Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Zvláštnosti/přednosti výrobku

 • Robustní systém s vysokotlakými odstředivými čerpadly z nerezové oceli konstrukční řady Helix VE, jakož i se vzduchem chlazeným, integrovaným frekvenčním měničem
 • Vysoce účinná čerpací hydraulika
 • Nadměrně velká šířka regulačního pásma frekvenčního měniče od 25°Hz až do maximálně 60°Hz (závislé na verzi)
 • Integrovaná plná ochrana motoru přes PTC

Popis konstrukční řady

Typ konstrukce

Vysoce účinné zařízení pro zásobování vodou (s normálním sáním) připravené k okamžitému zapojení, s jedním vertikálně uspořádaným vysokotlakým odstředivým čerpadlem z nerezové oceli v suchoběžném provedení konstrukční řady Helix VE.

Použití

 • Plně automatický rozvod vody v nátokovém režimu z veřejné vodovodní sítě nebo z přednádrže
 • Čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna

Typový klíč

Např.: Wilo-SiBoost-Smart 1Helix VE 1004
SiBoost SmartKompaktní zařízení na zvyšování tlaku s integrovanou regulací otáček
1Počet čerpadel
Helix VEKonstrukční řada čerpadel
10Jmenovitý objemový průtok [m3/h] samostatného čerpadla
04Počet stupňů samostatného čerpadla

Technické údaje

 • Síťová přípojka 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Teplota média max. 50°°C (volitelně 70°°C)
 • Okolní teplota max. 40 °C
 • Provozní tlak 16°bar (volitelně 25°bar)
 • Tlak na nátoku 10°bar
 • Jmenovité světlosti přípojek na straně výstupního tlaku R 1¼" - R 1½"
 • Jmenovité světlosti přípojek na straně nátoku Rp 1¼ - Rp 2"
 • Rozsah otáček 1500 -3770 1/min
 • Způsob ochrany: IP 54
 • Zajištění na straně sítě A, AC 3 v závislosti na výkonu motoru a podle předpisů elektrorozvodného závodu
 • Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání):
  • Pitná voda a ohřátá pitná voda
  • Chladicí voda
  • Hasící voda
  Upozornění k čerpaným médiím: Přípustnými čerpanými médii jsou všeobecně různé druhy vody, které chemicky ani mechanicky nepoškozují použité materiály, a které neobsahují abrazivní nebo dlouhovláknité součásti.

Vybavení/funkce

 • 1 čerpadlo konstrukční řady Helix VE 2 až Helix VE 52, se standardním motorem ekvivalentním třídě IE4 a s plynulým regulačním provozem pomocí integrovaného frekvenčního měniče
 • Základní rám z pozinkované oceli s výškově přestavitelnými tlumiči chvění k izolaci zvuků šířících se hmotou
 • Součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi
 • Potrubí, nerezová ocel 1.4301
 • Uzavírací armatura, na výtlaku
 • Zpětná klapka, výtlačná strana
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, výtlačná strana
 • Manometr, výtlačná strana
 • Volitelná pojistka proti nedostatku vody a manometr, na straně sání

Popis/konstrukce

 • Základní rám: Pozinkovaná ocel, s výškově stavitelnými tlumiči chvění pro maximální izolaci zvuků šířících se hmotou
 • Potrubí: Kompletní potrubí z nerezové oceli, vhodné pro připojení všech běžných potrubních materiálů; potrubí je dimenzováno adekvátně pro celkový výkon zařízení na zvyšování tlaku
 • Čerpadla: Používá se 1 čerpadlo konstrukčních řad Helix VE 2 až Helix VE 52. Vzduchem chlazené frekvenční měniče namontované na motoru čerpadla umožňují u všech čerpadel těchto konstrukčních řad plynulý regulační provoz mezi 25 Hz a nejvýše 60 Hz. Všechny součásti čerpadel přicházející do styku s médiem jsou u konstrukčních řad Helix VE 2 až Helix VE 16 z nerezové oceli, u konstrukčních řad Helix VE 22 až Helix VE 52 jsou z nerezové oceli/šedé litiny s KTL lakováním; jiná provedení na vyžádání. Atest KTW/WRAS/ACS pro všechny součásti přicházející do styku s médiem
 • Armatury: Čerpadlo je na straně sání a na výtlaku osazeno sériově uzavírací armaturou s kontrolní značkou DVGW, jakož i zpětnou klapkou s atestem DVGW/KTW
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16 umístěná na straně výstupního tlaku s membránou z butylkaučuku, s atestem DVGW/KTW, nezávadná ve smyslu zákona o ochraně potravin, pro kontrolní a revizní účely s vypouštěním a průtokovou armaturou s atestem DVGW/KTW podle normy DIN 4807
 • Snímač tlaku: 4 až 20 mA, umístěný na straně výstupního tlaku pro řízení frekvenčního měniče

Materiály

Helix VE 2 až Helix VE 16

 • Oběžná kola, rozváděcí kola, vodicí skříň z nerezové oceli 1.4307
 • Skříň čerpadla z nerezové oceli 1.4301
 • Hřídel z nerezové oceli 1.4057
 • 1.4404 hřídelové ochranné pouzdro
 • Kroužek O-těsnění z EPDM (FKM těsnění na vyžádání)
 • Potrubí z nerezové oceli 1.4301

Helix VE 22 až Helix VE 52

 • Oběžná kola, rozváděcí kola, vodicí skříň z nerezové oceli 1.4307
 • Skříň čerpadla z šedé litiny EN- GJL 250 s KTL lakováním
 • Hřídel z nerezové oceli 1.4057
 • 1.4404 hřídelové ochranné pouzdro
 • Kroužek O-těsnění z EPDM (FKM těsnění na vyžádání)
 • Potrubí z nerezové oceli 1.4301

Obsah dodávky

 • Továrně smontované zařízení na zvyšování tlaku připravené k okamžitému zapojení, přezkoušené ohledně funkce a těsnosti
 • Obal
 • Návod k montáži a provozu

Možnosti

Další síťové přípojky na přání

Pokyny pro projektování

Tlak na nátoku

Při dimenzování zařízení dbejte max. tlaku na nátoku (viz technické údaje). Maximální přípustný tlak na nátoku se vypočítává z max. provozního tlaku zařízení odečtením max. dopravní výšky čerpadla při Q = 0.

Při používání a provozu zařízení na zvyšování tlaku je nutno všeobecně dodržovat údaje stanovené normou DIN 1988 (EN 806).

Reduktor tlaku

Kolísající tlak na nátoku je vyrovnáván pomocí regulace otáček vestavěné v čerpadle, pokud není kolísání tlaku vyšší, než rozdíl mezi požadovaným tlakem a nulovou dopravní výškou samostatného čerpadla při min. otáčkách (provoz s 20 Hz resp. 25 Hz). Pokud je výkyv tlaku větší, je nutno před zařízením instalovat redukční ventil.

Proudový chránič

Při instalaci proudových chráničů ve spojení s frekvenčními měniči je nutno mít na paměti, že smějí být montovány pouze proudové chrániče citlivé na univerzální proud podle normy DIN/VDE 0664.

Pojistka proti nedostatku vody Wilo-WMS

Použité čerpadlo konstrukční řady Helix VE je již, jako bezpečnostním zařízením čerpadla, vybaveno integrovanou detekcí chodu nasucho.

Údaje k elektronice/EMV (elektromagnetické kompatibilitě)

Samostatné čerpadlo až do výkonu motoru 7,5 kW včetně:

 • Rušivé vyzařování dle EN 61000-6-3
 • Odolnost proti rušení dle EN 6100-6-1

Upozornění: Při nasazení v obytných budovách musí instalaci provádět personál proškolený v oblasti EMK.

Celková charakteristika

Celková charakteristika

Stahování

General overview

Edition 2017
Formát stran A4
Počet stránek 72

PDF (46 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Helix VE 22-36-52

Article Number 4151995
Edition 1601
Číslo verze 05
Formát stran A4
Počet stránek 44

PDF (9 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Article Number 4151993
Edition 1601
Číslo verze 04
Formát stran A4
Počet stránek 40

PDF (8 MB)

Stáhnout soubory

Wilo-SiBoost Smart 1
Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Article Number 2535459
Edition 2013-07
Číslo verze 02
Formát stran A4
Počet stránek 38

PDF (3 MB)

Stáhnout soubory

Výrobek

PDF: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Konfigurovat

Výběr stran

Formát stran

Nepovinné informace

Můžete zadat své osobní informace, které chcete zobrazit v záhlaví.

Uložit