Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

SiFire EN 50/200-185-15/12.9/0.75 EDJ

Datový list

Materiály
 • Skříň čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Oběžné kolo
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Hřídel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materiál těsnění
  EPDM
Provozní údaje
 • Max. dopravní výška
  128.00 m
 • Min. teplota média
  3 °C
 • Max. teplota média
  50 °C
 • Max. okolní teplota
  40 °C
Údaje o motoru
 • Mechanický jmenovitý výkon motoru
  15.00 kW
 • Výkonnostní faktor
  0.88
 • Třída krytí
  IP54
Informace k umístění objednávky
 • Hmotnost netto cca
  848 kg
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiFire EN 50/200-185-15/12.9/0.75 EDJ
 • Popis
  4184017

Charakteristiky

SiFire EN 50/200

SiFire EN 50/200
SiFire EN 50/200

Informace k objednávkám

Information for order placements
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiFire EN 50/200-185-15/12.9/0.75 EDJ
 • Číslo EAN
  4048482372068
 • Popis
  4184017
 • Hmotnost brutto cca
  878.0 kg
 • Hmotnost netto cca
  848 kg
 • Celková délka
  1230.0 mm
 • Výška bez obalu
  1540 mm
 • Barva
  zelená/černá/stříbrná
 • Vlastnost balení
  Prodejní obal
 • Druh balení
  Speciální paleta
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šířka bez obalu
  1747.0 mm
 • Minimální objem objednávky
  1
 • Počet na jednu paletu
  1

Text pro výběrová řízení

Zařízení na zvyšování tlaku jako plně automatické kompaktní zařízení k hasicím účelům podle EN 12845.

Obsahuje 2 čerpadla (hlavní/záložní) s horizontálním základovým rámem – EN 733 – s vyjímatelnou spojkou, jedno s elektrickým motorem s jedno se vznětovým motorem a vícestupňovým elektrickým vertikálním doplňovacím čerpadlem, membránovou tlakovou nádobou (obsah: 20 l) a jedním skříňovým rozvaděčem na každé čerpadlo, upevněným na robustní konstrukci.

Model SC-Fire E pro elektromotor a model SC-Fire D pro vznětový motor, oba vybaveny přístrojem Smart Controller, plus model SC-Fire J pro doplňovací čerpadlo, solidní konstrukce ze speciálních profilovaných dílů s vybráními pro vysokozdvižný vozík a háky zajišťuje bezproblémovou bezpečnou přepravu. Výškově stavitelný držák pro výstupní rozdělovač, speciální základový rám pro vznětový motor, čímž se podstatně snižuje přenos vibrací, zvyšuje spolehlivost a prodlužuje životnost.

Okruh s dvojitým tlakovým spínačem, manometrem, zpětnou klapkou, ventilem (zajištěným proti neoprávněné manipulaci) pro hlavní a záložní čerpadlo k automatickému spuštění. Kabely jsou ukryty v konstrukci a chráněny před otřesy a řezným poškozením. Sériově vybaven membránou instalovanou přímo na skříni hlavního/záložního čerpadla, aby se zabránilo přehřátí při nulovém průtoku.

Pouze u modelu se vznětovým motorem: Palivová nádrž se senzorem stavu naplnění a dostatečným objemem pro šest hodin autonomního provozu a 2 baterie na základovém rámu a nabíječky baterií na skříňovém rozvaděči SC Fire.

Nezávislý antivibrační základový rám pro čerpadlo se vznětovým motorem.

Jeden spínací přístroj SC-Fire E a jeden SC-Fire D, plus SC-Fire J pro hasicí zařízení podle EN 12845.

Spínací přístroje integrované v pouzdře z ocelového plechu podle třídy krytí IP 54.

Velmi vysoká kvalita řízení a obzvláště jednoduchý provoz díky řízení SC-Fire, s LC displejem založeným na symbolech, snadné vedení uživatele a jednoduché uspořádání nabídky, tlačítko a otočný spínač pro rychlé nastavení parametrů. Řídicí a regulační jednotka ke kontrole provozu zařízení, připravená ke komunikaci.

Zařízení připravené k okamžitému zapojení a s propojeným potrubím namontované na základním rámu.

Tlak na nátoku:

Při plánování konfigurace zařízení je třeba brát v úvahu maximální tlak na nátoku (viz Technické údaje). Maximální přípustný tlak na nátoku je rozdíl z maximálního provozního tlaku zařízení, adekvátně snížený o zohledňovanou maximální dopravní výšku čerpadla při Q = 0. U sprinklerových zařízení podle EN 12845 smí tlak vody činit maximálně 12 bar. Ve sprinklerových zařízeních s velkým stoupáním, ve kterých činí výškový rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší sprinklerovou jednotkou více než 45 m, může být tlak vody na výstupu z čerpadla nebo v potrubích vyšší než 12 bar, pokud jsou na tuto tlakovou úroveň dimenzovány všechny komponenty zařízení.

Instalace čerpadla na zvyšování tlaku za podmínek nasávání.

Je zapotřebí instalovat pro každé hlavní/záložní čerpadlo přívodní nádrž s připojením na trubce výtlaku nad čerpadlem.

Čerpací výkon

Až do konfigurace zařízení s výkonem 750 m³/h (208 l/s) hlavního/záložního čerpadla.

Spínací přístroje/ovládací zařízení pro systémy zásobování hasicí vodou

Wilo-Control SC-Fire E (hlavní čerpadlo s elektrickým motorem)

Hardware:

Plně elektronická centrální řídicí jednotka, zabudovaná do lakované ocelové skříně, třída krytí IP54, ovládací zařízení a displej na čelních dveřích

Vlastnosti a funkce:

Konstrukce ovládacího zařízení závisí na výkonu připojeného čerpadla (spuštění přes DOL nebo zapojení hvězda-trojúhelník). Přístroj zahrnuje následující komponenty:

 • Hlavní vypínač: K zapnutí a vypnutí spínacího přístroje. (Při neoprávněném užití v případě požáru)
 • Displej: Displej pro ovládání a zobrazení, integrovaný do dveří skříňového rozvaděče. Zobrazuje provozní data a provozní stav čerpadla a řídicí a regulační jednotky kombinací symbolů a číselných kódů. Výběr v nabídce a zadávání parametrů se provádí pomocí červeného knoflíku.
 • Mikroprocesor se Soft PLC: Mikroprocesorový PLC (Soft PLC), realizovaný programováním, síťový adaptér a propojení I/O. Konfigurace programování závisí na systému a na sprinklerovém zařízení
 • Indikátory: Indikační kontrolky Longlife ukazují připravenost a provoz čerpadla, aktivaci tlakového spínače a plovákového spínače, chybný start, sběrnou chybu, manuální spuštění a manuální zastavení
 • Tlačítka: Tlačítka pro manuální spuštění a manuální zastavení, test žárovek a potvrzení alarmů a výstražných hlášení
 • Zajištění: Ochranné pojistky, které tolerují spouštěcí proud na minimálně 20 s
 • Rozběh motoru: Stykač pro přímé zapnutí, do 22 kW, při vyšším výkonu spuštění přes zapojení hvězda-trojúhelník
 • Ochrana motoru: Jen pro signalizaci
 • Kontrola zásobování vodou: Přes plovákový spínač, aby hladina vody byla vždy minimálně 2/3 přívodní nádrže
 • Kontrola výkonu: Napájení a výkon čerpadla
 • Souhrnná signální zpráva: Chyby všeho druhu jsou oznamovány přes společný indikátor chyb
 • Individuální signální zpráva: Přes individuální indikátor chyb je oznamováno důležité chybové hlášení Chybný start
 • Chybové hlášení a jeho potvrzení: Všechna chybová hlášení jsou indikována LED kontrolkami, zobrazována na displeji jako kód chyby a musejí být potvrzena

Software:

 • Naprogramován z výroby pro plně automatický provoz
 • Informace k napětí, intenzitě proudu a výkonu čerpadla
 • Navigace v nabídce pomocí zobrazených symbolů

Odpovídá těmto normám:

 • Stabilní hasicí zařízení - Automatická sprinklerová zařízení (EN 12845), část k čerpadlům s elektromotorem
 • Elektrická zařízení strojů (EN 60204-1)
 • Rozváděče nízkého napětí (EN 61439-1 a EN 61439-2)
 • Elektromagnetická kompatibilita v průmyslových oblastech (EN 61000-6-2)
 • Elektromagnetické emise v obytném a obchodním prostředí, v prostředí lehkého průmyslu a malých podniků (EN 61000-6-3)

Popis funkce:

Pomocí ovládacích zařízení Wilo SC-Fire E je možné řídit čerpadla s elektromotorem, senzory pro management čerpadel a informační úroveň. Jednotka SC je řízena přes mikroprocesor se Soft PLC. Slouží k řízení a regulaci potřebných funkcí zařízení na zvyšování tlaku pro rozvod hasicí vody podle EN 12845 k testovacím účelům a při provozu sprinklerového zařízení.

Logika provozu hasicí jednotky je založena na kaskádové kalibraci tlakových spínačů k spuštění čerpadla.

Je-li následkem otevření jednoho nebo více okruhů nebo kvůli vadné sprinklerové jednotce vyžadováno velké množství vody, tlak v zařízení klesne. Poté řídicí jednotka SC-Fire spustí hlavní čerpadlo. Jestliže se v zařízeních s více čerpadly elektrické hlavní čerpadlo nespustí (například kvůli problémům s napájením elektřinou), je poklesem tlaku aktivován tlakový spínač záložního čerpadla a čerpadlo spuštěno. V mnoha případech lze používat také dvě nebo více elektrických čerpadel. Jakmile jsou sprinklerový okruh nebo uzavírací šoupě, přes které jsou zásobovány sprinklerové hlavice, uzavřeny, vytvoří se v zařízení znovu přídržný (statický) tlak. Potom je třeba stisknout tlačítka Stop na jednotce SC-Fire pro zastavení hlavního a záložního čerpadla.

Další informace:

Podstatnou výhodou jednotky Smart Controller SC-Fire je osvědčená, uživatelsky přívětivá technologie Wilo s červeným knoflíkem. Jádrem jednotky SC je programovatelný logický automat Soft PLC, který vychází výlučně z bohatých zkušeností společnosti Wilo. Všechno programování probíhá interně. Proto mají tato ovládací zařízení nové generace flexibilní využití a odpovídají specifickým požadavkům zákazníků na všech trzích.

Wilo-Control SC-Fire D (hlavní čerpadlo se vznětovým motorem)

Hardware:

Plně elektronická centrální řídicí jednotka, zabudovaná do lakované ocelové skříně, třída krytí IP54, ovládací zařízení a displej na čelních dveřích

Vlastnosti a funkce:

Konstrukce ovládacího zařízení závisí na výkonu připojeného čerpadla. Přístroj zahrnuje následující komponenty:

 • Hlavní vypínač: K zapnutí a vypnutí spínacího přístroje. (Při neoprávněném užití v případě požáru)
 • Displej: Displej pro ovládání a zobrazení, integrovaný do dveří skříňového rozvaděče. Zobrazuje provozní data a provozní stav čerpadla a řídicí a regulační jednotky kombinací symbolů a číselných kódů. Výběr v nabídce a zadávání parametrů se provádí pomocí červeného knoflíku.
 • Mikroprocesor se Soft PLC: Mikroprocesorový PLC (Soft PLC), realizovaný programováním, síťový adaptér a propojení I/O. Konfigurace programování závisí na systému a na sprinklerovém zařízení
 • Indikátory: Indikační kontrolky Longlife, které ukazují následující: Připravenost čerpadla, provoz čerpadla, aktivaci tlakového spínače, aktivaci plovákového spínače, deaktivaci automatického režimu, deaktivaci předehřívání motoru, alarm kvůli teplotě, alarm kvůli tlaku oleje, chybný start, alarm kvůli řemeni, nízkou hladinu paliva, sběrnou chybu, manuální zastavení
 • Tlačítka: Tlačítko pro manuální spuštění, spouštěcí baterii A, spouštěcí baterii B, test žárovek a potvrzení alarmů a výstražných hlášení
 • Zajištění: Ochranné pojistky pro vytápění a nabíječku baterií ve skříňovém rozvaděči
 • Rozběh motoru: Automatické spouštění s 6 startovacími pokusy přes dvě střídající se baterie nebo přímo přes spouštěcí tlačítko na čelním panelu
 • Ochrana motoru: Kontrola typických provozních parametrů vznětového motoru (teplota, tlak oleje atd.) bez zastavení
 • Kontrola zásobování vodou: Přes plovákový spínač, aby hladina vody byla vždy minimálně 2/3 přívodní nádrže
 • Kontrola napájení: Chybové hlášení nabíječky baterií při výpadku napájení
 • Souhrnná signální zpráva: Chyby všeho druhu jsou oznamovány přes společný indikátor chyb
 • Individuální signální zpráva: Jednotlivé důležité chyby jsou oznamovány indikátory jednotlivých chyb
 • Chybové hlášení a jeho potvrzení: Všechna chybová hlášení jsou indikována LED kontrolkami, zobrazována na displeji jako kód chyby a musejí být potvrzena

Software:

 • Naprogramován z výroby pro plně automatický provoz
 • Informace k otáčkám motoru, nabíjecímu napětí a nabíjecímu proudu.
 • Navigace v nabídce pomocí zobrazených symbolů

Odpovídá těmto normám:

 • Stabilní hasicí zařízení - Automatická sprinklerová zařízení (EN 12845), část k čerpadlům se vznětovým motorem
 • Elektrická zařízení strojů (EN 60204-1)
 • Rozváděče nízkého napětí (EN 61439-1 a EN 61439-2)
 • Elektromagnetická kompatibilita v průmyslových oblastech (EN 61000-6-2)
 • Elektromagnetické emise v obytném a obchodním prostředí, v prostředí lehkého průmyslu a malých podniků (EN 61000-6-3)

Popis funkce:

Pomocí ovládacích zařízení Wilo SC-Fire D je možné řídit čerpadla se vznětovým motorem, senzory pro management čerpadel a informační úroveň. Jednotka SC je řízena přes mikroprocesor se Soft PLC. Slouží k řízení a regulaci potřebných funkcí zařízení na zvyšování tlaku pro rozvod hasicí vody podle EN 12845 k testovacím účelům a při provozu sprinklerového zařízení.

Logika provozu hasicí jednotky je založena na kaskádové kalibraci tlakových spínačů k spuštění čerpadla.

Je-li následkem otevření jednoho nebo více okruhů nebo kvůli vadné sprinklerové jednotce vyžadováno velké množství vody, tlak v zařízení klesne. Poté řídicí jednotka SC-Fire spustí čerpadlo se vznětovým motorem. Jakmile je uzavřen sprinklerový okruh nebo uzavírací šoupě, přes které jsou zásobovány sprinklerové hlavice, obnoví se systémový tlak. Potom je třeba stisknout tlačítka Stop na jednotce SC-Fire pro zastavení čerpadla.

Další informace:

Podstatnou výhodou jednotky Smart Controller SC-Fire je osvědčená, uživatelsky přívětivá technologie Wilo s červeným knoflíkem. Jádrem jednotky SC je programovatelný logický automat Soft PLC, který vychází výlučně z bohatých zkušeností společnosti Wilo. Všechno programování probíhá interně. Proto mají tato ovládací zařízení nové generace flexibilní využití a odpovídají specifickým požadavkům zákazníků na všech trzích.

Wilo-Control SC-Fire J (doplňovací čerpadlo s elektrickým motorem)

Hardware:

Plně elektromechanická řídicí jednotka, zabudovaná do lakované ocelové skříně, třída krytí IP54, ovládací zařízení a tlačítka na čelních dveřích

Vlastnosti a funkce:

Konstrukce ovládacího zařízení závisí na výkonu připojeného čerpadla. Přístroj zahrnuje následující komponenty:

 • Hlavní vypínač: K zapnutí a vypnutí spínacího přístroje
 • Indikátory: Indikační kontrolky Longlife, které ukazují připravenost čerpadla, provoz čerpadla a sběrnou chybu
 • Spínače: Otočný spínač k nastavení manuálního režimu, resp. automatického režimu
 • Rozběh motoru: Stykač pro přímé spínání
 • Ochrana motoru: Spínač k ochraně před zkraty a přetížením
 • Individuální signální zpráva: Chybové hlášení motoru (zkrat, přetížení)
 • Chybové hlášení a jeho potvrzení: Chybové hlášení motoru je indikováno příslušnými LED kontrolkami. Potvrzuje se při novém spuštění jističe motoru

Odpovídá těmto normám:

 • Stabilní hasicí zařízení - Automatická sprinklerová zařízení (EN 12845), část k doplňovacím čerpadlům
 • Elektrická zařízení strojů (EN 60204-1)
 • Rozváděče nízkého napětí (EN 61439-1 a EN 61439-2)
 • Elektromagnetická kompatibilita v průmyslových oblastech (EN 61000-6-2)
 • Elektromagnetické emise v obytném a obchodním prostředí, v prostředí lehkého průmyslu a malých podniků (EN 61000-6-3)

Popis funkce:

Pomocí jednotek Wilo-Control Fire J je možné řídit doplňovací čerpadla s elektrickým motorem a senzory podle EN 12845, a to k testovacím účelům a při provozu sprinklerového zařízení.

Logika provozu hasicí jednotky je založena na kaskádové kalibraci tlakových spínačů k spuštění čerpadla.

Doplňovací čerpadlo, které slouží k zvyšování tlaku, se spustí jako první a zajišťuje, aby bylo zařízení naplněno vodou a zůstalo pod tlakem. Aktivuje se při poklesu tlaku v zařízení. Regulace spuštění a zastavení se provádí přes řádně kalibrovaný tlakový spínač.

Provozní údaje
 • Max. dopravní výška
  128.00 m
 • Min. teplota média
  3 °C
 • Max. teplota média
  50 °C
 • Max. okolní teplota
  40 °C
 • Tlak na nátoku
  0.59 bar
Údaje o motoru
 • Mechanický jmenovitý výkon motoru
  15.00 kW
 • Výkonnostní faktor
  0.88
 • Třída krytí
  IP54
Materiály
 • Skříň čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Oběžné kolo
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Hřídel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materiál těsnění
  EPDM
Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiFire EN 50/200-185-15/12.9/0.75 EDJ
 • Hmotnost netto cca
  848 kg
 • Popis
  4184017

Downloads

Wilo-MVIL

Article Number 4086201
Edition 1502
Číslo verze 03
Formát stran A4
Počet stránek 13

PDF (1 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-SiFire EN

Počet stránek 34

PDF (7 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Article Number 2541367
Edition 1510
Číslo verze 02
Formát stran A4
Počet stránek 34

PDF (2 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Control SC-Fire Electric

Article Number 2539954, 2541365, 2541366
Edition 1510
Číslo verze 02
Formát stran A4
Počet stránek 31

PDF (2 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Počet stránek 10

PDF (802 kB)

Stáhnout soubory

PDF: SiFire EN 50/200-185-15/12.9/0.75 EDJ

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit