Získávání, dodávka a využití vody

Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Chytré technologie - v boji proti celosvětovému nedostatku vody

Voda je na Zemi jedním z nejcennějších zdrojů. Populace na Zemi neustále početně narůstá a spotřeba vody stále stoupá: k pití, mytí a čištění, v zemědělství a průmyslu. Globální nedostatek vody je obzvlášť tíživým problémem – a skrývá velký potenciál pro možné konflikty. Proto patří získávání a dodávka vody mezi nejdůležitější výzvy budoucnosti. Společnost Wilo vyvíjí čerpadla a systémy, s nimiž lze využívat nové zdroje a metody pro získávání vody a také je optimalizovat. Naše flexibilní řešení zaručují spolehlivou dodávku a přizpůsobují se požadavkům ve velmi různorodých objektech, jako jsou činžovní domy, školy nebo průmyslové komplexy. Díky individuálním konceptům a vysoce účinným technologiím cíleně rozvíjíme budování inteligentních sítí a šíření decentralizovaných zařízení na úpravu vody. K oblastem využití patří čerpadla a čerpací systémy pro využití dešťové vody, zásobování vodou a zvyšování tlaku, rozvod hasicí vody, úpravu vody, odběr surové vody, odsolování a komerční zemědělství.

Spolehlivé zásobování vodou - čistá voda z údolí Jordánu

Existují země, kde zásobování vodou představuje obrovskou výzvu. Například Jordánsko, jedna ze zemí s nejmenšími zásobami vody na světě. Čistá voda je čerpána z údolí Jordánu do velkých měst přes převýšení 1 400 metrů. Tento problém ještě více komplikuje rostoucí počet obyvatel a staré, netěsné potrubní systémy. Společnost Wilo dodala nová zařízení, a především poskytla své know-how pro čerpací stanici pitné vody v Ebquoreyehu. Čerpací stanice je nyní vybavena dvěma účinnými tlakovými plášťovými čerpadly typu EMU K, systémy na úsporu energie a novým monitoringem; díky tomu nyní spolehlivě zajišťuje dodávku pitné vody pro 50 000 lidí. A ročně při tom ušetří přes 1,5 milionu kW/H, 1 100 tun CO2 a více než 110 000 eur za elektřinu.

Spolehlivé systémy odpadních vod – pro rostoucí města

Města jsou životním prostorem lidí budoucnosti – zároveň nás staví před velké výzvy. Jednou z nich je likvidace odpadních a splaškových vod, aby tak byly dodrženy hygienické normy a aby se zamezilo vzniku nepříjemných pachů. Všude tam, kde se odpadní voda nedostane snadno a volným spádem do kanalizace, se proto používají účinná čerpadla na odpadní vodu a přečerpávací stanice. Účinné a mimořádně hospodárné produkty a systémy od firmy Wilo odebírají a přepravují odpadní vodu, a to spolehlivě a šetrně z hlediska zdrojů. A s vývojem účinných řešení pro úpravu odpadní vody přispíváme k ochraně životního prostředí a k udržitelnému využívání cenného zdroje – vody.

Modulární vodní infrastruktura – v rozšiřujících se městských aglomeracích

Nikde jinde nejsou chytré technologické koncepty potřeba naléhavěji než v rychle rostoucích městských aglomeracích v Latinské Americe, Africe a Asii. Společnost Wilo proto s Technickou univerzitou v Darmstadtu spolupracuje v rámci výzkumného projektu Semizentral na tvorbě flexibilního pojetí infrastruktury. Systém Semizentral „roste“ zároveň s městy a integruje proudy odpadních vod a organických odpadů do modulárního konceptu řešení. V pilotním provozu v čínském Qingdaou je v provozu 56 našich high-tech čerpadel: Pomáhají při získávání užitkové vody a energie z odpadních vod a organických odpadů. Díky ponorným míchadlům, čerpadlům, jakož i zařízením na zvyšování tlaku a systémům hašení požáru s vysokou energetickou účinností je dosaženo energeticky soběstačného provozu tohoto systému.

„Na míru“ - pro spolehlivé průmyslové procesy

Každé průmyslové prostředí má své vlastní vysoké nároky na výrobní technologii a materiál všech konstrukčních součástí. Proto vyvíjíme pro naše partnery a zákazníky průmyslová řešení a produkty na míru, které zajišťují vysoce účinné, provozně bezpečné a spolehlivé výrobní procesy. Naše čerpadla tak napomáhají v potravinářském průmyslu při dodržování kritických norem kvality a hygieny či v kovoprůmyslu při plnění nejnáročnějších požadavků a předpisů v oblasti životního prostředí. V hornictví je spolehlivě odčerpávána důlní voda a v energetice tato zařízení významným způsobem přispívají k zabezpečení dodávek energie v elektrárnách, a to i při vysoké zátěži. Po celém světě se na kvalitu a výkonnost našich produktů spoléhá mnoho známých průmyslových podniků.

Patří sem například:

  • Potravinářský průmysl: Fischtechnik International Engineering GmbH
  • Metalurgie: Salzgitter Flachstahl AG, Německo; ThyssenKrupp Steel Europe AG
  • Hornictví: Vattenfall Europe Mining AG; Mopani Copper Mines, Zambie
  • Energetika: elektrárna Shangdu, Čína; Anpara Power Station, Indie