Reagovat na změnu klimatu rychle a efektivně

Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Qingdao view from the sea

Wilo-Energy Solutions – díky proaktivním opatřením ke zvýšení účinnosti zahájit energetický obrat.

Nutnost udržitelného využívání zdrojů energie je s ohledem na klimatické změny nesporná. Urbanizace v Asii a Africe a touha po bohatství podle západního vzoru ukazují, že pouze strategie odříkání nejsou řešením. Spíše se hledají cesty k výraznému zvýšení energetické účinnosti zejména proto, že je zapotřebí nová řešení již brzy navrhnout.

Ekologie – motor růstu

Energetický obrat je jednou z největších ekologických a hospodářsko-politických výzev nadcházejících desetiletí. Německo v této oblasti již konkrétní cíle pro úspěch energetického obratu zformulovalo. Nejenže zde má být do roku 2050 budoucí poptávka po elektřině pokryta z 80 % z obnovitelných zdrojů energie, ale navíc i spotřeba primární energie má být snížena o 50 % oproti roku 2008.

Pokud se nám podaří prokázat, že ochrana životního prostředí a ekonomický růst se vzájemně nevylučují, německý model bude v mezinárodním měřítku sloužit jako vzor, čímž se náš globální ekonomický význam upevní a dále rozšíří.

Omezování emisí CO2 – celosvětová výzva

Společnost Wilo se již několik desetiletí zasazuje o problematiku energetické účinnosti. Velká část všech celosvětově používaných čerpadel se považuje z technologického hlediska za zastaralou. Eventuální výměna starých čerpadel bez regulace za moderní, vysoce účinná čerpadla skýtá obrovský potenciál úspor. Celosvětově by bylo možné trvale snížit emise CO2.

Iniciativa pro větší hospodárnost a udržitelnost

Wilo-Energy Solutions je iniciativa na podporu proaktivní výměny ještě funkčních, ale neregulovaných čerpadel za čerpadla Wilo s vysokou účinností. Provozovatelům veřejných, komerčních a průmyslových budov, provozů a objektů představíme všechny výhody předčasného přechodu na taková řešení. Kromě přínosu pro životní prostředí se zde zároveň uplatní argumenty jako o 80 % nižší náklady na energii, jakož i bezpečné řešení z hlediska budoucnosti, dodávek a hygieny.

Optimální energetická účinnost pro každý způsob využití

Čerpací technologie společnosti Wilo se používá v oblasti topení, klimatizace, chlazení, zásobování vodou a odběru splaškových vod, jakož i v oblasti průmyslového využití. V rámci Wilo-Energy Solutions představujeme 6 modelů, které nabízejí optimální energetickou účinností pro téměř jakoukoliv oblast využití.

Naše hlavní produkty:

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO-Z

Wilo-SiBoost Smart Helix Excel

Wilo-EMU TRE 326

Wilo-Stratos GIGA

Wilo-Stratos GIGA

Přejete si individuální poradenství?

Kontaktujte nás, jsme vám k dispozici