Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

SiFire EN 80/200-215.5-45/45/1.1 EEJ

Datový list

Materiály
 • Skříň čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Oběžné kolo
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Hřídel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materiál těsnění
  EPDM
Provozní údaje
 • Max. dopravní výška
  128.00 m
 • Min. teplota média
  3 °C
 • Max. teplota média
  50 °C
 • Max. okolní teplota
  40 °C
Údaje o motoru
 • Mechanický jmenovitý výkon motoru
  45.00 kW
 • Výkonnostní faktor
  0.88
 • Třída krytí
  IP54
Informace k umístění objednávky
 • Hmotnost netto cca
  1487 kg
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiFire EN 80/200-215.5-45/45/1.1 EEJ
 • Popis
  4183967

Charakteristiky

SiFire EN 80/200

SiFire EN 80/200
SiFire EN 80/200

Informace k objednávkám

Information for order placements
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiFire EN 80/200-215.5-45/45/1.1 EEJ
 • Číslo EAN
  4048482372563
 • Popis
  4183967
 • Hmotnost brutto cca
  1537.0 kg
 • Hmotnost netto cca
  1487 kg
 • Celková délka
  1582.0 mm
 • Výška bez obalu
  1860 mm
 • Barva
  zelená/černá/stříbrná
 • Vlastnost balení
  Prodejní obal
 • Druh balení
  Speciální paleta
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šířka bez obalu
  2098.0 mm
 • Minimální objem objednávky
  1
 • Počet na jednu paletu
  1

Text pro výběrová řízení

Zařízení na zvyšování tlaku jako plně automatické kompaktní zařízení k hasicím účelům podle EN 12845.

Obsahuje 2 čerpadla (hlavní/záložní) s horizontálním základovým rámem – EN 733 – s vyjímatelnou spojkou, elektrickým motorem a vícestupňovým elektrickým vertikálním doplňovacím čerpadlem, membránovou tlakovou nádobou (obsah: 20 l) a jedním skříňovým rozvaděčem na každé čerpadlo, upevněným na robustní konstrukci.

Dva modely SC-Fire E pro elektromotory, oba vybaveny přístrojem Smart Controller, plus model SC-Fire J pro doplňovací čerpadlo, solidní konstrukce ze speciálních profilovaných dílů s vybráními pro vysokozdvižný vozík a háky zajišťuje bezproblémovou bezpečnou přepravu. Výškově stavitelný držák pro výstupní rozdělovač, speciální základový rám, čímž se podstatně snižuje přenos vibrací, zvyšuje spolehlivost a prodlužuje životnost.

Okruh s dvojitým tlakovým spínačem, manometrem, zpětnou klapkou, ventilem (zajištěným proti neoprávněné manipulaci) pro hlavní a záložní čerpadlo k automatickému spuštění. Kabely jsou ukryty v konstrukci a chráněny před otřesy a řezným poškozením. Sériově vybaven membránou instalovanou přímo na skříni hlavního/záložního čerpadla, aby se zabránilo přehřátí při nulovém průtoku.

Dva spínací přístroje SC-Fire E a SC-Fire J pro hasicí zařízení podle EN 12845.

Spínací přístroje integrované v pouzdře z ocelového plechu podle třídy krytí IP54.

Velmi vysoká kvalita řízení a obzvláště jednoduchý provoz díky řízení SC-Fire, s LC displejem založeným na symbolech, snadné vedení uživatele a jednoduché uspořádání nabídky, tlačítko a otočný spínač pro rychlé nastavení parametrů. Řídicí a regulační jednotka ke kontrole provozu zařízení, připravená ke komunikaci.

Zařízení připravené k okamžitému zapojení a s propojeným potrubím namontované na základním rámu.

Tlak na nátoku:

Při plánování konfigurace zařízení je třeba brát v úvahu maximální tlak na nátoku (viz Technické údaje). Maximální přípustný tlak na nátoku je rozdíl z maximálního provozního tlaku zařízení, adekvátně snížený o zohledňovanou maximální dopravní výšku čerpadla při Q = 0. U sprinklerových zařízení podle EN 12845 smí tlak vody činit maximálně 12 bar. Ve sprinklerových zařízeních s velkým stoupáním, ve kterých činí výškový rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší sprinklerovou jednotkou více než 45 m, může být tlak vody na výstupu z čerpadla nebo v potrubích vyšší než 12 bar, pokud jsou na tuto tlakovou úroveň dimenzovány všechny komponenty zařízení.

Instalace čerpadla na zvyšování tlaku za podmínek nasávání.

Je zapotřebí instalovat pro každé hlavní/záložní čerpadlo přívodní nádrž s připojením na trubce výtlaku nad čerpadlem.

Čerpací výkon

Až do konfigurace zařízení s výkonem 750 m³/h (208 l/s) hlavního/záložního čerpadla.

Spínací přístroje/ovládací zařízení pro systémy zásobování hasicí vodou

Wilo-Control SC-Fire E (hlavní nebo záložní čerpadlo s elektrickým motorem)

Hardware:

Plně elektronická centrální řídicí jednotka, zabudovaná do lakované ocelové skříně, třída krytí IP54, ovládací zařízení a displej na čelních dveřích

Vlastnosti a funkce:

Konstrukce ovládacího zařízení závisí na výkonu připojeného čerpadla (spuštění přes DOL nebo zapojení hvězda-trojúhelník). Přístroj zahrnuje následující komponenty:

 • Hlavní vypínač: K zapnutí a vypnutí spínacího přístroje. (Při neoprávněném užití v případě požáru)
 • Displej: Displej pro ovládání a zobrazení, integrovaný do dveří skříňového rozvaděče. Zobrazuje provozní data a provozní stav čerpadla a řídicí a regulační jednotky kombinací symbolů a číselných kódů. Výběr v nabídce a zadávání parametrů se provádí pomocí červeného knoflíku.
 • Mikroprocesor se Soft PLC: Mikroprocesorový PLC (Soft PLC), realizovaný programováním, síťový adaptér a propojení I/O. Konfigurace programování závisí na systému a na sprinklerovém zařízení
 • Indikátory: Indikační kontrolky Longlife ukazují připravenost a provoz čerpadla, aktivaci tlakového spínače a plovákového spínače, chybný start, sběrnou chybu, manuální spuštění a manuální zastavení
 • Tlačítka: Tlačítka pro manuální spuštění a manuální zastavení, test žárovek a potvrzení alarmů a výstražných hlášení
 • Zajištění: Ochranné pojistky, které tolerují spouštěcí proud na minimálně 20 s
 • Rozběh motoru: Stykač pro přímé zapnutí, do 22 kW, při vyšším výkonu spuštění přes zapojení hvězda-trojúhelník
 • Ochrana motoru: Jen pro signalizaci
 • Kontrola zásobování vodou: Přes plovákový spínač, aby hladina vody byla vždy minimálně 2/3 přívodní nádrže
 • Kontrola výkonu: Napájení a výkon čerpadla
 • Souhrnná signální zpráva: Chyby všeho druhu jsou oznamovány přes společný indikátor chyb
 • Individuální signální zpráva: Přes individuální indikátor chyb je oznamováno důležité chybové hlášení Chybný start
 • Chybové hlášení a jeho potvrzení: Všechna chybová hlášení jsou indikována LED kontrolkami, zobrazována na displeji jako kód chyby a musejí být potvrzena

Software:

 • Naprogramován z výroby pro plně automatický provoz
 • Informace k napětí, intenzitě proudu a výkonu čerpadla
 • Navigace v nabídce pomocí zobrazených symbolů

Odpovídá těmto normám:

 • Stabilní hasicí zařízení - Automatická sprinklerová zařízení (EN 12845), část k čerpadlům s elektromotorem
 • Elektrická zařízení strojů (EN 60204-1)
 • Rozváděče nízkého napětí (EN 61439-1 a EN 61439-2)
 • EMC – Odolnost pro prumyslové prostredí (EN 61000-6-2)
 • EMC – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu (EN 61000-6-3)

Popis funkce:

Pomocí ovládacích zařízení Wilo SC-Fire E je možné řídit čerpadla s elektromotorem, senzory pro management čerpadel a informační úroveň. Jednotka SC je řízena přes mikroprocesor se Soft PLC. Slouží k řízení a regulaci potřebných funkcí zařízení na zvyšování tlaku pro rozvod hasicí vody podle EN 12845 k testovacím účelům a při provozu sprinklerového zařízení.

Logika provozu hasicí jednotky je založena na kaskádové kalibraci tlakových spínačů k spuštění čerpadla.

Je-li následkem otevření jednoho nebo více okruhů nebo kvůli vadné sprinklerové jednotce vyžadováno velké množství vody, tlak v zařízení klesne. Poté řídicí jednotka SC-Fire spustí hlavní čerpadlo. Jestliže se v zařízeních s více čerpadly elektrické hlavní čerpadlo nespustí (například kvůli problémům s napájením elektřinou), je poklesem tlaku aktivován tlakový spínač záložního čerpadla a čerpadlo spuštěno. V mnoha případech lze používat také dvě nebo více elektrických čerpadel. Jakmile jsou sprinklerový okruh nebo uzavírací šoupě, přes které jsou zásobovány sprinklerové hlavice, uzavřeny, vytvoří se v zařízení znovu přídržný (statický) tlak. Potom je třeba stisknout tlačítka Stop na jednotce SC-Fire pro zastavení hlavního a záložního čerpadla.

Další informace:

Podstatnou výhodou jednotky Smart Controller SC-Fire je osvědčená, uživatelsky přívětivá technologie Wilo s červeným knoflíkem. Jádrem jednotky SC je programovatelný logický automat Soft PLC, který vychází výlučně z bohatých zkušeností společnosti Wilo. Všechno programování probíhá interně. Proto mají tato ovládací zařízení nové generace flexibilní využití a odpovídají specifickým požadavkům zákazníků na všech trzích.

Wilo-Control SC-Fire J (doplňovací čerpadlo s elektrickým motorem)

Hardware:

Plně elektromechanická řídicí jednotka, zabudovaná do lakované ocelové skříně, třída krytí IP54, ovládací zařízení a tlačítka na čelních dveřích

Vlastnosti a funkce:

Konstrukce ovládacího zařízení závisí na výkonu připojeného čerpadla. Přístroj zahrnuje následující komponenty:

 • Hlavní vypínač: K zapnutí a vypnutí spínacího přístroje
 • Indikátory: Indikační kontrolky Longlife, které ukazují připravenost čerpadla, provoz čerpadla a sběrnou chybu
 • Spínače: Otočný spínač k nastavení manuálního režimu, resp. automatického režimu
 • Rozběh motoru: Stykač pro přímé spínání
 • Ochrana motoru: Spínač k ochraně před zkraty a přetížením
 • Individuální signální zpráva: Chybové hlášení motoru (zkrat, přetížení)
 • Chybové hlášení a jeho potvrzení: Chybové hlášení motoru je indikováno příslušnými LED kontrolkami. Potvrzuje se při novém spuštění jističe motoru

Odpovídá těmto normám:

 • Stabilní hasicí zařízení - Automatická sprinklerová zařízení (EN 12845), část k doplňovacím čerpadlům
 • Elektrická zařízení strojů (EN 60204-1)
 • Rozváděče nízkého napětí (EN 61439-1 a EN 61439-2)
 • EMC – Odolnost pro prumyslové prostredí (EN 61000-6-2)
 • EMC – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu (EN 61000-6-3)

Popis funkce:

Pomocí jednotek Wilo-Control SC-Fire J je možné řídit doplňovací čerpadla s elektrickým motorem a senzory podle EN 12845, a to k testovacím účelům a při provozu sprinklerového zařízení.

Logika provozu hasicí jednotky je založena na kaskádové kalibraci tlakových spínačů k spuštění čerpadla.

Doplňovací čerpadlo, které slouží k zvyšování tlaku, se spustí jako první a zajišťuje, aby bylo zařízení naplněno vodou a zůstalo pod tlakem. Aktivuje se při poklesu tlaku v zařízení. Regulace spuštění a zastavení se provádí přes řádně kalibrovaný tlakový spínač.

Provozní údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Přípustná čerpaná média
  Water
 • Max. dopravní výška
  128.00 m
 • Min. teplota média
  3 °C
 • Max. teplota média
  50 °C
 • Max. okolní teplota
  40 °C
 • Tlak na nátoku
  0.59 bar
Údaje o motoru
 • Mechanický jmenovitý výkon motoru
  45.00 kW
 • Výkonnostní faktor
  0.88
 • Třída krytí
  IP54
Materiály
 • Skříň čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Oběžné kolo
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Hřídel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materiál těsnění
  EPDM
Informace k umístění objednávky
 • Značka
  Wilo
 • Název výrobku
  SiFire EN 80/200-215.5-45/45/1.1 EEJ
 • Hmotnost netto cca
  1487 kg
 • Popis
  4183967

Downloads

Wilo-MVIL

Article Number 4086201
Edition 1502
Číslo verze 03
Formát stran A4
Počet stránek 13

PDF (1 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-SiFire EN

Počet stránek 34

PDF (7 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Article Number 2541367
Edition 1510
Číslo verze 02
Formát stran A4
Počet stránek 34

PDF (2 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Control SC-Fire Electric

Article Number 2539954, 2541365, 2541366
Edition 1510
Číslo verze 02
Formát stran A4
Počet stránek 31

PDF (2 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Počet stránek 10

PDF (802 kB)

Stáhnout soubory

PDF: SiFire EN 80/200-215.5-45/45/1.1 EEJ

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit