Pioneering for You – myslíme v širších souvislostech

Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Řešení Wilo - usilujeme o inovativní produktová řešení

„Pioneering for You“. To je naším cílem ve všem, co děláme. Na základě tohoto cíle vyvíjíme komplexní inteligentní čerpadla a systémy, které uživatelům výrazně zpříjemňují každodenní život. Naše energeticky účinná řešení jsou ideální nejen pro rodinné domky a dvojdomky, ale i pro obecní, soukromé nájemní a podnikatelské objekty. Společnost Wilo vám nabízí individuální řešení a vysoce účinnou technologii pro aplikační oblasti topení, klimatizace, chlazení a teplé užitkové vody, zásobování vodou, jakož i odvádění splaškové a odpadní vody.

Kromě toho vám nabízíme stejně inovativní, všestrannou péči, včetně komplexních servisních služeb. Na začátku je zde projektové poradenství ve fázi plánování nových projektů, integrace do nadřazených systémů, proaktivní výměna čerpadel, financování, pomoc při uvedení do provozu, zkušební testování produktu, následná údržba naším továrním zákaznickým servisem Wilo až po semináře zaměřené na konkrétní produkty.

Dozvědět se více

Wilo-Stratos MAXO – integrace produktů díky chytrému propojení

Připojení na mobilní zařízení a přímé napojení čerpadel na síť se stává stále důležitějším požadavkem. Čerpadlem Wilo-Stratos MAXO definujeme novou kategorii čerpadla: naprosto snadná obsluha a mimořádně snadné zapojení do sítě. Vysoká konektivita umožňuje chytré napojení vašich čerpadel a čerpacích systémů na síť a poskytuje vám mobilní přehled o umístění zařízení a provozních podmínkách.

Dozvědět se více
Wilo-Smart Home Visual 2017

Wilo-SmartHome – domov propojený sítí

S cílem zlepšit kvalitu bydlení a života a spojit ji s větší bezpečností a energetickou účinností získává stále více na oblibě takzvané „chytré bydlení“. Propojením různých konstrukčních součástí, které jsou schopny vzájemné komunikace, se vytváří příjemné prostředí a každodenní život se usnadňuje: individuální časové profily šetří energii, dveřní a okenní senzory zajišťují bezpečnost a chytrý telefon upozorní, když hrozí ucpání přečerpávací stanice. Společnost Wilo je prvním výrobcem čerpadel na světě, který představuje nabídku čerpadel kompatibilní s chytrou domácností.

Contractor Uwe

Wilo-Energy Solutions – jednat proaktivně

Náklady na energie neustále rostou - nejvyšší čas, abyste jednali. Neboť kdo chce v oblasti správy budov nebo při provozování průmyslových zařízení jednat hospodárně, musí nyní přejít na vysoce účinné technologie. Řešení Wilo-Energy Solutions zahrnují proaktivní výměnu ještě funkčních, ale neefektivních čerpadel a čerpacích systémů za vysoce efektivní technologie Wilo. Spotřebu elektřiny ze strany čerpadel ve vašich budovách a zařízeních tak snížíte až o 90 % a získáte dodatečné výhody, jako je připravenost na budoucí vývoj, jistota dodávek a hygienická bezpečnost.

Rozsah použití zahrnuje jak komunální a veřejné budovy, správní budovy či vzdělávací instituce, tak například i nemocnice.

Daniel Podgorny informs about pump funding

Wilo-Financial Services - CHYTRÉ financování výměny čerpadel

Jsme si vědomi toho, že vaše investice do opatření v oblasti energetické účinnosti musí obstát v konkurenci s mnoha jinými projekty. Kromě toho se banky stále ještě často zdráhají financovat malé a středně velké investiční záměry v oblasti energetické účinnosti. Tuto mezeru v možnostech financování chceme překlenout, protože víme, že v mnoha případech jsou již samotné úspory nákladů na energie dostatečné k tomu, aby umožnily refinancovat proaktivní výměnu čerpadel. Pomocí CHYTRÝCH řešení v oblasti financování je okamžitě uvolněna likvidita, kterou lze použít na jiné projekty a další růst.

Operator of the waste water treatment plant in Almere (Bart van der Stoep)

Wilo Try & Buy – vyzkoušení bez rizika

Důležitým faktorem při rozhodování pro určitou investici je spolehlivost výrobku a jeho efektivní provoz. Vzhledem k tomu, že tyto položky lze ve fázi plánování posoudit jen obtížně, nabízíme vám program „Try & Buy“, tedy možnost vyzkoušet si naše produkty po dobu až šesti měsíců ve vašem zařízení.

Commissioning, Mr. Kruppa

WiloCare – ucelený balíček služeb pro maximální bezpečnost

WiloCare představuje ucelený balíček služeb, díky němuž máte za paušální cenu vždy záruku optimálního, energeticky úsporného provozu svých čerpadel a zařízení

Školení Wilo a trénink – komplexní a orientovaný na praxi

Naše dialogicky zaměřená vzdělávací a školicí nabídka vám nabízí know-how od zkušených odborníků; práce s našimi výrobky v každodenní praxi tak pro vás bude velice jednoduchá.