)
 • Status displeje, zobrazení chyby (červená barva displeje):
  • Chybové kódy a popis chyb v plném znění
  • Nápravná opatření
 • Status displeje, zobrazení varování (žlutá barva displeje):
  • Varovné kódy a popis varování v textu
  • Nápravná opatření
 • Status displeje, zobrazení, procesní zobrazení (modrá barva displeje):
  • Odvětrávání čerpadla
  • Proces aktualizace
 • Status displeje, komunikace BMS (modrá barva displeje):
  • Shrnutí aktivních parametrů BMS (přenosová rychlost, adresa,...)
 • Sběrné poruchové hlášení SSM (beznapěťový přepínací kontakt)
 • Sběrné provozní hlášení SBM (beznapěťový zapínací kontakt)

Přenos dat

 • Bluetooth rozhraní pro bezdrátovou výměnu dat a dálkové ovládání čerpadla pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.
 • Dálkové monitorování čerpadla přes internet díky Wilo-Smart Gateway.
 • Digitální rozhraní Modbus TCP pro připojení na automatické řízení objektu (možné s modulem CIF Wilo Ethernet (multiprotokol)).
 • Sériové digitální rozhraní Modbus RTU pro připojení na automatické řízení objektu přes sběrnicové zařízení RS485 (možné s Wilo CIF modulem Modbus RTU).
 • Digitální rozhraní BACnet IP pro připojení na automatické řízení objektu (možné s modulem CIF Wilo Ethernet (multiprotokol)).
 • Sériové digitální rozhraní BACnet MS/TP pro připojení na automatické řízení objektu přes sběrnicové zařízení RS485 (možné s Wilo-CIF modulem BACnet MS/TP).
 • Sériové digitální rozhraní LON připojení na automatické řízení objektu přes sběrnicové zařízení LONWorks (možné s Wilo CIF modulem LON).
 • Sériové digitální rozhraní CANopen připojení na automatické řízení objektu přes sběrnicové zařízení CANopen (možné s Wilo CIF modulem CANopen).
 • Sériové digitální rozhraní PLR k připojení na automatické řízení objektu přes specifické firemní spojovací moduly (možné s Wilo CIF modulem PLR).

Vybavení

 • U přírubových čerpadel: přírubová provedení
  • Standardní provedení pro čerpadla DN 32 až DN 65: Kombinovaná příruba PN 6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 6 a PN 16
  • Standardní provedení pro čerpadla DN 80 / DN 100: Příruba PN 6 (navržená PN 16 dle EN 1092-2) pro protipřírubu PN 6
  • Speciální provedení pro čerpadla DN 32 až DN 100: Příruba PN 16 (dle EN 1092-2) pro protipřírubu PN 16
 • Četná integrovaná komunikační rozhraní a volitelně použitelná zástrčka pro CIF modul
 • 5 kabelových průchodek pro připojení komunikačních rozhraní
 • Bluetooth rozhraní
 • Grafický displej s vysokým rozlišením se zeleným knoflíkem a 2 tlačítky
 • Uživatelsky optimalizovaný prostor pro svorky
 • Integrované teplotní čidlo
 • Sériová tepelná izolace pro použití v topných zařízeních
 • Rychlospojka elektro s optimalizovaným konektorem Wilo-Connector pro napájení

Typový klíč

Příklad:

Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Stratos MAXO

Čerpadlo s vysokou účinností (čerpadlo na šroubení nebo přírubové čerpadlo), elektronicky řízené

Z

Samostatné čerpadlo pro cirkulaci pitné vody v domácnosti

40/

Jmenovitá světlost přípojky

0,5-8

Rozsah jmenovité dopravní výšky [m]

-P1

Provedení bez substance zhoršující smáčivost barvy

Technické údaje

 • Přípustné teplotní rozmezí
  • Pitná voda do 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C až +80 °C
  • Topná voda: -10 °C až +110 °C
 • Síťová přípojka 1~230 V, 50/60 Hz
 • Třída krytí IPX4D
 • Připojení na závit resp. na přírubu (podle typu) Rp 1 až DN 65
 • Max. provozní tlak – standardní provedení: 6/10 barů (speciální provedení: 16 barů)
 • Izolační třída: F
 • Rušivé vyzařování podle: EN 61800-3:2004+A1:2012 / obytné prostředí (C1)
 • Odolnost proti rušení podle: EN 61800-3:2004+A1:2012 / průmyslové prostředí (C2)

Materiály

 • Kryt čerpadla z nerezové oceli
 • Tepelná izolace: polypropylen
 • Oběžné kolo: Plast
 • Hřídel: Nerezová ocel
 • Ložisko: Uhlík

Konstrukce

 • Mokroběžné oběhové čerpadlo Smart s EC motorem a integrovaným elektrickým přizpůsobováním výkonu
 • Technologie zeleného knoflíku a grafický displej
 • Ochrana motoru se spouštěcí elektronikou
 • Zástrčka pro rozšíření funkcí s volitelným CIF modulem pro automatiku budovy
 • Oběžné kolo s trojrozměrně zakřivenými lopatkami a plastovou oddělovací trubkou z kompozitu z uhlíkových vláken

Stav při dodání

 • Čerpadlo
 • Optimalizovaný Wilo-Connector
 • 2x šroubení kabelu M16 x 1,5
 • Podložky pro přírubové šrouby (u přípojek se jmenovitou světlostí DN 32 - DN 65)
 • Včetně těsnění v případě přípojky na závit
 • Tepelná izolace
 • Návod k montáži a obsluze
Stahování

Návod k montáži a obsluze

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Číslo výrobku 2172323
Vydání 2018-11
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 2848
PDF (20 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Číslo výrobku 2172323
Vydání 2018-11
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 116
PDF (6 MB)

Návod k montáži a obsluze (digitální)

Wilo-Stratos MAXO

HTML (37 MB)

Certifikační brožura

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 40
PDF (6 MB)

Poznámky k verzi

Poznámky k provedení Stratos MAXO

Číslo výrobku 2212705
Vydání 2021-04
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 60
PDF (4 MB)

Certifikát

Souhrnný test lithiových baterií

Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1
PDF (179 KB)

Souhrnný test lithiových baterií/UN38.3

Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1
PDF (179 KB)
Seznam výrobků
Počet výsledků: 24
Název výrobkuPřípojka trubkyIndex energetické účinnosti (EEI)Konstrukční délka l0Maximální provozní tlak PNSíťová přípojkaHmotnost brutto cca mPočet na jednu paletuČíslo výrobku
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6
G 1½
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164666
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164667
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164668
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6
G 2
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164669
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164670
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164671
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
8
2164672
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
8
2164673
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
8
2164674
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
8
2164675
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2164676
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
8
2164677
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 16
G 1½
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186307
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 16
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186308
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 16
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186309
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 16
G 2
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186310
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186311
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186312
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 16
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
4
2186313
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 16
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
4
2186314
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 16
DN 40
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
4
2186315
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
4
2186316
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 16
DN 50
0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2186317
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 16
DN 65
0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
4
2186318