Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Wilo-EMUport Core

Popis konstrukční řady

Zvláštnosti/přednosti výrobku

 • Maximální provozní spolehlivost díky oddělení pevných látek od odpadní vody: Velké pevné látky nemusí procházet čerpadlem – žádné ucpání
 • Hospodárná díky systému Retrofit pro ekonomickou sanaci starých čerpacích stanic
 • Dlouhá životnost a korozivzdornost díky použití materiálů PE a PUR
 • Snadná údržba, také během provozu – díky hygienické instalaci do suchého prostředí, snadnému přístupu zvnějšku a individuálnímu uzavírání
 • Připravena na budoucnost také při stoupajícím obsahu pevných látek v odpadní vodě
 • Flexibilně montovatelná v budově nebo v šachtách od průměru 1 500 mm
 • Jednoduché integrovatelné zařízení Plug&Pump připravené k okamžitému zapojení
 • Šetří energii díky účinným ponorným motorovým čerpadlům odpadních vod, volitelně s motory IE3

Konstrukce

Standardizovaná přečerpávací stanice odpadní vody se systémem separace pevných látek podle DIN EN 12050-1 pro instalaci v objektu nebo ve venkovní šachtě.

Použití

Čerpání nezpracované odpadní vody, kterou nelze odvádět přirozeným samospádem do kanalizace, jakož i odvodňování předmětů pod úrovní hladiny zpětného vzdutí (podle DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Vybavení/funkce

 • Přečerpávací stanice na odpadní vodu se systémem separace pevných látek
 • 2 odděleně uzamykatelné separační nádrže na pevné látky
 • Dvě ponorná čerpadla na odpadní vodu instalovaná v suché jímce pro střídavý provoz
 • Čerpadla v třídě ochrany IP68 a v účinnosti motoru s přihlédnutím k IE3
 • Snímání hladiny pomocí hladinové sondy

Obsah dodávky

Zařízení na přečerpávání odpadní vody připravené k okamžitému zapojení vč. propojovacího kusu, snímače hladiny a dvou čerpadel.

Typový klíč

Např.:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Standardizovaný systém separace pevných látek

20

Max. přítok v m³/h

2

Počet zabudovaných čerpadel

10

Max. dopravní výška v m

A

Provedení: A = standardní provedení B = provedení Comfort

Technické údaje

 • Maximální průběžný přítok: 20, 45 nebo 50 m³/h
 • Objem nádrže: 440 l nebo 1200 l
 • Užitečný objem nádrže: 295 l nebo 900 l
 • Max. dopravní výška: 31 m
 • Výška nátoku: 750 mm
 • Přípojka přítoku: DN 200
 • Přípojka výtlaku: DN 80 nebo DN 100
 • Síťová přípojka: 3~400 V, 50 Hz

Materiály

 • Sběrná nádrž: PE
 • Separační nádrž na pevné látky: PE
 • Přítokové komory: PUR
 • Potrubí: PE
 • Čerpadla: Šedá litina
 • Uzavírací šoupátko: Šedá litina
 • Přípojka výtlaku: - varianta A: PE se společným vedením ve tvaru T - varianta B: Nerezová ocel se společným vedením ve tvaru Y

Popis/konstrukce

Plně zaplavitelná přečerpávací stanice odpadní vody se separací pevných látek, připravená k okamžitému zapojení. Jednodílná plynotěsná a vodotěsná sběrná nádrž bez konstrukčních svarových spojů a dvě odděleně uzamykatelné separační nádrže na pevné látky. Sběrná nádrž má zaoblený tvar, dno nádrže je zešikmené, nejhlubší bod se nachází přímo pod čerpadly. Tím se zabrání usazeninám a zasychání pevných látek na kritických místech. Předfiltrováním v separačních nádržích na pevné látky se vyfiltrují z média pevné látky a do sběrné nádrže se vpouští jen předfiltrovaná odpadní voda. Čerpání probíhá dvěma plnohodnotnými ponornými motorovými čerpadly na odpadní vodu pro instalaci do suchého prostředí. Čerpadla jsou provedena jako redundantní zařízení se zdvojeným čerpadlem a běží ve střídavém provozu. Regulaci hladiny provádí hladinová sonda 0…2,5 mWS.

Provedení „B“ je navíc vybaveno automatickým zpětným proplachováním do sběrné nádrže, aby se zesílil účinek čištění. Odpovídající spínací přístroj řady SC-L je k dostání jako příslušenství.

Celková charakteristika

EMUport FTS

Výrobek

PDF: Wilo-EMUport Core

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit