Tlaková kanalizace se systémem Nexos Intelligence

Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Systém tlakové kanalizace s Nexos Intelligence: inteligentní sítě pro zvýšení spolehlivosti a efektivity

Čerpání surové odpadní vody je stále náročnější, často dochází k zanášení tlakového potrubí.

Inovativní systém tlakové kanalizace se zařízením Nexos Intelligence sleduje a kontroluje jednotlivé čerpací stanice pro spolehlivé a energeticky účinné odvodnění.

Systém tlakové kanalizace s Nexos Intelligence


  • Optimalizované průtoky v potrubí kolektorů zajišťují, že systémy tlakové kanalizace jsou energeticky účinné a pracují bez ucpání.
  • Čerpadla jsou hospodárná, protože jejich provozní body jsou optimalizovány tak, aby zajistily spolehlivý provoz při nízkých otáčkách
  • To má za následek snížení nákladů na provoz a údržbu obecních kanalizací.
  • Provozní náklady jsou sníženy díky včasné detekci poruch.
  • Síťové systémy a přenos digitálních dat usnadňují správu každé čerpací stanice.
Nyní: řešení které vám dá jistě více .

Tlaková kanalizace se systémem Nexos Intelligence

Tlaková kanalizace se systémem Nexos Intelligence vám poskytuje komplexní síť, monitorování a řízení systému odkanalizování. Skládá se z čerpací komory Wilo-Port 800, ponorného čerpacího čerpadla Wilo-Rexa CUT s řezacím zařízením,rozváděčem Wilo-EC Lift s radiovou anténou, bránou a provozním softwarem. Jednotlivé čerpací stanice jsou digitálně propojeny s centrálním řídícím systémem. Toto řídí čerpací stanice a odvádí je podle individuálně vyvinutých algoritmů buď ve fázích, nebo v nastavených intervalech.Toto inteligentní řešení je v souladu s kolektory a spojenými čerpacími stanicemi a současně minimalizuje nebezpečí zanesení a ucpávání.

Dálkový monitoring a řízení

Všechny informace o stavu jsou shromažďovány v centrálním serveru, což znamená, že každé chybové hlášení je včas zaznamenáno a odesíláno přes sms a e-mail. Tím je zajištěna prevence poškození celého systému. Zejména při údržbě na sběrné čerpací stanici, může mít za následek dočasné deaktivace celého systému tlakové kanalizace, a tím se zabrání zpětnému toku.

Analýza systému


Provozní stav každé čerpací stanice je kdykoliv vidět v počítači.

Jsou k dispozici podrobné analytické funkce včetně nejdůležitějších informací o stavu systému. Tímto způsobem lze zobrazit shromážděné informace a analyzovat je v jednoduché formě - od podrobného denního vývoje křivky až po kompletní roční vyhodnocení.

Inteligentní sít tlakové kanalizace se systémem NEXOS Intelligence poskytuje provozovatelům tři klíčové výhody: vysokou provozní spolehlivost s hladkým bezproblémovým chodem, komplexní konrolu systému a úspory energie.