Zemědělské podnikání

Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Dostatečné zavlažování všech rostlin

Právě v oblastech, kde je sucho, je důležité vodu k zavlažování polí získávat a rozvést co efektivněji. Pro tento účel nabízíme vhodné technologie. Čerpadla do vrtů a turbíny společnosti Wilo například zajišťují, že voda může být čerpána ze země nebo vodovodního potrubí. Tím se zajistí odpovídající zásobování.

Ne všichni zemědělci mají stejné předpoklady k tomu, aby mohli čerpat vodu. Proto společnost Wilo vyvinula čerpadla, která umožňují si vybrat umístění čerpadla dle vlastního uvážení. Čerpadlo tak lze umístit i velmi prakticky prám, čímž se snadno může čerpat voda z řeky nebo jezera. V praxi se osvědčila suchoběžná čerpadla firmy Wilo. Mohou tak zcela nezávisle na hladině vody čerpat množství vody, které potřebujete, a dopravit je přesně tam, kam je potřeba.

Na velkých plochách se také často nedostává dostatečného tlaku vody, potřebného pro bezpečné zásobování vodou. To platí zejména při kolísání vodní hladiny. V takovém případě jsou vhodná zařízení na zvýšení tlaku – vysoce účinné systémy, jako ty, které nabízí firma Wilo. S těmito systémy máte jistotu, že se správným tlakem vody budou odpovídajícím způsobem zavlaženy všechny rostliny na poli. Je tak zajištěno zásobování s konstantním tlakem, a to i při kolísání vodní hladiny. A zároveň s maximální energetickou účinností.