IFAT 2018

Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Wilo na veletrhu IFAT 2018

V éře urbanizace vyžaduje trvale udržitelný rozvoj takové koncepce odpadních vod, které jsou vhodné pro naši budoucnost - nejen ve větších městech, ale také ve venkovských řídce osídlených oblastech.

Čerpání neošetřených odpadních vod je stále náročnější úkol: předpisy o likvidaci odpadních vod se mění, poměr pevných látek a retenčních časů v síti se zvyšuje a tekutiny se stávají agresivnějšími a mastnými. Odpadní, kalové a znečištěné vody, jakož i abrazivní a dokonce i vláknité kapaliny musí být přepravovány spolehlivým a energeticky účinným způsobem, v různých průtokových rychlostech a při různých tlacích dodávek. Provozní spolehlivost, trvanlivost a inteligentní řízení mají rostoucí význam, stejně jako síťování čerpadel a čerpacích systémů.

Inovace pro budoucnost. Naše řešení pro vodní hospodářství.

Náš produkt upozorňuje na IFAT 2018

Společnost Wilo představila odpovědi na budoucí otázky kladené na technologie odpadních vod: individuální řešení, která lze dokonale přizpůsobit konkrétním požadavkům a jejich okolí a spolehlivý transport neupravené odpadní vody.

Wilo-Rexa SOLID-Q s technologií Nexos Intelligence – Inteligentní řešení pro smart čerpací stanici

Čerpání nepředčištěných odpadních vod je stále náročnější kvůli rostoucímu výskytu pevných a vláknitých materiálů, což zase vede ke zvýšení provozních nákladů. Nový typ čerpadla Wilo-Rexa SOLID-Q s technologií Nexos Intelligence se vyznačuje provozní spolehlivostí, energetickou účinností a nejvyšší úrovní digitalizace. Inteligentní kombinace efektivity nákladů ve spojení s dodatečným komfortem při každodenní práci.

více informací

Planer mit Tablet in Stadtumgebung

Nyní – Aplikace WILO APP

Objevte veškeré novinky o našich výrobcích a řešeních pro oblast vodního hospodářství.

Stáhněte si zdarma v AppStore a Google Play Store

Vogelperspektive Landschaft, solution provider

Poskytujeme řešení

Díky integraci IT, senzorové technologie a modelových aplikací nabízí naše řešení nové způsoby, jak zlepšit mapování, monitorování a řízení komplexní infrastruktury vodovodních sítí. Společnost Wilo vám pomáhá zvyšovat efektivitu a spolehlivost vašich systémů a současně snižovat náklady. Ulehčíme vám život - s integrovaným, ekonomicky efektivním a na míru šitým řešením pro vás. Objevte příležitosti, které nabízí inteligentní síť pro správu vodních zdrojů.

Vogelperspektive Stadt, digitalisierung

Digital Pioneer

Díky integraci IT, senzorové technologie a modelovým aplikacím nabízí naše řešení nové způsoby, jak zlepšit mapování, monitoring a řízení komplexní infrastruktury vodovodních sítí. Společnost Wilo vám pomáhá zvyšovat efektivitu a spolehlivost vašich systémů a současně snižovat náklady. Ulehčíme vám život - s integrovaným, ekonomicky efektivním a na míru pro vás šitým řešením. Objevte příležitosti, které nabízí inteligentní síť pro správu vodních zdrojů.

Reference

Inteligentní řešení odvodu dešťové vody zaplavovaných měst v Číně

Možnosti digitalizace využívané efektivně

Města v Číně rostou závratným tempem. To sebou přináší výzvy, zejména pokud jde o odvod dešťové vody v oblastech postižených povodněmi. Zde je důležité maximálně využít možností digitalizace a technického pokroku při inteligentním propojení systémů dodávek vody a likvidaci odpadů. Vyvíjime řešení, která zvyšují bezpečnost a zajištují lepší životní komfort.

Naše technická řešení poskytují lepší kvalitu života

Dobrým příkladem účinného využívání nových technologií je město Tongzhou, satelit na okraji Pekingu. V povodňové sezóně byly významné dopravní a tranzitní cesty pravidelně neprůjezdné kvůli vysoké vodě. Společnost Wilo našla inteligentní a trvalé řešení, což znamená, že miliony lidí mohou bezpečně celoročně cestovat. Naším řešením je Wilo-EMUport NC 3800. Byly zde instalovány tři propojené nádrže, z nichž každá byl vybavena dvěma čerpadly FA25.93 d-fk 34.1-6 / 60, takže do nedaleké vodní nádrže lze čerpat až 9000 m3 / h dešťové vody. Inteligentní síť zajišťuje nejvyšší stupeň účinnosti za všech okolností. Senzory automaticky detekují hladinu vody a podle potřeby zapínají nebo vypínají čerpadla. Proto naše řešení pracuje s největší možnou účinností, a tak dopravuje dešťovou vodu velmi efektivně.


Wilo připravuje průmysl na problémy zítřka

Moderní rešení pro problémy zítřka

Celosvětová poptávka po energii se stále zvyšuje. Ceny za elektrický proud se také neustále mění, aby odpovídaly poptávce. A kvůli tomu se cena elektřiny stává čím dále větším rozhodujícím finančním faktorem pro regióny, které jsou tvořeny převážně průmyslem.

Zastaralá energetická infrastruktura v kombinaci s neúčinnými způsoby využití situaci jenom zhoršují. Proto Wilo začalo investovat více zdrojů do vývoje efektivnějších a účinnějších systémů s cílem zrcyhlení rozvoje pomocí chytrých řešení. Což by firmám ze všech koutů světa umožnilo snížit své náklady za elektrický proud a tím si udržet konkurenční cenny i s regiony, které tyto problémy nepostihují v takovém rozsahu.

Investice do efektivity, která za sebe rychle zaplatí

Vynikajícím příkladem je město Patras, třetí největší město v Řecku. Zde byl v minulosti rozšířený tradiční průmysl jako například textilní, ale v poslední době byl nahrazován modernějšími průmysovými odvětvími jako například IT společnostmi nebo výzkumnými středisky, které mají mnohem větší poptávku po dodávkách vody a energie. Zastaralá místní infrastruktura si již nedokázala poradit se zvětšenou poptávkou. Proto se společnost Wilo se ujala iniciativy a navrhla modernizaci místního rozvodu vody nahrazením starých neefektivních systémů vysoce výkonnými řešeními společnosti Wilo. Řešení vyvinuté v úzké spolupráci se zákazníkem již vynahradilo vstupní cenu za výměnu čerpadel a to pouze po třech letech. Zvláštní koncept financování tohoto projektu umožnil, aby byly pravidelné splátky plně financovány z výsledných úspor nákladů. Výsledkem této spolupráce byla úspora až 32% z nákladů na spotřebu energie pro místní rozvod vody během prvních tří měsíců.

Wilo mění svět: čistá voda pro Windhoek (Namibie)

Odvrácení vodní krize dříve, než bude pozdě

V dnešním světě ekonomika roste neuvěřitelným tempem a s ní i poptávka po vodě, která je jedním z naších nejcennějších přírodních zdrojů. Toto přitižuje zejména oblastem v suchých oblastech světa, protože počet spotřebitelů roste, zatímco množství snadno přístupné vody zůstává. Proto se Wilo zaměřuje na vývoj účinných a flexibilních řešení, která se přizpůsobí svému prostředí a zároveň se snaží chránit cenné přírodní zdroje. Naše inovativní produkty vám umožní uspokojit požadavky na vysokou efektivitu systému a šetrné využívání nedostatečných přírodních zdrojů.

Naše řešení přináší vodu do pouští

Namibie je jednou z nejsušších zemí na světě a proto je zvláště postižena globálním nedostatkem vody. Roky sucha nejsou pro tuto zemi ničím novým. Vysušené řeky motivovali hlavní město Namibie, Windhoek, aby vyhledalo nové způsoby jak dodat vodu farmářům, průmyslu a více než 350,000 obyvatelům. Wilo městu navrhlo nenáročné, dlouhodobé řešení. Wilo-Actun ZETOS-K8 přesvědčil politiky svím vysokým výkonem a vhodností do jejich pouštního prostředí, navíc obsažený motor s permanentními magnety má celkovou účinnost až 75% a vyznačuje se vynikající odolností proti opotřebení. Dokonce ani obsah písku až 150g/m3 není pro Wilo-Actun ZETOS-K8 žádný problém. Díky této vlastnosti je čerpadlo ideální pro aplikaci v oblastech, které jsou v blízkosti pouští. Naše řešení umožňují dodávat vodu i do nejsušších míst na světě.

Technologie Wilo: čištění odpadních vod pro zdravé životní prostředí

Ochrana našeho nejcennějšího přírodního zdroje - vody

Změna klimatu je jednou z největších výzev, která nás čeká v nejbližší době. Zvyšující se emise CO2 způsobují rostoucí teploty, což znamená, že můžeme očekávat rostoucí počet dní extrémního počasí a prodloužená období sucha. To ovlivňuje kvalitu vody stejně jako znečišťující látky z průmyslu, zemědělství a domácností. Usilujeme o to, abychom mohli nabízet inovativní a energeticky účinná řešení, která by mohla zpomalit vývoj tohoto trendu. Naše výrobky mohou čistírnám odpadních vod pomoci v jejich zásadním úkolu, kterým je šetrné čištění naší přírody. To nám umožňuje významně přispět k ochraně našeho klimatu a životního prostředí pro lepší budoucnost.

Čistá voda pro potok Taubenbach

Střešní okapy, myčky nádobí a sprchy přispívají až 2,800m3 odpadní vody každodenně nashromážděné v čistírně odpadních vod v rakouském městě Neumarkt im Tauchental. Zařízení provádí biologické čištění odpadních vod pro všechny napojené obce 24 hodin denně, 365 dní v roce již od roku 1993 a zajišťuje, aby voda vypouštěná do místního potoka Tauchenbach byla co nejblíže kvalitě pitné vody. Tento proces doplňuje přirozený cyklus a chrání přírodní prostředí v Tauchentalu.

Aby se čistírna odpadních vod stala ještě ekologičtější a energeticky efektivnější, sdružení městských odpadních vod v Tauchentalu se spojilo s naší firmou, abychom rozšířili a zmodernizovali toto zařízení vybavením oběhových aktivačních nádrží ponornými míchadly Wilo-EMU TR 221-1 a Wilo-EMU TR 50-2 oba byly obzvláštně efektivní pri dosahování maximální účinnosti čistění odpadních vod a odolnosti při tomto procesu v trvalém provozu. Výrazně vylepšená efektivita těchto zařízení umožnila čistírně vod Neumarkt snížit svou budoucí energetickou spotřebu zhruba o 60 procent. Inovativní a ideálně velká ponorná míchadla zajišťují vysokou kvalitu vody vypouštěné zpět do potoka Tauchenbachu.

Řada ponorných kalových čerpadel jako Wilo-EMU FA 08.52W nebo Wilo-EMU FA 25.32 D mají keramickou vrstvu na vnitřních plochách hydrauliky, která zvyšuje odolnost proti opotřebení a zajišťuje bezpečnost procesu a nepřetržitý transport odpadních vod.

Toto je příspěvek Wila k ochraně a vitalizaci přírodního prostředí v okolí Tauchentalu.

Inovace pro měnící se svět

Čerpadla Wilo pro životní prostředí

Od roku 2007 počet lidí, kteří žijí ve městech přesáhl venkovskou populaci. Podle Populačního Fondu Organizace Spojených Národů, poměr mezi lidmi žijícími na venkově a ve městě se bude nadále zvětšovat a s ním i trend urbanizace. Dodávka čisté vody do domácností, průmyslu a zemědělství je v těchto stále rostoucích městech velkou výzvou. Díky našim efektivním produktům pro zásobování vodou a čištění odpadních vod pomáháme těmto městským centrům při zachování jejich vodních zdrojů a současně snižujeme jejich náklady.

Recyklace odpadní vody na čisté říční vody

Aplikace našich řešení ve Švýcarsku perfektně dokládá, jak ve skutečnosti může takový efektivní, odpovědný a odolný systém vodního hospodářství vypadat. V rozsáhlém a dlouhodobém projektu byla v úzké spolupráci s místními úřady vyvíjena zcela nová koncepce na odvod vody přes cca. 17 hektarů silnice podél dálnice A1 v oblasti Curychu. Společně s místními orgány jsme byly odhodlaní najít ideální řešení. Nainstalovali jsme celkem sedm čerpadel, které vypouštějí odpadní vodu z dálnice. Odčerpaná voda je mechanicky testována a vypouštěna do umělého jezera (Grütwisen), kde se může prosakovat do země a projít přírodním procesem filtrace. Odtud je později přečerpána do nedaleké řeky. Tento proces vrací až 2.600 litrů odpadní vody za sekundu zpět do přirozeného cyklu.