Výrobky Wilo a kompetence v oblasti výrobků

Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Průkopnické výsledky v rámci systému

Čerpadla jsou naší vášní. Naším cílem je vám nabídnout mnohem více než výkonná a hospodárná čerpadla. V našem stále rychlejším a složitějším digitálním světě totiž komplexní řešení hrají ústřední roli.

Proto pro vás odvádíme průkopnickou práci v systému - na základě moderních technologií, inovativních použití a přední kompetence k integraci do komplexních systémů. Kromě toho vám poskytneme podporu při analýze, individuální poradenství a navrhneme vám hospodárná řešení na míru.

S každým novým produktem Wilo a naším celkovým servisem pak při tom sledujeme cíl usnadnit vám plánování a učinit je ještě efektivnějším. S nejvyššími nároky na kvalitu a spolehlivost tak vždy znovu vznikají inovativní řešení a nové milníky pro toto odvětví, jimž můžete plně důvěřovat - a to jak dnes, tak i v budoucnu.

Systémová kompetence ve všech ohledech

Chceme vám plánování co nejvíce zjednodušit a učinit je co nejflexibilnějším. Proto lze naše čerpadla rychle a snadno integrovat do stávajících komplexních systémových prostředí. O to se starají např. různé moduly rozhraní a rozšíření pro různé síťové protokoly pro automatické řízení objektu.

Spolehlivost má pro nás prioritu

Na společnost Wilo jako obchodního partnera je spolehnutí - nabízíme vám spolehlivou pomoc jako obchodní partner a také prvotřídní kvalitu: Jako technologický lídr v daném odvětví neustále vyvíjíme inovativní produkty, které obstojí i v budoucnosti a které lze snadno integrovat do různých systémů; zde pak fungují dlouhodobě, hospodárně a spolehlivě. Také vám usnadníme plánování, a to díky našim rozsáhlým službám a moderním plánovacím nástrojům.

Více informací o našich komplexních službách pro bezstarostná řešení

Naše oblasti využití

Technické vybavení objektů

Problematika účinného využívání zdrojů a energie získává ve všech oblastech života na významu celosvětově, a to z ekologických důvodů a v neposlední řadě i z důvodů ekonomických. I při využívání budov se aspekt hospodárnosti dostává výrazně do centra pozornosti. To ve stále větší míře vyžaduje použití inovativních systémů s dokonale sladěnými prvky. Společnost Wilo nabízí k tomu potřebné energeticky účinné koncepty - a to jak pro vytápění, tak pro klimatizaci. Oblastmi použití pro produkty a systémová řešení jsou jak jednogenerační, tak vícegenerační rodinné domy, tak veřejné budovy, průmyslové a kancelářské budovy, nemocnice či hotely.

Více informací k produktům

  • Vytápění
  • Užitková voda
  • Klimatizace a chlazení
  • Solární a geotermální energie

Více informací k naší systémové kompetenci

Vodní hospodářství

Voda jako surovina je vzácná a v celosvětovém měřítku jí stále ubývá. Stále více tak globální výzvu představuje bezpečná úprava vody a bezpečné zásobování vodou. Společnost Wilo nabízí profesionální řešení pro stále komplexnější požadavky získávání pitné vody a zásobování vodou, jakož i pro odvádění a úpravu odpadní vody. Čerpadla Wilo a čerpací systémy Wilo pro vodní hospodářství nastavují globální standardy, co se týče technických parametrů, i z hlediska účinnosti a udržitelnosti.

Více informací k produktům v oblasti využití čisté vody

  • Zvýšení tlaku
  • Úprava vody
  • Požární ochrana
  • Zavlažování
  • Využití dešťové vody
  • Odběr surové vody

Více informací k naší systémové kompetenci v oblasti vodního hospodářstvíEntries from the Wilo UK calendar competition

Hledání konstrukční řady

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Hledání příslušenství