Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Zvláštnosti/přednosti výrobku

 • Robustní systém díky vysokotlakým odstředivým čerpadlům z nerezové oceli konstrukční řady MVIE se vzduchem chlazeným integrovaným frekvenčním měničem
 • Nadměrně velká šířka regulačního pásma frekvenčního měniče
 • Integrovaná plná ochrana motoru přes PTC
 • Integrovaná detekce chodu nasucho s automatickým vypínáním při nedostatku vody prostřednictvím celkové výkonové charakteristiky regulační elektroniky motoru

Popis konstrukční řady

Typ konstrukce

Zařízení pro zásobování vodou s vysokotlakým odstředivým čerpadlem s normálním sáním, s integrovaným frekvenčním měničem a s regulátorem Vario VR pro motory od 7,5 kW

Použití

 • Plně automatický rozvod vody v nátokovém režimu z veřejné vodovodní sítě nebo z přednádrže
 • Čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna

Typový klíč

Příklad:Wilo-COR-1 MVIE 204/VR
COKompaktní zařízení na zvyšování tlaku
RRegulace pomocí frekvenčního měniče
1S čerpadlem
MVIEKonstrukční řada čerpadel
2Jmenovitý čerpací výkon samostatného čerpadla
[m3/h]
04Počet stupňů samostatného čerpadla
VRRegulátor Vario

Technické údaje

 • Síťová přípojka 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz (jiná provedení na vyžádání)
 • Teplota média max. 50°°C (volitelně 70°°C)
 • Okolní teplota max. 40 °C
 • Provozní tlak 16 bar
 • Tlak na nátoku 10 bar
 • Připojovací jmenovitá šířka DN°100
 • Připojovací jmenovitá šířka na výtlaku DN°100
 • Způsob ochrany IP°54 (regulační přístroj VR)
 • Zajištění na straně sítě A, AC 3 v závislosti na výkonu motoru a podle předpisů elektrorozvodného závodu

Vybavení/funkce

 • 1 čerpadlo konstrukční řady MVIE s plynulým regulačním provozem prostřednictvím integrovaného frekvenčního měniče
 • včetně regulačního přístroje VR pro výkony motoru od 11 do 22 kW
 • Všechny součásti přicházející do styku s médiem odolné vůči korozi
 • Uzavírací armatura, na výtlaku
 • Zpětná klapka, na výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16

Popis/konstrukce

 • Základní rám: z pozinkované oceli a opatřený výškově nastavitelnými tlumiči chvění pro maximální izolaci zvuku šířících se hmotou
 • Potrubí: kompletní potrubí na straně výtlaku z ušlechtilé oceli, vhodné pro připojení všech potrubních materiálů používaných v technickém vybavení objektů; potrubí je dimenzováno podle celkového hydraulického výkonu zařízení na zvyšování tlaku
 • Čerpadla: používá se vždy 1 čerpadlo konstrukčních řad MVIE 16.., 32.., 52.., 70.. nebo 95.. (až do max. výkonu motoru 22 kW); vzduchem chlazený frekvenční měnič, namontovaný na motoru čerpadla, umožňuje u všech čerpadel těchto konstrukčních řad plynulý regulační provoz mezi 25 Hz a max. 65 Hz; všechny konstrukční součásti, přicházející do styku s médiem, jsou z ušlechtilé oceli.
 • Armatury: všechna čerpadla jsou na straně výtlaku osazena uzavírací armaturou s kontrolní značkou DVGW a zpětnou klapkou se schválením DVGW
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN16 umístěná na straně výstupního tlaku s membránou z butylkaučuku, nezávadná ve smyslu zákona o ochraně potravin; pro zkušební a revizní účely opatřená uzavíracím kulovým kohoutem s vypouštěním a průtokovou armaturou dle DIN 4807

Materiály

 • Oběžná kola z ušlechtilé oceli 1.4301/1.4404
 • Stupňové komory z ušlechtilé oceli 1.4301/1.4404
 • Skříň čerpadla EN-GJL-250/1.4404
 • Hřídel podle typu z ušlechtilé oceli 1.4057/1.4404
 • Těsnění EPDM (EP851)/FKM (Viton)
 • Víko skříně ušlechtilá ocel 1.4301/1.4404
 • Spodní část skříně ušlechtilá ocel 1.4301/1.4404
 • Mechanická ucpávka B‐uhlík/karbid wolframu, SiC/uhlík
 • Tlakový plášť ušlechtilá ocel 1.4301/1.4404
 • Ložisko karbid wolframu
 • Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4571

Obsah dodávky

 • Ze závodu smontované zařízení na zvyšování tlaku, přezkoušené ohledně funkce a těsnosti a připravené k okamžitému zapojení
 • Obal
 • Návod k montáži a obsluze

Možnosti

Další síťové přípojky na přání

Pokyny pro projektování

Reduktor tlaku

Kolísající tlak na nátoku je vyrovnáván pomocí regulace otáček vestavěné v každém samostatném čerpadle, pokud není kolísání tlaku vyšší než rozdíl mezi požadovaným tlakem a nulovou dopravní výškou samostatného čerpadla při min. otáčkách (provoz s 20 Hz, resp. 25 Hz). Pokud je výkyv tlaku větší, je nutno před zařízením instalovat redukční ventil.

Proudový chránič

Při instalaci proudových chráničů ve spojení s frekvenčními měniči je nutno mít na paměti, že smějí být montovány pouze proudové chrániče citlivé na univerzální proud podle normy DIN/VDE 0664.

Tlak na nátoku

Při dimenzování zařízení dbejte max. tlaku na nátoku (viz technické údaje). Max. tlak na nátoku se vypočítává z max. provozního tlaku zařízení s odečtením max. dopravní výšky čerpadla při Q = 0

Pouze pro protipožární zařízení

Provedení podle DIN 1988 (EN 806), část 5+6

Toto neplatí pro hasicí zařízení podle DIN14462. O tyto je třeba si zažádat separátně.

Při používání a provozu zařízení na zvyšování tlaku je nutno všeobecně dodržovat údaje stanovené normou DIN 1988 (EN 806)!

Pojistka proti nedostatku vody (WMS)

V nainstalovaném typu čerpadla Helix VE je již, jako bezpečnostní zařízení čerpadla, integrována detekce chodu nasucho

Detaily elektroniky/EMV

 • Vícečerpadlové systémy s výkonem motoru do 7,5 KW:
  • Rušivé vyzařování podle ustanovení normy EN 61000-6-3
  • Odolnost proti rušení podle ustanovení normy EN 6100-6-1
 • Zařízení se samostatným čerpadlem s výkonem motoru 11-22 kW:
  Produkt odpovídá ustanovením normy EN 61800-3 a u rušivého vyzařování splňuje požadavky sektoru bydlení a splňuje také požadavky průmyslového sektoru, co se týče odolnosti proti rušení. V případě použití v obytné zóně je nutno přídavně namontovat filtr pro elektromagnetické odrušení na straně sítě podle normy EN 61800-3 třídy B1.

Upozornění: Při nasazení v obytných budovách musí instalaci provádět personál proškolený v oblasti EMK.

Celková charakteristika

Celková charakteristika

Stahování

General overview

Edition 2017
Formát stran A4
Počet stránek 72

PDF (46 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-SiBoost Smart 1
Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Article Number 2535459
Edition 2013-07
Číslo verze 02
Formát stran A4
Počet stránek 38

PDF (3 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-VR-System

Article Number 2040503
Edition 1108
Číslo verze 02
Formát stran A4
Počet stránek 22

PDF (847 kB)

Stáhnout soubory

Wilo-MultiVert-MVIE 11 --> 22 kW

Article Number 4093679
Edition 0809
Číslo verze 04
Formát stran A4
Počet stránek 32

PDF (2 MB)

Stáhnout soubory

Výrobek

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit