Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Přívod chladicí vody do odlehlých oblastí

Elektrárna "Inter Mongolia Shangdu“ s kapacitou 8 x 600 MW je jedním z nevýznamnějších dodavatelů elektřiny pro sever Číny. V prvních dvou letech svého provozu elektrárna vyrobila 1,58 miliardy kWh elektřiny. Při plánování se počítalo s mezilehlou čerpací stanicí mezi řekou Luan a elektrárnou Shangdu. Taková mezilehlá čerpací stanice v travnaté savaně by způsobila vysoké dodatečné náklady, a to zejména v zimním období, silniční stavební náklady atd. Wilo v této věci alternativní profesionální řešení optimalizace stavby pro hospodárné využití nákladů a zdrojů.

Pro tento účel bylo v čínské elektrárně použito pět zařízení na čistou vodu v provedení s bronzem. Od roku 2005 jsou tyto jednotky již v provozu v čerpací stanici pro zásobování vodou ve Vnitřním Mongolsku. Od té doby dodávají chladicí vodu pro turbíny elektrárny Shangdu/Neimengu, a to zatím bez poruchy.

Za tímto účelem čerpadla čerpají chladicí vodu o teplotě 4 – 10 °C z přehradní vodní nádrže a dopravují ji přes tlaková vedení (DN 400 – DN 1000) do mezilehlé čerpací stanice na kopci, vzdálené 35 km. Odtud chladicí voda přiváděna přes další, rovněž 35 km dlouhé tlakové vedení do elektrárny.

Innenansicht Kraftwerk Shangdu

Úspory nákladů díky řešení zohledňujícímu aktuální potřeby

To znamená, že nákladná stavba mezilehlé čerpací stanice již není zapotřebí. Tímto způsobem byly ušetřeny obrovské investiční a provozní náklady a náklady na údržbu. Také se tím vyřešil problém komplexních údržbových prací mezilehlé čerpací stanice v zimě. Kromě toho bylo možné díky motoru vysokého napětí zvýšit napětí a snížit elektrické proudy. Tím se snižují ztráty v přenosovém vedení a přispívá se tak k vysoké účinnosti a uplatnění cílů úspory energie.