Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený

Dodatečné zvýšení účinnosti čistírny.

Komunální čistička odpadních vod AWZI čistí v nizozemském městě Almere odpadní vodu pro přibližně 190 000 obyvatel. Cílem bylo, aby provoz zařízení byl ještě účinnější, a to s pomocí moderního ponorného míchadla při biologickém čištění, přizpůsobeného konkrétním potřebám. Díky službám Wilo Try & Buy provozovatel zařízení na čištění odpadních vod nic neriskoval ani z hlediska spolehlivého provozu zařízení, ale ani s ohledem na výměnu a náklady.

Sewage treatment plant Almere

Spolehlivost a účinnost v nepřetržitém provozu jsou jednou z největších výzev

Nové ponorné míchadlo Wilo snižuje díky vysoce účinné technologii motorů náklady na energii zařízení a současně zajistí spolehlivý nepřetržitý chod v poměrně kritickém médiu. Pro dosažení požadovaného míchacího efektu v celé jímce bylo nutné navzájem optimalizovat dimenzování a umístění použitých míchadel.

„Try & Buy“ – rozhodnutí díky jistotě

Právě velké investice je nutné dobře promyslet. Aby bylo možné učinit správné rozhodnutí, nabízí společnost Wilo předběžný test Try & Buy v konkrétní situaci: V Almere byla na tři měsíce poskytnuta dvě ponorná míchadla a vždy po jednom a půl měsíci byly příslušné stroje zkontrolovány. Bylo by tak možné provést úpravy v co nejkratším termínu. Cílem bylo umožnit zákazníkovi detailně vyzkoušet výrobky v běžném provozu. Právě v citlivých oblastech, jako jsou čističky odpadních vod, je vhodné používat pouze ty produkty, které jsou přesvědčivé na sto procent.

Výsledek – úplná spokojenost zákazníka

Obě použitá ponorná míchadla v průběhu testování nevykázala žádné známky opotřebení nebo technického poškození daného zařízení. A také bylo dosaženo určeného zlepšení účinnosti: již v rámci prvního testu bylo díky produktu Wilo ušetřeno přibližně 0,9 kW. Při nepřetržitém provozu 365 dní v roce se tak ušetří 876 eur za každé míchadlo a rok. V tomto případě se tak ušetří až 1 752 eur ročně.

„Naše výrobky zákazníka zcela přesvědčily. Díky programu Try & Buy je se svými investicemi na správné straně,“ pochvaluje si Ron Uijlenbrook, Business Unit Manager pro komunální a průmyslové vodní hospodářství, pozitivní průběh testu.

Operator Bart van der Stoep and Wilo employee Ron Uijlenbroek at the sewage treatment plant Almere in front of a submersible mixer Wilo-EMU TR321
Operator of the waste water treatment plant in Almere (Bart van der Stoep)

„Díky službě Try & Buy má člověk skutečně jistotu.“ P. Bart van der Stoep

Stejně tak to vidí i zákazník v Almere:

„Dodaná míchadla fungují zcela k naší spokojenosti a předčila naše očekávání. Velice se nám líbí i předcházející testovací fáze v délce tří měsíců,“ říká Bart van der Stoep, provozovatel čističky odpadních vod.

Ponorná míchadla jsou v provozu 365 dní v roce, vždy 24 hodin denně – spolehlivost produktu a efektivní provoz tak hrají zásadní roli. Ve vodním hospodářství jsou investice na modernizaci stávajících zařízení nezbytně nutné, a to i v budoucnu, aby tak bylo možné nabízet nejlepší možný výkon čištění při současných nízkých nákladech na energii.

Díky službě Try & Buy si zákazník vyzkouší výrobky až na šest měsíců, což jim umožní rozhodnout se bez investičního rizika.